Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos referatai
Ekologijos referatai

(478 darbai)

EkosistemosĮvadas. Ekosistemos. Ekosistemų evoliucija. Energijos ir medžiagų srautai ekosistemose. Energijos ir medžiagų srautai ekosistemos modelyje. Ekosistemų produkcija. Ekosistemų pirminė produkcija. Ekosistemų antrinė produkcija. Žemės rutulio ekosistemų biomasė. Vandenyno bioproduktyvumas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Ekosistemų nykimasĮvadas. Ekosistemų nykimo samprata. Nykstančios ekosistemos. Miškų ekosistemos. Šlapžemės. Vandens ekosistemos. Pakrančių ekosistemos. Koraliniai rifai. Augalų apsaugos priemonių kenksmingumas ekosistemoms. Didėjanti urbanizacija – ekosistemų priešas. Klimato kaitos įtaka ekosistemoms. Teršalų pavojingumas. Gyvulininkystės žala ekosistemoms. Skaityti daugiau
EkoženklinimasĮvadas. Ekologinis ženklinimas. Eko ženklo nauda ir reglamentas. Tikslai ir principai. Šalys, dalyvaujančios įgyvendinant eko ženklo projektą, bei jų vaidmenys. Ekologinis ženklinimas Europoje. Ekologinis ženklinimas Lietuvoje. Pasaulinis ekologinio ženklinimo tinklas (GEN). Lietuvos ir populiariausi Europos eko ženklai. Europos komisija. Europos sąjungos eko ženklo taryba (EUEB). Šalių narių įsipareigojimai 11 Kompetetingi organai. Gamintojų, importuotojų,paslaugų teikėjų, prekybininkų ir mažmenininkų įsipareigojimai. Esamos produktų kategorijos ir grupės. Privalumai priėmus eko – ženklą bendrijos mastu. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros ir elektroninės įrangos atliekosĮvadas. Elektros ir elektroniniams įrenginiams priklauso. Eksportas — neatsiejama šio verslo dalis. Gamintojų atsakomybė. Elektroninės įrangos atliekas privalu rinkti atskirai nuo kitų atliekų. Išvada. Skaityti daugiau
Endogeniniai procesaiVulkanizmas. Vulkanų išmetama medžiaga. Vulkanų tipai. Postvulkaniniai procesai. Vulkanų išsiveržimo priežastys. Žemes drebėjimas. Tektoniniai procesai. Dislokacija. Vertikalūs žemės plutos svyravimai. Išvadas. Skaityti daugiau
Energijos ir medžiagų apykaita ekosistemoseĮvadas. Energijos srautai ir medžiagų apytakos ratai. Globaliniai biocheminiai apytakos ratai. Anglies apytakos ratas. Azoto apytakos ratas. Fosforo apytakos ratas. Vandens apytakos ratas. Išvados. Skaityti daugiau
Energijos srautai gamtoje ir visuomenėje. Alternatyvūs energijos šaltiniaiĮvadas. Energijos srautai gamtoje ir visuomenėje. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Biodegalų ir bioalyvų gamyba ir naudojimas. Žemės (geoterminės) energijos panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Environmental GovernanceAplinkosaugos referatas anglų kalba. The bright side of Global Climate Change fight. The dark side of Global Climate Change fight. Institutional solutions for seriously. threatened habitats and species. Current situation of polar bears and whales in Antarctica. Solutions and challenges for this current situation. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos politikaĮvadas. Tikslas – pateikti išsamią informaciją apie ES aplinkosaugos politiką. Aplinkosaugos politikos formavimas. Europos Sąjungos aplinkos generalinis direktoratas. Europos Bendrijos Aplinkos apsaugos veiksmų programos ir jų svarba aplinkosaugoje. Europos Sąjungos gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos politika. Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika. Europos Sąjungos vandens apsaugos politika. Europos Sąjungos oro apsaugos politika. Aplinkosaugos politikos vieta Europos Sąjungos (ES) struktūroje. Europos aplinkosaugos politikos tikslai ir principai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktai, reglamentuojantys organinių atliekų tvarkymą ir perdirbimąĮvadas. Atliekos. Pagrindinis aplinkosauginio ženklinimo tikslas. Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktai. Skaityti daugiau
Europos vidaus vandienys, jų tarša, panaudojimas ir apsaugaĮvadas. Europos vidaus vandenys. Vandens tarša. Skaityti daugiau
EutrofikacijaĮvadas. Pagrindinės žinios apie ežerus. Nykstančių ežerų apibūdinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ežerų pakrančių indikatoriniai augalai: rūšys, morfologiniai ir anatominiai požymiaiĮvadas. Vandens augalų juostos. Mikrofitų arba planktoninių dumblių juosta. Pasinėrusių po vandeniu augalų juosta. Plačialapių plūdžių juosta. Vandens lelijų juosta. Nendrių-meldų juosta. Sekliųjų vandens augalų juosta. Ežerų užaugimas.Vandens augalijos kaita. Fragmentinis ežerų užaugimas. Juostinis-fragmentinis ežerų užaugimas. Juostinis ištisinis ežerų užaugimas. Liūninis ežerų užaugimas. Vandens augalų anatominiai ir morfologiniai požymiai. Šaknys. Stiebas. Lapai. Dauginimasis. Higrofitai. Šlapių pievų bei pelkių higrofitai. Ežerų pakrančių ir paupių higrofitai. Antropogeninis poveikis vandens augalijai. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinė aplinkaĮvadas. Fizinė aplinka. Stichinės, gamtinės nelaimės. Oro užterštumas. Triukšmas. Vibracija. Grybeliai. Atliekų tvarkymas. Oro jonizacija. Elektrinis ir magnetinis laukai. Saulės spinduliuotė. Išvados. Skaityti daugiau
Galvaninių elementų ir akumuliatorių tvarkymas LietuvojeIšeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymas. Baterijų ir akumuliatorių klasifikacija. Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo teisinė bazė. Lietuvos teisės aktai. Skaityti daugiau
Gamyba ir aplinkosaugaĮvadas. Nuo žaliavų iki šiukšlių. Aplinkos tarša išgaunant ir paruošiant žaliavas. Aplinkos tarša gaminant pusfabrikačius. Produktų gamybos ir vartojimo sąlygota aplinkos tarša. Aplinkos tarša, tvarkant panaudotus produktus. Transporto sąlygojama aplinkos tarša. Naujų veiksnių būtinybė. Ciklinė ūkinė veikla, atliekų perdirbimas ir panaudojimas. Ciklinės ūkinės veiklos galimybės. Įvairovės našta. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimui reikalingos lėšos Lietuvoje. Geresnis produktų panaudojimas. Pilnai išnaudoti techninį produkto gyvavimo laiką. Produkto dalių naudojimas etapais. Panaudoto produkto perdavimas kitiems vartotojams. Ilgaamžių produktų gaminimas. Produkto pagerinimas ir modernizavimas. Pilnas produktų panaudojimas ir teisingas apipavidalinimas. Švaresnė gamyba: sisteminis požiūris. Švaresnės gamybos apibrėžimas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas ir kompetencija Lietuvoje. EMAS įgyvendinimo perspektyvos Lietuvos įmonėse, įdiegusiose aplinkos apsaugos vadybos sistemas pagal ISO 14001 standartą. Pirmoji realizuota NEFCO švaresnės gamybos investicija Lietuvoje. Būsimoji veikla toliau diegiant ir skleidžiant švaresnės gamybos požiūrį Lietuvos pramonėje. Aplinkos ministerija. Ekonominės aplinkosaugos priemonės. Aplinkos ministerijos vaidmuo ir veiklos uždaviniai. Svarbios aplinkosauginės priemonės. Lietuvos aplinkos apsauga 2003m. 2004 metų aplinkos ministerijos veiklos prioritetinės kryptys pagal temas. Lietuvos aplinkosauga Europos Sąjungoje. Išvados. Skaityti daugiau
Gamta – grožio, sveikatos ir džiaugsmo šaltinisĮvadinė dalis. Specifiniai ugdymo tikslai ir uždaviniai. Didaktinės nuostatos ir ugdymo metodai. Ugdymo turinys. Integraciniai ryšiai. Ugdymo priemonės. Vertinimas. Skaityti daugiau
Gamta ir jos teršimasŽmogus niokojo gamtą ir senais laikais. Oro teršimas. Oro teršalai kenkia sveikatai. Rūgštūs krituliai. Ozono sluoksnis. Šiltnamio reiškinys. Vandens teršimas. Dirvos teršimas. Ką daryti su atliekomis ir šiukšlėmis? Aplinkos apsauga dabar. Skaityti daugiau
Gamtai neegzistuoja valstybės sienosĮvadas. Tikslas: patvirtinti teiginį, kad gamtai neegzistuoja valstybės sienos. Uždaviniai: gamtos sąvoka; nustatyti valstybės sienų poveikį gamtai; gamtos panašumai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje; kokie poveikiai iš tiktųjų veikia gamtą. Skaityti daugiau
Gamtinė aplinkaĮvadas. Gamtinių išteklių stoka. Energetinių išteklių kainų svyravimas. Aplinkos taršos didėjimas. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamtos išteklių klasifikacija. Pagrindinės gamtos išteklių naudojimo tendencijos ir dėsningumai. Aplinkos tarša. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Oro tarša. Vietinės regioninės ir pasaulinės oro taršos problemos. Teršiančių medžiagų egzistavimo atmosferoje trukmė. Miestų oro kokybė. Pažemio ozono koncentracijų kitimas. Pasaulinis klimato atšilimas. Vandens naudojimas ir tarša. Vandens naudojimas. Vandens tarša. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
......