Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos referatai

Ekologijos referatai (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Natura" 2000 tikslai ir svarba Europos Sąjungos (ES) saugomų teritorijų sistemoje

  Įvadas. Biosferos poligonų svarba. Problemos įgyvendinant projektą "Natūra 2000". Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-09
 • Abiotinių veiksnių poveikis augalams ir gyvūnams

  Įvadas. Svarbiausių terminų sampratos. Ekologinė bendrija. Biosfera/ekosfera. Aplinkos veiksnys. Ekologinių veiksnių klasifikacija. Biotiniai veiksniai. Antropogeniniai veiksniai. Abiotiniai veiksniai. Abiotinių veiksnių poveikis augalams ir gyvūnams.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-08
 • Abiotinių veiksnių poveikis žuvims

  Įvadas. Aplinkos veiksnių klasifikacija. Vandens temperatūra. Deguonis. Anglies dioksidas. Sieros vandenilis. Metano dujos. Šviesos įtaka. PH vandens reakcija. Garsas ir jo virpesiai. Rentgeno spinduliai ir radioaktyvumas. Vandenyje ištirpusių druskų kiekis. Gruntas ir pakibusios vandenyje dalelės. Atmosferos slėgis.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2008-05-21
 • Aerotankai

  Valymas veikliuoju dumblu. Pratekamojo tipo aeravimo rezervuarai (aerotankai). Antrinis nusodintuvas. Sekos (periodinio veikimo) biologiniai reaktoriai. Pratekamojo tipo aeravimo rezervuarai su azoto ir fosforo šalinimu. Valymas plėvelės – veikliojo dumblo reaktoriuose. Valymas anaerobiniuose reaktoriuose.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-24
 • Aerozoliai ir dulkės

  Įvadas. Aerozoliai ir jų įtaka atmosferos pakitimams. Dulkės - teršalų šleifas namuose. Perspėjimas - žmonijos padarinių atspindžiai. Cheminių veiksnių poveikis žmonijai. Kontra priemonės – padarytos žalos sušvelninimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2007-01-03
 • Agroekologijos sistema

  Įvadas. Aplinka ir žemės ūkis. Dirvožemis. Maisto medžiagų apytaka. Energija gamtoje. Bioįvairovė. Agroklimatas. Žemės ūkio augalai. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2008-10-08
 • Aleksoto ekologinė būklė

  Įvadas. Kauno miestas ir jo apžvalga. Aleksoto apylinkės. Kauno miesto biologine įvairovė. Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Vandens apsauga. Atliekų tvarkymas Kauno mieste. Ekologija mano namuose. Aplinkos apsaugos politika ir gamtininkų pamąstymai. Išvados. Priedai.
  Ekologija, referatas(22 puslapiai)
  2006-03-03
 • Alkoholizmas ir visuomenė (2)

  Įvadas. Tikslas. Apžvelgti alkoholio kilmę, jo sukeliamas pasekmes žmogaus sveikatai bei šio narkotiko daromą įtaką visai visuomenei ir jos raidai. Alkoholio kilmė. Dažnas alkoholio vartojimas. Alkoholio poveikis žmogaus organizmui. Alkoholio poveikis visuomenei. Nuolat girtaujantis žmogus – degraduojantis visuomenės narys. Statistiniai duomenys apie alkoholį ir jo vartojimą. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2009-11-10
 • Alternatyvieji energijos šaltiniai (2)

  Įvadas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Atsinaujinančios energijos naudojimas Vakarų Europoje ir Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos šaltinių ypatybės. Saulės energija. Saulės energetika Lietuvoje. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. Hidroenergija. Biomasės panaudojimas. Būsto energetinio apsirūpinimo galimybės. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2006-02-20
 • Amoniakas pramonėje ir aplinkoje

  Įvadas. Kas yra amoniakas. Amoniakas pramonėje. Amoniako fasavimas. Neorganinės chemijos gaminiai. Amoniakatai. Amoniako vanduo. Trąšos. Kalcio amonio salietra. Karbamidas. Amonio salietra. Karbamido ir amonio salietros tirpalas. Azoto trąšos su ceolitu. Amoniakas gamtoje. Amoniakas aplinkoje. Pirmoji pagalba. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2006-06-07
 • Amoniako zoohigieninė reikšmė ir jo nustatymo ore metodai

  Amoniakas ir jo reikšmė. Aktuali problema – amoniako emisija iš tvartų. Amoniako žala aplinkai. Nėra vieningos nuomonės. Šaltose karvidėse amoniako mažiau. Amoniako kiekio nustatymo ore metodai.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-12
 • Antrinės žaliavos ir jų rūšiavimas

  Darbo tikslai. Kas yra atliekos? Antrinės žaliavos. Stiklas. Popierius. Metalas. Plastikas. Pavojingos buities atliekos. Biodegraduojančios atliekos. Didžiosios atliekos. Statybos ir griovimo atliekos. Sąvartynai.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-05
 • Antrinių žaliavų perdirbimas

  Antrinių žaliavų perdirbimas. Perdirbimo savaitė. Pakuočių ženklai. Patarimai kaip saugoti gamtą. Pavojingos atliekos. Kartoninės gėrimų pakuotės.
  Ekologija, referatas(20 puslapių)
  2006-01-12
 • Antropogeninė aplinkos tarša

  Pagrindinės antropogeninės taršos problemos. Oro tarša. Žemės ir vandens tarša. Atliekų susidarymas ir jų keliamas pavojus. Aplinkos apsauga. Oro taršos amžinimas. Aplinkos apsauga ūkinėje veikloje. Atliekų tvarkymas. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Antropogeninė tarša

  Įvadas. Vienas iš ekologijos tyrinėjimo objektų – antropogeninė tarša. Antropogeninės taršos sukeliamos problemos. Oro tarša. Žemės tarša. Vandens tarša. Svarbiausios Lietuvos antropogeninės taršos problemos. Stabili globalinė aplinka ir žmogaus sveikata. Atliekų susidarymo keliamas pavojus. Išvados.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2007-09-19
 • Antropogeninis poveikis Lietuvos gamtinei aplinkai ir žmogaus sveikatai

  Įvadas. Ar oš Lietuvoje girios? Energetika. Šildymas. Autotransportas. Statyba. Svarbiausios Lietuvos ekologinės problemos. Nuotekų valymo problema. Upių ir ežerų vandens užterštumas. Dirvožemio tarša. Atliekų problema. Stabili globalinė aplinka ir žmogaus sveikata. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-07
 • Apdirbtų tepalų tvarkymas

  Įvadas. Atliekų šaltiniai ir sudėtis. Kaip šalys rūpinasi panaudotų tepalų surinkimu ir šalinimu? Direktyva dėl naudotų tepalų šalinimo. Komunalinių atliekų deginimo direktyva. Tepalų surinkimo sistema. Panaudotų tepalų rinkimas. Pavojingosios atliekos. Tepalų apdorojimo būdai. Fiziniai ir cheminiai atliekų apdorojimo būdai. Deginimas. Kas privalo būti pavojingųjų atliekų perdirbimo įmonėje? Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-06
 • Aplinka ir vandens kokybė

  Vandens vartojimas ir teršimas. Paviršinio ir požeminio vandens kokybė. Lentelės ir paveikslėliai (50).
  Ekologija, referatas(26 puslapiai)
  2005-06-10
 • Aplinkos apsauga

  Visuomenės požiūrio į gamtą ir jos apsaugą pokyčiai. Lietuvos ekologinio monitoringo programa. Aplinkos apsauga. Vandens kokybė. Bendra aplinkos oro kokybė. Energetikos ir pramonės sektorių tarša. Atliekų tvarkymas. Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija. Vandens tiekimas ir nuotekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Organizacinė struktūra. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Valstybinės organizacijos: Aplinkos ministerija. Nevalstybinės organizacijos: Lietuvos žaliųjų judėjimas: Žaliųjų judėjimo istorinė apžvalga, Žaliųjų nuopelnai, Pagrindinės Lietuvos žaliųjų judėjimo veiklos sritys. ISPA programa. Minėtinos aplinkos apsaugos dienos: Pasaulinė aplinkos apsaugos diena, Pasaulinė žemės diena. Išvados. Schema (1).
  Ekologija, referatas(21 puslapis)
  2005-05-17
 • Aplinkos apsauga (2)

  Įvadas. Aplinkos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekos. Oro kokybė. Atliekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Organizacinė struktūra. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Organizacijos, besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Valstybinės organizacijos. Aplinkos ministerija. Nevalstybinės organizacijos. Lietuvos žaliųjų judėjimas. ISPA (struktūrinio stojimo paramos instrumento) programa. Minėtinos aplinkos apsaugos dienos. Išvados.
  Ekologija, referatas(22 puslapiai)
  2005-06-10
Puslapyje rodyti po