Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos namų darbai
Ekologijos namų darbai

(56 darbai)

Aplinkos apsauga (11)Įvadas. Teorinė dalis. Klimato kaita Lietuvoje. Dirvožemio tarša ir jos nustatymo metodai. Dirvožemio taršos nustatymo metodai. Teršalų plitimas aplinkoje. Strateginiai triukšmo žemėlapiai. Dirvožemio taršos modeliavimas. VS2DI programa. Winlog programa. Surfer programa. Metodinė dalis. Surfer programos aprašymas. Cadnaa programos aprašymas. Rezultatai. Teršalų pasiskirstymas, naudojant surfer programą. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos teisės samprata ir šaltiniaiĮvadas. Tikslas yra išanalizuoti aplinkos apsaugos teisės sampratą ir šaltinius. Aplinkos apsaugos teisė. Aplinkos apsaugos teisės įvadas. Aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos teisė. Aplinkos apsaugos teisės samprata. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisė. Tarptautinės aplinkos apsaugos teisės raida. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisės šaltiniai. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisė. Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Lietuvos aplinkos apsaugos teisė. Lietuvos aplinkos apsaugos teisės raida. Aplinkos apsaugos įstatymas - pagrindinis aplinkos teisės aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosferos apsauga (3)Namų darbai. Rankovinių filtrų skaičiavimas. Ciklono skaičiavimas. Skruberio skaičiavimas. Skaityti daugiau
Atmosferos oro taršaPramonės įmonės. Smogas. Anglies dioksidas ir pasaulinis klimatas. Ozono sluoksnis. Ozono kiekio mažinimas chlorfluoranglimi. Šiltnamio reiškinys. Teršimas sunkiaisiais metalais. Kita problema - rūgštūs lietūs. Ką apie juos žinome? Sveikatos problemos. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Praktikos darbas (automobilių taršos tyrimas). Pasiūlymai kaip sumažinti transporto taršą aplinkai. Įdomu. Nuotraukos ir grafikai. Skaityti daugiau
Baltijos jūros ekologinė būklėĮvadas. Kas teršia Baltijos jūrą? Žvejyba. Laivyba. Nafta. Paplūdimių būklė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji aplinkos apsauga ir ekologijaĮvadas. Ekosistema ir jos funkcionavimas. Geriamojo vandens būklė ir jo apsauga Kauno Seniūnijoje. Raudonosios knygos žinduoliai Kauno rajone. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, nuotraukomis bei diagramomis. Skaityti daugiau
Bendroji ekologija ir aplinkos apsaugaEkosistemų sukcesija. Ozono sluoksnio problema Lietuvoje ir pasaulyje. Saugomos teritorijos: regioniniai parkai jūsų rajone (Raseinių rajonas). Draustiniai. Lapgirių botaninis draustinis. Jūkainių geomorfologinis draustinis Dubysos regioninis parkas. Blinstrubiškio miško biosferos poligonas. Biosferos poligono paskirtis ir veiklos reglamentavimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga (3)Ekologinė niša. Aplinkos veiksniai. Abiotiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Antropogeniniai veiksniai. Organizmų reakcija į besikeičiančią aplinką. Bestuburių reikšmė ir nykimo priežastys. Ozono sluoksnio nykimo priežastys. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Biologiniai tvenkiniaiVeikimo principas, biotvenkinių projektavimo pagrindai, pirmos biotvenkinio sekcijos įrengimas, biotvenkinio antros ir trečios sekcijų įrengimas, nuotekų parengtinis valymas, teritorijos reikmė, sklypo parinkimas, vietovės topografiniai veiksniai, biotvenkinių statyba, eksploatavimas, valymo efektyvumas, biotvenkinių privalumai, biotvenkinių trūkumai. Skaityti daugiau
Biomasės energijos panaudojimasBiomasės energijos panaudojimas. Biomasė. Medienos pavidalo biomasė. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Biomasės naudojimas energijos gamybai Lietuvoje. Medienos kuro ištekliai. Skaityti daugiau
Biosferos apsauga (2)Užduotis: Energetiniam objektui, kuriame sumontuoti 3 garo katilai, atlikti parenkamąjį kamino skaičiavimą; Atlikti patikrinamąjį skaičiavimą energetiniame objekte sumontavus dar vieną tokį katilą; Apskaičiuoti metinius mokesčius, kuriuos turės mokėti energetinis objektas. Individualios užduoties duomenys. Skaityti daugiau
Biotiniai veiksniaiĮvadas. Samprata. Gyvūnų mityba. Santykiai tarp rūšių ir rūšies viduje. Skaityti daugiau
Cheminė maisto taršaĮvadas. Maisto priedai. Toksinį poveikį sukeliantys metalai. Kadmis. Švinas. Gyvsidabris. Polichlorbifenilai. Pesticidai. Nitratai. Cheminės maisto taršos sukeliami sveikatos sutrikimai. Maisto kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemio derlingumas ir užterštumas bei jo poveikis socialinei aplinkaiĮžanga. Dirvožemių susidarymas. Dirvožemių tręšimas. Dirvožemių būklė ir tarša. Skaityti daugiau
Dirvožemio granuliometrinė sudėtisDirvožemio monitoringas. Miško dirvožemis. Įvadas. Monitoringo struktūra. Monitoringo planas. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai. Lauko dirvožemis. Įvadas. Pagrindiniai uždaviniai. Monitoringo struktūra. Monitoringo planas. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai. Dirvožemio monitoringo programa. Kompleksiškas agroekosistemų monitoringas. Įvadas. Tikslas. Pagrindiniai uždaviniai. Monitoringo struktūra. Skaityti daugiau
Dirvožemio ir biotos apsaugaĮvadas. Teritorijos aprašymas. Padėtis. Ribos. Teritorijos apibūdinimas. Teisinis statusas. Teisinis statusas. Atsakingos organizacijos. Informacija apie aplinką. Biologinės ypatybės. Fauna. Gausūs augalai. Flora. Paukščiai. Gyvūnai. Socialiniai aspektai ir kultūros paveldas. Teritorijos vertinimas. Gamtosauginio plano tikslai ir uždaviniai. Skaityti daugiau
Ekologija (16)Populiacijų dinamika. Įvairūs individų pasiskirstymo tipai. Dauginimosi taktika. Didžiųjų zylių populiacijos, gyvenančios netoli Oksfordo, Anglijoje tankio dinamika. Retieji saugotini augalai rajone. Kalninė arnika. Pievinis pluretis. Atmosferos teršimas energetikos įmonėse. Skaityti daugiau
Ekologija (19)Vandens apytaka biosferoje. Cheminio metodo panaudojimo prieš miško kenkėjus ir jo poveikis naudingiems vabzdžiams (bestuburiams). Mokesčiai už aplinkos teršimą. Skaityti daugiau
Ekologija (24)Ekologijos terminų žodynėlis. Abiotiniai. Populiacijos dydis. Abisalė. Aerobiniai organizmai. Akvakultūra. Anabiozė. Anglies dioksidas. Antrinė produkcija. Apytakos ciklas. Aplinka. Aplinkos veiksnys. Ardas. Asimiliacija. Atmosfera. Augalija. Augmenija. Autekologija. Autotrofai. Bendroji biomasė. Bendroji pirminė produkcija. Bentosas. Betipelaginė zona. Biogeocheminė apytaka. Biologinių sistemų herarchija. Biologinė įvairovė. Biomas. Biomasė. Biomasės prieaugis. Biosfera. Biota. Biotiniai veiksniai. Buveinė. Demografija. Detritas. Dirvodara. Dirvožemio erozija. Disimiliacija. Draustiniai. Drėgnumas. Dvinamiai augalai. Ekologinė niša. Ekologinė piramidė. Ekosfera. Ekosistema.Ekosistemos. Ekosistemos produkcija. Ekosistemos stabilumas. Ekosistemos sukcesija. Ekotopas. Eliminacija. Emigracija. Endemai. Epocha. Etologija. Eufotinė zona. Euribiontai. Eurifagai. Eurifotai. Eutrofizacija. Evoliucija. Faktorinė ekologija. Fenotipas. Fitoplanktonas. Fotoperiodizmas. Fotosintezė. Gamtinės juostos. Gamtosauginis karkasas. Genotipas. Gimstamumas. Grynoji pirminė produkcija. Halobiontai. Halofilai. Halofitai. Herbicidai. Heterotrofai. Hidrobiontai. Hidrosfera. Insekticidai. Klonavimas. Kryžmadulka. Litosfera. Medžiagų apytaka. Medžiagų apykaita. Mikroartropodai. Mirtingumas. Mitybos grandinė. Monokultūra. Mortmasė. Natūralioji atranka. Neoekologija. Paleoekologija. Panmiksija. Parcelė. Pedobiontai. Populiacija. Populiacijų ekologija. Populiacijos homeostazė. Prevencija. Prisitaikymas. Rūšis. Savidulka. Selekcija. Sinekologija. Stresas. Šiltnamio reiškinys. Tolerancijos sritis. Transpiracija. Trąšos. Vienanamiai augalai. Zooplanktonas. Skaityti daugiau
Ekologija ir aplinkos apsaugaGeriamo vandens būklė Raudondvario apylinkėje. Ekosistemų sukcesija. Regioniniai parkai. Skaityti daugiau