Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos analizės

Ekologijos analizės (4 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekologija (17)

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Ekologijos sąvoka. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Žemės (dirvožemio)tarša. Vandens tarša. Globalinis klimato atšilimas, priežastys ir pasekmės. Išvados.
  Ekologija, analizė(13 puslapių)
  2006-10-23
 • Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Kaunas

  Kaunas. Kauno miesto oro kokybė. Mobilieji taršos židiniai. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Sieros dioksidas. Anglies monoksidas. Azoto dioksidas. Ozonas. Dulkės. Kauno miesto vanduo. Gruntinio vandens kokybė. Kauno mieste nuotekų tinklai. Dirvožemio teršalai. Atliekų tvarkymas Kaune.
  Ekologija, analizė(14 puslapių)
  2007-02-28
 • Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Kaunas (2)

  Įvadas. Gimtojo miesto bendra charakteristika. Gimtojo miesto aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos trąša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados.
  Ekologija, analizė(47 puslapiai)
  2007-09-19
 • Šiaulių regiono atliekų tvarkymo analizė

  Įvadas. Šiaulių apskrities viršininko administracijos charakteristika. Šiaulių apskrities viršininko administracijos struktūros ir veiklos analizė. Regioninės plėtros departamento veiklos analizė. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo analizė. Atliekų tvarkymo problemos. Atliekų tvarkymo principai. Ekologinis visuomenės švietimas. Kita įstaigos veikla. Įstaigos finansai. Apmokėjimo už darbą sistema. Drausminės bei tarnybinės nuobaudos. Dokumentų valdymas įstaigoje: dokumentų įforminimas, dokumentų rengimo ir pasirašymo sistema. Visuomenės informavimas ir informacijos teikimas pagal visuomenės paklausimus, skundų ir prašymų nagrinėjimas. Išvados. Priedas (1).
  Ekologija, analizė(20 puslapių)
  2007-03-22