Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos referatai

Ekologijos referatai (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Oro tarša Lietuvoje (3)

  Įvadas. Oro būklė ir tarša. Oro taršos šaltiniai Lietuvoje. Oro apsauga Lietuvoje. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2009-01-16
 • Oro tarša Lietuvoje (5)

  Įvadas. Oras ir tarša. Oro taršos priežastys ir šaltiniai. Oro taršos poveikis aplinkai. Oro tarša Lietuvos miestuose. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Oro tarša, jos poveikis aplinkai

  Įvadas. Oro teršėjai ir teršalai. Ozono sluoksnis. Atmosferos oro antropogeniniai teršimo šaltiniai. Šiluminės elektros jėgainės. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Žemės ūkis. Šiltnamio reiškinys. Rūgštieji lietūs. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-23
 • Oro užterštumas

  Oro teršėjai ir teršalai. Ozono sluoksnis. Atmosferos oro antropogeniniai teršimo šaltiniai. Šiluminės elektros jėgainės. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Žemės ūkis. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros dioksidas. Šiltnamio reiškinys. Rūgštieji lietūs. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2005-10-03
 • Oro užterštumas Lietuvoje

  Oro užterštumas Lietuvoje. Autotransportas. Pramonė. Ekologinė krizė Lietuvoje.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-12
 • Oro, vandens, dirvožemio tarša ir jos mažinimo būdai

  Oro tarša. Vandens tarša. Dirvožemio tarša.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-03-31
 • Ozonas (2)

  Atmosfera, jos sandara, oras. Atmosferos sandara. Atmosferos oras. Ozono reikšmė. Foninio oro kokybė. Ozonas. Išvada.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2008-10-08
 • Ozono sluoksnio nykimo priežastys

  Įvadas. Ozono sluoksnio paskirtis. Ozono sluoksnio nykimo priežastys. Ozono skylės. Ozono sluoksnio naikintojai. Ozono sluoksnio nykimo pasekmės. Apsaugos priemonės. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-02-25
 • Ozono sluoksnio plonėjimas

  Įvadas. Dėstymas. Ozono sluoksnis. Pirmoji ozono skylė. Pirmosios prielaidos dėl ozono sluoksnio plonėjimo. Teisinis reguliavimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-14
 • Palangos kranto stabilizavimo problema

  Įvadas. Palangos rekreacinė būklė. Rąžės upelis – Palangos tiltas. Palangos tiltas – Birutės kalno iškišulys. Išvados. Palangos rekreacinės zonos situacinė schema. Priedas (1).
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2007-04-20
 • Pasaulio ir Lietuvos ekologinės problemos

  Kas lemia ekologines problemas? Pasaulio ir Lietuvos ekologinės problemos. Augalų ir gyvūnų nykimas.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-29
 • Pasaulio ir Lietuvos ekologinės problemos (2)

  Įvadas. Ekologijos sąvoka. Vandens tarša. Nykstančių rūšių problemos. Žemės tarša. Gamtinių juostų ekologinės problemos. Lietuvos ekologinės problemos. Oro būklė ir tarša. Vandens telkinių būklė ir tarša. Dirvožemio būklė ir tarša. Tarša senais pesticidais. Miškų būklės kaita. Rūšių nykimas ir biologinės įvairovės mažėjimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2006-03-22
 • Pasaulio ir Lietuvos ekologinės problemos (3)

  Kas lemia ekologines problemas? Pasaulio ir Lietuvos ekologinės problemos. Augalų, žuvų ir gyvūnų nykimas. Ekosferos problemos. Aplinkos tarša. Žmonių skaičiaus augimas. Miškų kirtimas ir deginimas. Ozono sluoksnio skylės. Išvados.
  Ekologija, referatas(21 puslapis)
  2007-06-04
 • Pavojingos atliekos, jų surinkimo, transportavimo bei perdirbimo ir deponavimo problemos

  Įvadas. Dėstymas. Atliekų surinkimo sistema. Atliekų transportavimas. Atliekų perdirbimas ir deponavimas. Degintinų pavojingų atliekų. Atliekų deponavimas.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-08
 • Pavojingų atliekų tvarkymas

  Įvadas. Pavojingos atliekos. Atliekų pavojingumą lemiančios. Radioaktyvios atliekos. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapų sąsaja. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistema. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Skystųjų radioaktyvių atliekų tvarkymas laidojimas. Panaudotas branduolinis kuras ir jo tvarkymas. Radioaktyvių atliekų laidojimas. Radioaktyviu atlieku laidojimo perspektyvos. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2007-09-19
 • Pavojingų atliekų tvarkymo vadyba: Ignalinos atominė elektrinė ir Ignalinos apskritis

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti pavojingų - radioaktyvių atliekų (įskaitant Ignalinos AE) utilizavimo, saugojimo, laidojimo ypatumus. Pavojingos atliekos. Atliekų pavojingumą lemiančios savybės. Radioaktyvios atliekos. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapų sąsaja. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistema. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų klasifikavimas branduolinės energetikos objektuose. Kietųjų pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Skystųjų pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Panaudotas branduolinis kuras ir jo tvarkymas. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų laidojimas. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai, saugyklos ir kapinynai. Paviršinio kapinyno statybos vietos parinkimas. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo tranšėjinis kapinynas. Nebekontroliuojamos atliekos. Labai mažo aktyvumo trumpaamžių pavojingų - radioaktyviųjų atliekų laidojimas tranšėjiniame kapinyne. Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių pavojingų - radioaktyviųjų atliekų laidojimas paviršiniame kapinyne. Didelio aktyvumo ilgaamžių pavojingų - radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro laidojimas. Radiacinės saugos centro veikla reguliuojant radioaktyviųjų atliekų tvarkymą branduolinės energetikos objektuose. Pavojingų atliekų surinkimas iš Ignalinos miesto. Pavojingų atliekų sąvartyno skaičiavimas. Atliekų kiekio skaičiavimai. Konteinerių kiekių skaičiavimas. Sąvartyno skaičiavimas. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Išvados.
  Ekologija, referatas(32 puslapiai)
  2008-11-20
 • Pavojingų ir radioaktyvių atliekų utilizavimas. Radioaktyvių atliekų saugojimas bei laidojimas. Ignalinos AE atliekų utilizavimo, saugojimo bei laidojimo problemos

  Įvadas. Pavojingos atliekos. Atliekų pavojingumą lemiančios. Radioaktyvios atliekos. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapų sąsaja. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistema. Radioaktyviųjų atliekų klasifikavimas branduolinės energetikos objektuose. Radioaktyvių atliekų laidojimas. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai, saugyklos ir kapinynai. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų specialusis laidojimo punktas. Radioaktyvių atliekų laidojimo perspektyvos. Radiacinės saugos centro veikla reguliuojant radioaktyviųjų atliekų tvarkymą branduolinės energetikos objektuose. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Išvados.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2007-02-08
 • Pelkių ekosistemos

  Pelkių tipai. Aukštapelkės. Žemapelkės. Tarpinė pelkė. Pelkių augalai. Pelkių reikšmė. Pelkių apsauga. Botanikos instituto pelkių augmenijos monitoringas. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2006-08-23
 • Pesticidai aplinkoje

  Įvadas. Pesticidai, jų rūšys ir sudėtis. Pesticidų naudojimas. Pesticidų cirkuliavimas gamtoje. Pesticidų sukeltos aplinkosaugos problemos. Pesticidų poveikis žmogaus sveikatai. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-30
 • Pievų monitoringas

  Įvadas. Montoringo vykdymo metodika. Poligono vietos parinkimo principas. Pievų buveinių parinkimas. Monitorinio vykdymo metodika. Monotoringo rezultatai. Stepinės pievos. Rūšių turtingų briedgaurynų pievos. Rūšių turtingos ganyklos. Melduvinės pievos. Aliuviniuvinės pievos. Šienaujamų mezofitų pievos. Apibendrinimas ir išvados.
  Ekologija, referatas(26 puslapiai)
  2009-01-28
Puslapyje rodyti po