Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos laboratoriniai darbai
Ekologijos laboratoriniai darbai

(14 darbai)

Aplinkos apsauga (10)5 laboratoriniai darbai aplinkos apsaugos dalykui. Dulkių dispersijos tyrimas. Dulkių emisijos į aplinką tyrimas. Fotometrinis acto rūgšties koncentracijos mustatymas. Fotometrinis formaldehido kiekio nustatymas. Aerozolių dispersiškumo tyrimas. Pateikiami skaičiavimai ir diagramos Excel failuose. Skaityti daugiau
Aplinkos būklės bioindikacijaMiesto želdinių monitoringas prie mobilių intensyvios taršos šaltinių – lapuočių medžių morfologinių indikatorinių rodiklių vertinimas; aplinkos būklės vertinimas pagal indikatorinius rodiklius. Darbo tikslas: išmokti vertinti lapuočių medžių būklę pagal morfologinius indikatorinius rodiklius. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Duomenų sutvarkymas. Išvados. Spyglių išsilaikymo amžiaus nustatymas užterštoje ir santykinai švarioje aplinkoje. Darbo tikslas: Išmokti nustatyti paprastosios eglės (Picea abies Karst.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) spyglių išsilaikymo amžių užterštoje ir santykinai švarioje aplinkoje. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo užduotys. Darbo eiga. Išvados. Regioninio miškų monitoringo nuolatinio stebėjimo plotelio (NSP) uždėjimas. Spygliuočių medžių būklės vertinimas apskaitos aikštelėse pagal jų lajos morfologinius rodiklius. Darbo tikslas: įgyti praktinius medžių būklės vertinimo pagal regioninio miškų monitoringo programą įgūdžius. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados. Eksperimentinės medžiagos surinkimas dendrochronologinei indikacijai. Darbo tikslas: išmokti naudotis Presslerio grąžtu; paimti gręžinį iš paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medžio dendrochronologiniai indikacijai. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo metodika. Išvados. Dendroekologinė analizė, naudojant LINTAB aparatūrą ir TSAP programų komplektą. Darbo tikslas: Naudojant LINTAB aparatūrą išmokti matuoti medžio gręžinio metinį radialųjį prieaugį ir atlikti dendroekologinę analizę. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Išvados. Epifitinių kerpių morfologinių formų ir indikacinių savybių tyrimas, rūšių identifikavimas pagal antrinių metabolitų chemines reakcijas. Darbo tikslas: išmokti pažinti epifitinių kerpių morfologines formas ir nustatyti jų rūšį pagal gniužulo morfologinius požymius bei identifikacines chemines reakcijas su reagentais K, C, P. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados. Aplinkos kokybės diagnostika pagal kerpių rūšis; kerpių bendrijų poleotolerantiškumo indekso skaičiavimas. Darbo tikslas. Susipažinti su pasyviosios ir aktyviosios lichenoindikacijos metodais, įvertinti aplinkos būklę pagal epifitinių kerpių rūšis bei jų bendrijas. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo metodika. Darbo rezultatai ir skaičiavimai. Išvados. Vandens lašo sąlyčio kampo su spygliuočių spyglio paviršiumi matavimas tikslu įvertinti tiriamo spyglio amžių ir aplinkos kokybę. Darbo tikslas: Naudojant ankstyvosios diagnostikos testą – vandens lašo sąlyčio su spyglio paviršiumi kampo matavimus – apibūdinti paprastosios pušies paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) spyglių amžių ir jų augavietės aplinkos būklę. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Išvados. Sunkiųjų metalų toksiškumo tyrimas, naudojant biotestinį augalą sėjamąją pipirnę (Lepidium sativum L.). Darbo tikslas. Įvertinti sunkiųjų metalų (Cr, Cd) tirpalų toksiškumą, naudojant aktyvios bioindikacijos metodą – biotestavimą sėjamąja pipirne (Lepidium sativum L.). Darbo objektas. Metodika, priemonės. Darbo užduotys. Rodiklis kontrolinėje terpėje. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos teršimas transportuDarbo tikslas: nustatyti, kiek aplinką užteršia automobilių išmetamosios dujos bei keliamas triukšmas. Priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Dulkėto oro valymasTeorinė dalis. Darbo tikslas. Ciklono hidraulinio pasipriešinimo koeficientas. Oro išvalymo laipsnis ciklone. Rankovinio filtro audeklo lyginamoji apkrova L ir hidraulinis pasipriešinimas. Oro išvalymo laipsnis rankoviniame filtre. Skaityti daugiau
Dulkėtumo nustatymasDarbo tikslas. Svėrimo metodu nustatyti dulkių koncentraciją. Palyginti gautą koncentraciją su didžiausia leistina. Palyginti šią koncentraciją su mažiausia sprogia. Darbo eiga. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Dulkių elektrinių savybių tyrimasDarbo tikslas: išmatuoti dulkių sluoksnio elektrinę varžą. Nubraižyti dulkių sluoksnio savitosios varžos priklausomybės dulkių dalelių frakcijos grafiką. Teorinė dalis. Pasiruošimas darbui. Rezultatų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dulkių emisijos į aplinką tyrimasDarbo tikslas: nustatyti išmetamų į orą dulkių koncentraciją. Pasiūlyti priemones, kaip sumažinti dulkių koncentraciją. Nubraižyti dulkių koncentracijos priklausomybės nuo oro patraukimo greičio grafiką. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Fotometrinis acto rūgšties koncentracijos nustatymasDarbo tikslas: nustatyti acto rūgšties koncentraciją fotometru. Teorinė dalis. Cheminės savybės. Rūgštinės savybės. Tirpiklio savybės. Reaktyvumas. Atpažinimas. Panaudojimas. Vinilacetatas. Acto rūgšties anhidridas. Maisto pramonė. Acto rūgšties kaip tirpiklio naudojimas. Reagentai ir tirpalai. Darbo eiga. Rezultatų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Fotometrinis formaldehido kiekio nustatymasDarbo tikslas: nustatyti formaldehido kiekį fotometru. Teorinė dalis. Formaldehidas. Savybės. Panaudojimas. Neigiamas poveikis žmogui. Reagentai ir tirpalai. Darbo eiga. Rezultatų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kiekybinis organinių junginių nustatymas dujų chromatografijos metoduDarbo tikslas. Susipažinti su dujų chromatografijos analizės (DCHA) pagrindais. Identifikuoti organinius junginius ir nustatyti oro mėginyje esančias organinių medžiagų koncentracijas. Praktinė dalis. Naudojamos medžiagos, indai ir prietaisai. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, kiekio apskaičiavimasĮvadas. Duomenų lentelė. Sprendimas. Koeficientų reikšmių nustatymas. Koeficiento "K1", įvertinančio variklio darbo sąlygų įtaką teršalų kiekiui, nustatymas. Koeficiento "K2", kurio įvertinama mašinų amžiaus įtaka teršalų kiekiui, nustatymas. Koeficiento "K3", įvertinančio mašinų konstrukcijos ypatumų įtaką teršalų kiekiui, nustatymas. Teršiančių medžiagų kiekio apskaičiavimas. Bendras teršalų, išsiskiriančių iš automobilių į aplinką, kiekis. Skaityti daugiau
Vandens ir nuotekų valymo technologijosLaboratorinių darbų ataskaitos. Aktyviosios vandens reakcijos (pH), vandenyje ištirpusio deguonies ir vandens elektrinio laidumo nustatymas. Vandens fizinių savybių nustatymas. Vandenyje netirpių medžiagų koncentracijos nustatymas. Nitritų koncentracijos nustatymas vandenyje. Sulfatų koncentracijos nustatymas vandenyje turbidimetriniu metodu. Skaityti daugiau
Vandens nuotekų skaičiavimaiAplinkosaugos specialybės pratybos. Vandens vartojimas ir nuotekų kiekis. Nuotekų skaičiuojamųjų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo nustatymas. Ekvivalentinio gyventojų skaičiaus nustatymas. Skaityti daugiau
Vandenų apsaugaLaboratoriniai darbai. Permanganatinės oksidacijos nustatymas vandenyje. Sulfatų koncentracijos nustatymas vandenyje turbidimetriniu metodu. Amoniako koncentracijos nustatymas neslerio metodu vandenyje. Chloridų koncentracijos nustatymas vandenyje argentometriniu metodu. Nitratų koncentracijos nustatymas vandenyje su natrio salicilatu. Bendrojo vandens kietumo nustatymas. Skaityti daugiau