Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos pristatymai
Ekologijos pristatymai

(137 darbai)

"Natura 2000" procesas LietuvojePowerPoint pristatymas. Šis tas pamąstymui! "Natura 2000" Lietuvoje. Bendras "Natura 2000" tinklas Lietuvoje. Varėnos rajono pavyzdys. Kokios yra Natura 2000 buveinės? Svarbiausi buveinių tipai. Deltos. Lagūnos. Gipso karsto ežerai. Apie projektą. Projekto užduotys. Projekto schema. Išvados. Skaityti daugiau
Absorbcinis dujų valymo metodasPowerPoint pristatymas. Absorbcija. Dujų absorbavimas. Fizinė absorbcija. Cheminė absorbcija. Reikalavimai absorbentams. Absorbcinis procesas. Veikimas. Skaityti daugiau
Acid rainPowerPoint pristatymas anglų kalba apie rūgštųjį lietų. Acid Rain: Do you need to start wearing a rainhat? Causes of acid rain. Effects of acid rain. Acid rain and stone. Effects of Acid Rain: Forests. Effects of Acid Rain: Lakes & Streams. Effects of Acid Rain: Human Health. How Does Acid Rain Affect Ecosystems? Skaityti daugiau
AdaptacijaPowerPoint pristatymas. Adaptacija. Terminas. Prisitaikymo laipsnis. Preadaptacija. Genetinė ir megenetinė adaptacijos. Adaptacija ir homeostazė. Adaptyvumas. Aklimatizacija ir aklimacija. Koadaptacija. Elgseninė adaptacija. Morfologinė adaptacija. Skaityti daugiau
Adsorbcinis valymo metodasPowerPoint pristatymas. Adsorbcinis procesas. Reikalavimai adsorbentams. Pagrindiniai adsorbentai. Aktyvuota anglis. Silikagelis. Ceolitai. Jonitai. Adsorberio principinė schema. Skaityti daugiau
Aerotankas. Aeravimo sistemaPowerPoint pristatymas. Aerotankas. Aeravimo paskirtis. Aerotankų skirstymas. Aeravimo sistema. Skaityti daugiau
Aktualiausios Baltijos jūros aplinkos problemosPowerPoint pristatymas. Baltijos jūra. Baltijos jūros tarša. Veiksmai Baltijos jūros būklei gerinti. Pagrindiniai Baltijos jūros taršos šaltiniai. Intensyvus žemės ūkis ir pramonė. Baltijos jūros tarša sunkiaisiais metalais. Transportas. Kaip galime sumažinti transporto išmetamų teršalų kiekį? Tarša nafta ir jos produktais. Turizmas. Stovintis vanduo. Kaip reikėtų išspręsti stovinčio vandens problemą? Krantų ardymas. Užterštumas PCB ir DDT. Cheminių medžiagų poveikis vandens gyvūnijai ir žmogui. Kaip galima sumažinti užterštumą PCB ir DDT. Skaityti daugiau
Anglies ir azoto ciklai ekosistemojePowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Anglis. Ciklas. Ekosistema. Anglies dioksidas. Anglies ciklas. CO2 asimiliacija ir disimiliacija. Iš atmosferos anglis paimama. Anglis grąžinama į atmosferą. Azotas. Azoto ciklas. Azoto fiksacija. Azoto amonifikacija. Nitrifikacija. Denitrifikacija. Azoto ciklas ekosistemoje. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7). Skaityti daugiau
Antropogeninė tarša Baltijos jūros regionePowerPoint pristatymas. Baltijos jūra. Baltijos jūros antropogeninės taršos šaltiniai. Nafta. Kokiais būdais nafta patenka į Baltijos jūrą? Žemės ūkio veikla. Trąšos. Fosforas. Azotas. Pramoninė veikla. Buitinė chemija. Karinė veikla. Karinės cheminės medžiagos. Kaip panaikinti cheminį ginklą? Laivyba. Žuvininkystė. Skaityti daugiau
Aplinkos samprata, veiksniai ir ypatybėsAplinka. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviems organizmams. Aplinkos samprata ir ypatybės. Aplinka. Ekosfera. Biosfera. Litosfera. Hidrosfera. Atmosfera. Terasfera ir pedosfera. Dirvožemis. Pedobiontai. Dirvožemių tipai. Dirvožemio susiformavimas ant silikatų. Miško dirvožemis ir gyvūnai skaidytojai. Svarbūs dirvožemio organizmai. Sausumos humuso formos. Hidrosfera. Mezopelaginėje zonoje. Atmosfera. Troposfera. Stratosfera. Atmosferos reikšmė. Darbas iliustruotas paveikslėliais (15). Skaityti daugiau
Aplinkos tarša nafta ir naftos produktaisPowerPoint pristatymas. Nafta. Naftos ištekliai ir vartojimas. Aplinkos tarša. Žemės tarša nafta ir jos produktais. Nafta žemėje. Žemės teršimo nafta židiniai. Nafta užteršto grunto valymo būdai. Nafta užteršto grunto valymo aikštelės. Vandens tarša nafta ir jos produktais. Naftos šaltiniai pasaulio vandenyne. Naftos šaltiniai vandenyne. Tanklaivių avarijų skaičius. Naftos išsiliejimai nuo 1970 iki 2009. Didžiausios tanklaivių avarijos. GLOBE ASSIMI. Žalingas poveikis I. Žalingas poveikis II. Didžiausi naftos išsiliejimai. Naftos išsiliejimas Meksikos įlankoje. Naftos išsiliejimų valymas. Kanados naftingieji smėliai. Kanados naftingieji smėliai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9 skaidrės). Skaityti daugiau
Ateivės rūšysPowerPoint pristatymas. Rūšių išplitimas ir jo pasekmės. Aplinkos balansavimas. Invazinės rūšys Baltijos jūroje. Apsaugas formuojantys organizmai. Skaityti daugiau
Atliekos (3)PowerPoint pristatymas. Atliekų atsiradimas. Nepavojingų atliekų skirstymas. Sąvartynas. Kariotiškių sąvartynas. Anykščių sąvartynas. Pavojingų atliekų klasifikacija. Pavojingos atliekos. Radioaktyvios atliekos. Ignalinos atominė elektrinė. Atliekų laidojimas. Skaityti daugiau
Atliekos (5)PowerPoint pristatymas. Atliekų skirstymas. Nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos. Radioaktyviosios atliekos. Skaityti daugiau
Atliekų paruošimas perdirbti ir naudotiPowerPoint pristatymas. Atliekų paruošimo perdirbti veiksmai yra šie. Rūšiavimas gali būti atliktas. Rankinis rūšiavimo būdas. Mechaninis atliekų rūšiavimo būdas. Mechaniniai atliekų rūšiavimo būdai. Mechaniniai atliekų rūšiavimo būdai taip pat skirstomi. Hidrauliniai rūšiavimo būdai. Atliekų smulkinimas. Granuliavimas. Atliekų džiovinimas. Atliekos gali būti džiovinamos trejopai. Maišymas. Presavimas. Skaityti daugiau
Atliekų rūšiavimas, surinkimas ir perdirbimas GarliavojePowerPoint pristatymas. Tikslai: Išsiaiškinti: Kokios įmonės surenka atliekas Garliavoje. Kur surinktos atliekos yra gabenamos. Kaip surinktos atliekos yra perbirbamos. Uždaviniai. Atliekos pagal jų atsiradimo šaltinį skirstomos į 3 grupes. Rūšiavimas. Yra 3 rūšių konteineriai. Popieriaus konteineris. Stiklo konteineris. Plastmasės konteineris. Produktų ar produktų pakuočių ženklinimas . Ženklinimas. Įmonės. UAB "Supermontes". UAB "Eko Group". UAB "Kauno Švara". Interaktyvi apklausa:"Ar Tu rūšiuoji?". Apklausos rezultatai. Išvados. Neįtikėtini faktai apie atliekas . Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3). Skaityti daugiau
Atliekų tvarkymasPowerPoint pristatymas. Atliekos ir jų klasifikavimas. Atliekų perdirbimas. Perdirbtų atliekų panaudojimas. Atliekų deginimas. Sąvartynai. Atliekų tvarkymas ir tikslai. Atliekų tvarkymo sistemos principai. Skaityti daugiau
Atliekų tvarkymas (3)PowerPoint pristatymas. Atliekos. Atliekų klasifikavimas. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo tikslas. Atliekų tvarkymo sistemos principai. Atliekų tvarkymo būdai. Atliekų perdirbimas. Atliekų perdirbimas Lietuvoje. Organinės atliekos paverčiamos kompostu ir juo tręšiamos dirvos. Modernių ir saugių sąvartynų įrengimas. Tai įdomu. Skaityti daugiau
Atmosfera ir jos teršalaiPowerPoint pristatymas. Atmosfera. Kvėpavimas. Anglies dioksidas. Teršalai. Rūgštieji krituliai. Skaityti daugiau
Atmosferos tarša (2)PowerPoint pristatymas. Atmosfera. Troposfera. Stratosfera. Oras stratosferoje. Normali atmosferos sudėtis. Teršalai. Skaityti daugiau
...