Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos rašiniai
Ekologijos rašiniai

(11 darbai)

Air pollution is the bigest problem in the worldDarbas anglų kalba apie oro užterštumą. Skaityti daugiau
Aplinka kaip etnogenezės faktorius ir kultūros šaltinisEtnogenezė. Gamtos ir kultūros sąvokos. Žemės istorija. Gamtos pažinimas. Žemės gelmės. Žmogaus ir geologinės aplinkos santykis. Gamtinė aplinka. Skaityti daugiau
Ekologija (7)Ekologija. Ekologijos uždavinys. Ekosistema. Žmonių populiacijos augimas. Teršalai. Gamtiniai ir žmogiškieji procesai. Skaityti daugiau
Ekologija kaip vilties metaforaLaikinai nemadinga (nenaudinga)? Ekologija ir patriotizmas. Ekologija kaip metafora. Skaityti daugiau
Ignalinos atominė elektrinė ir aplinkaĮvadas. Ignalinos atominės elektrinės aplinkos apsauga. Dujų išmetimai. Kenksmingos cheminės medžiagos. Šilumos poveikis. Ignalinos AE aplinkos apsaugos kontrolė regione. Mokslo tyrimo darbai ir tarpžinybinė Ignalinos AE apylinkių aplinkos apsaugos kontrolė. Skaityti daugiau
Kokią didžiausią grėsmę žmogus kelia gamtai?Samprotaujamojo tipo rašinys. Žmogaus keliama grėsmė gamtai. Skaityti daugiau
Kokią didžiausią grėsmę žmogus kelia gamtai? (2)Rašinys. Žmogaus keliama grėsmė gamtai. Skaityti daugiau
Populiacijos struktūra ir ją formuojantys veiksniaiPopuliacinė ekologija. Populiacijos vidinė struktūra. Populiacijos lytinė struktūra. Populiacijos erdvinė struktūra. Tolygus individų išsidėstymas. Grupinis individų išsidėstymas. Atsitiktinis individų išsidėstymas. Populiacijos elgsenos struktūra. Pavienis gyvenimo būdas. Grupinis gyvenimo būdas. Šeima. Kolonija. Banda arba kaimenė. Populiacijos amžiaus struktūra. Augalų populiacijos amžiaus struktūra. Gyvūnų amžiaus struktūra. Amžiaus struktūros tipai. Bičių populiacijos amžiaus struktūra. Skaityti daugiau
Saugomos teritorijos ir gamtos paminklaiSaugomos teritorijos ir gamtos paminklai. Rezervatai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Gamtos paminklai. Skaityti daugiau
Žmogus ir gamta. Laisvalaikis gamtojeRašinys apie gamtą ir žmogų. Švarus oras. Kova su aplinkos teršimu. Skaityti daugiau
Žmonių populiacijos poveikis gamtaiĮvadas. Oro tarša. Žmogaus aplaidumo pasekmės. Černobylio vaikai. Vandens svarba. Mikrobiniai rodikliai ir vandens dezinfekcija. XXI amžiaus naujovė. Augalų ir gyvūnų rūšių nykimo problemos, nykstančios rūšys. Augalijos pokyčiai dėl ekosistemose atliekamų pertvarkymų. Lietuvos ekologinės problemos. Saugomos teritorijos. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Skaityti daugiau