Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos tyrimai
Ekologijos tyrimai

(7 darbai)

Atsinaujinantys energijos šaltiniai (5)Įžanga. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai ir praktinės rekomendacijos. Skaityti daugiau
Gamtos likimas priklauso nuo TavęsĮvadas. Anketų analizė. Išvados apie anketavimą. Švietėjiškas darbas ugdymo įstaigose. Skaityti daugiau
Gimtojo miesto aplinka: KaunasVanduo. Atliekos. Atmosfera. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Azoto dioksidas. Ozonas. Dulkės. Dirvožemis. Klimato kaita. Dirvožemio teršalai. Atliekų tvarkymas. Ekologinis monitoringas. Teritorija, gyventojų skaičius. Funkcijos. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto oro taršos problema (2)Šiaulių miesto oro taršos problema. Galimi sprendimo būdai pagrįsti įstatymais. Skaityti daugiau
Upelių buveinių kokybės vertinimasĮvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodika. Priemonės. Darbo rezultatai ir jų analizė. Parametrų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Vilkaviškio rajono aplinkos ekologinės būklės įvertinimasĮvadas. Vilkaviškio miestelio bendra charakteristika. Dirvožemio apsauga. Pesticidų tvarkymas. Cheminių medžiagų kontrolė ir tvarkymas. Radioaktyvių medžiagų kontrolė. Standartų ir technologijų laikymasis. Visuomenės informavimas ir aplinkos švietimas. Kraštovaizdžio apsauga. Želdiniai, augantys ne miško žemėje. Kontrolės organizavimas. Medžioklė. Biologinė įvairovė. Atliekų tvarkymas ir kontrolė. Sąvartynai. Aplinkos oro apsauga. Oro kokybė. Gamtos objektų statybos eiga ir kontrolė. Vandenų apsauga. Rekreacinės ir saugomos teritorijos apsauga. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija mūsų namuose. Vilkaviškiečiai gali pasigirti. Poilsio ir lankytinos vietos. Vilkaviškio žemėlapiai. Vilkaviškio nuotraukos. Išvados. Skaityti daugiau
Žalos gamtai išliejus naftos produktus į uosto ekvatoriją skaičiavimasBendroji žalos atlyginimo dydžio nustatymo tvarka. Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių skaičiavimais. Skaičiavimas. Skaityti daugiau