Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija

Ekologija (831 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Natura 2000" Lietuvoje

  Įvadas. "Natura 2000" Lietuvoje. Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai. "Natura 2000" Varėnos rajone. Dzūkijos nacionalinio parko dalys, sudarančios "Natura 2000" Varėnos rajone. Čepkelių rezervato dalys, sudarančios " Natura 2000" Varėnos rajone. Varėnos rajono teritorijoje esančios gyvenvietės. "Natura 2000" projekto saugomi gyvūnai ir augalai Varėnos rajono teritorijoje. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-03-08
 • "Natura 2000" procesas Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Šis tas pamąstymui! "Natura 2000" Lietuvoje. Bendras "Natura 2000" tinklas Lietuvoje. Varėnos rajono pavyzdys. Kokios yra Natura 2000 buveinės? Svarbiausi buveinių tipai. Deltos. Lagūnos. Gipso karsto ežerai. Apie projektą. Projekto užduotys. Projekto schema. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-10-16
 • "Natura" 2000 tikslai ir svarba Europos Sąjungos (ES) saugomų teritorijų sistemoje

  Įvadas. Biosferos poligonų svarba. Problemos įgyvendinant projektą "Natūra 2000". Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-09
 • Abiotinių veiksnių poveikis augalams ir gyvūnams

  Įvadas. Svarbiausių terminų sampratos. Ekologinė bendrija. Biosfera/ekosfera. Aplinkos veiksnys. Ekologinių veiksnių klasifikacija. Biotiniai veiksniai. Antropogeniniai veiksniai. Abiotiniai veiksniai. Abiotinių veiksnių poveikis augalams ir gyvūnams.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-08
 • Abiotinių veiksnių poveikis žuvims

  Įvadas. Aplinkos veiksnių klasifikacija. Vandens temperatūra. Deguonis. Anglies dioksidas. Sieros vandenilis. Metano dujos. Šviesos įtaka. PH vandens reakcija. Garsas ir jo virpesiai. Rentgeno spinduliai ir radioaktyvumas. Vandenyje ištirpusių druskų kiekis. Gruntas ir pakibusios vandenyje dalelės. Atmosferos slėgis.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2008-05-21
 • Absorbcinis dujų valymo metodas

  PowerPoint pristatymas. Absorbcija. Dujų absorbavimas. Fizinė absorbcija. Cheminė absorbcija. Reikalavimai absorbentams. Absorbcinis procesas. Veikimas.
  Ekologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-02-23
 • Acid rain

  PowerPoint pristatymas anglų kalba apie rūgštųjį lietų. Acid Rain: Do you need to start wearing a rainhat? Causes of acid rain. Effects of acid rain. Acid rain and stone. Effects of Acid Rain: Forests. Effects of Acid Rain: Lakes & Streams. Effects of Acid Rain: Human Health. How Does Acid Rain Affect Ecosystems?
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2005-12-11
 • Adaptacija

  PowerPoint pristatymas. Adaptacija. Terminas. Prisitaikymo laipsnis. Preadaptacija. Genetinė ir megenetinė adaptacijos. Adaptacija ir homeostazė. Adaptyvumas. Aklimatizacija ir aklimacija. Koadaptacija. Elgseninė adaptacija. Morfologinė adaptacija.
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-02-27
 • Adsorbcinis valymo metodas

  PowerPoint pristatymas. Adsorbcinis procesas. Reikalavimai adsorbentams. Pagrindiniai adsorbentai. Aktyvuota anglis. Silikagelis. Ceolitai. Jonitai. Adsorberio principinė schema.
  Ekologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-02-23
 • Aerotankai

  Valymas veikliuoju dumblu. Pratekamojo tipo aeravimo rezervuarai (aerotankai). Antrinis nusodintuvas. Sekos (periodinio veikimo) biologiniai reaktoriai. Pratekamojo tipo aeravimo rezervuarai su azoto ir fosforo šalinimu. Valymas plėvelės – veikliojo dumblo reaktoriuose. Valymas anaerobiniuose reaktoriuose.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-24
 • Aerotankas. Aeravimo sistema

  PowerPoint pristatymas. Aerotankas. Aeravimo paskirtis. Aerotankų skirstymas. Aeravimo sistema.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-02-23
 • Aerozoliai ir dulkės

  Įvadas. Aerozoliai ir jų įtaka atmosferos pakitimams. Dulkės - teršalų šleifas namuose. Perspėjimas - žmonijos padarinių atspindžiai. Cheminių veiksnių poveikis žmonijai. Kontra priemonės – padarytos žalos sušvelninimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2007-01-03
 • Agrarinė aplinkosaugos politika

  Įvadas. Agrarinės aplinkosaugos politikos samprata. Pagrindinės agrarinės aplinkosaugos politikos kryptys. Retų augalų bei laukinių gyvūnų išsaugojimas. Cheminių preparatų tausojantis naudojimas. Dirvožemio derlingumo išsaugojimas. Žemės įdirbimas ir melioracija. Dirvožemio apsauga nuo erozijos. Vandenų apsauga. Ekologinė žemdirbystė. Išvados. Išnašos.
  Ekologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-15
 • Agroekologijos sistema

  Įvadas. Aplinka ir žemės ūkis. Dirvožemis. Maisto medžiagų apytaka. Energija gamtoje. Bioįvairovė. Agroklimatas. Žemės ūkio augalai. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2008-10-08
 • Air pollution is the bigest problem in the world

  Darbas anglų kalba apie oro užterštumą.
  Ekologija, rašinys(3 puslapiai)
  2005-09-25
 • Aktualiausios Baltijos jūros aplinkos problemos

  PowerPoint pristatymas. Baltijos jūra. Baltijos jūros tarša. Veiksmai Baltijos jūros būklei gerinti. Pagrindiniai Baltijos jūros taršos šaltiniai. Intensyvus žemės ūkis ir pramonė. Baltijos jūros tarša sunkiaisiais metalais. Transportas. Kaip galime sumažinti transporto išmetamų teršalų kiekį? Tarša nafta ir jos produktais. Turizmas. Stovintis vanduo. Kaip reikėtų išspręsti stovinčio vandens problemą? Krantų ardymas. Užterštumas PCB ir DDT. Cheminių medžiagų poveikis vandens gyvūnijai ir žmogui. Kaip galima sumažinti užterštumą PCB ir DDT.
  Ekologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-12-15
 • Aleksoto ekologinė būklė

  Įvadas. Kauno miestas ir jo apžvalga. Aleksoto apylinkės. Kauno miesto biologine įvairovė. Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Vandens apsauga. Atliekų tvarkymas Kauno mieste. Ekologija mano namuose. Aplinkos apsaugos politika ir gamtininkų pamąstymai. Išvados. Priedai.
  Ekologija, referatas(22 puslapiai)
  2006-03-03
 • Alkoholizmas ir visuomenė (2)

  Įvadas. Tikslas. Apžvelgti alkoholio kilmę, jo sukeliamas pasekmes žmogaus sveikatai bei šio narkotiko daromą įtaką visai visuomenei ir jos raidai. Alkoholio kilmė. Dažnas alkoholio vartojimas. Alkoholio poveikis žmogaus organizmui. Alkoholio poveikis visuomenei. Nuolat girtaujantis žmogus – degraduojantis visuomenės narys. Statistiniai duomenys apie alkoholį ir jo vartojimą. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2009-11-10
 • Alternatyvieji energijos šaltiniai (2)

  Įvadas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Atsinaujinančios energijos naudojimas Vakarų Europoje ir Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos šaltinių ypatybės. Saulės energija. Saulės energetika Lietuvoje. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. Hidroenergija. Biomasės panaudojimas. Būsto energetinio apsirūpinimo galimybės. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2006-02-20
 • Amoniakas pramonėje ir aplinkoje

  Įvadas. Kas yra amoniakas. Amoniakas pramonėje. Amoniako fasavimas. Neorganinės chemijos gaminiai. Amoniakatai. Amoniako vanduo. Trąšos. Kalcio amonio salietra. Karbamidas. Amonio salietra. Karbamido ir amonio salietros tirpalas. Azoto trąšos su ceolitu. Amoniakas gamtoje. Amoniakas aplinkoje. Pirmoji pagalba. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2006-06-07
Puslapyje rodyti po