Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos referatai

Ekologijos referatai (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atvirųjų vandens telkinių higieninė–sanitarinė būklė

  Vandens ištekliai. Kauno miesto maudyklų vandens kokybė. Įteisintų Kauno miestų paplūdimių vandens kokybė. Atvirųjų vandens telkinių mikrobiologinė kokybė. Išvada.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2005-11-20
 • Augalija, miškai Lietuvoje, jų apsaugos problemos

  Įvadas. Augalija. Augalijos apsauga. Miškų raida. Ekologinės miškų funkcijos. Miškas ir šviesa. Miškas ir mikroklimatas. Miškas ir krituliai. Rūgščiųjų lietų poveikis miškams. Miškas ir nuotėkis. Miškai saugo dirvožemį. Barjeras cheminėms medžiagoms. Oro tarša. Miškų iškirtimas. Miškų apsauga. Faktai. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2006-12-15
 • Augalijos vieta ir reikšmė gamtoje

  Augalijos vieta ir reikšmė gamtoje. Augalijos apsaugos būtinumo pagrindas. Augalų rūšių apsauga. Rūšių ir bendrijų, kurias reikia saugoti, atrankos principai. Lietuvos augalų rūšys, kurias reikia saugoti. Ūkinė veikla ir augalijos apsauga. Išvados.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-10
 • Augmenija, jos nykimo priežastys. Miškai Lietuvoje, jų apsauga

  Įvadas. Bendros žinios apie mišką. Lietuvos miškų fondas. Miškų apsauga. Miškų kirtimų reguliavimas. Miškų apsauga nuo gaisrų. Miškų apsauga nuo taršos. Miškų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Miškų atkūrimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2007-01-09
 • Autotransporto įtaka oro taršai

  Įvadas. Autotransporto išmetami oro teršalai. Vidaus degimo varikliai. Taršos intensyvumas. Autotransporto kelių tiesybos įtaka oro užterštumui.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2010-01-07
 • Baltijos jūros ekologinė būklė (2)

  Įvadas. Baltijos jūros charakteristikos. Baltijos jūros užterštumas nafta. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Baltijos jūros cheminė tarša. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2012-07-09
 • Baltijos jūros hidrologinio baseino topografinės, geomorfologinės, ekologinės charakteristikos

  Įvadas. Baltijos jūros baseino raida. Baltijos jūros raida. Dugno reljefas. Dugno struktūros. Dugno nuosėdos. Vandens baseino charakteristika. Vandens druskingumas. Vandens temperatūra. Baltijos jūros ekologinė charakteristika. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2006-04-14
 • Baltijos jūros tarša

  Įvadas. Baltijos jūra. Baltijos jūros tarša. Šalutiniai Baltijos jūros cheminiai elementai. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Metalai ir patvarūs organiniai junginiai. Naftos teršalai. Baltijos jūros pakrančių vandenų būklė. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-07-22
 • Baltijos jūros tarša (2)

  Įvadas. Baltijos jūros raida prieš mūsų erą. Baltijos jūra ir aplinkos sąlygų kaita jūroje. Atviros Baltijos jūros būklė. Druskingumas ir deguonis. Biogeninės medžiagos. Metalai ir patvarūs organiniai junginiai. Planktonas ir dugno fauna. Naftos teršalai. Rūšių introdukcija. Baltijos jūros pakrančių vandenų būklė. Botnijos įlanka. Suomijos įlanka. Rygos įlanka. Rytinė Atviroji Baltijos jūros dalis. Gdansko įlanka, vidurinė Lenkijos pakrantė, Pomeranijos įlanka. Arkonos baseinas. Beltų jūra, Zundo ir Kategato sąsiauriai. Gyvųjų išteklių būklė Baltijos jūroje. Gamtiniai ištekliai, žuvys ir žvejyba. Ruoniai ir paukščiai. Žuvininkystė. Karinė veikla Baltijos jūroje. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Baltijos jūros būklė 2004 metais. Hidrometeorologinės ir hidrologinės sąlygos. Hidrocheminiai tyrimai. Ekotoksikologiniai tyrimai. Hidrobiologiniai tyrimai. Išvados.
  Ekologija, referatas(33 puslapiai)
  2007-07-02
 • Baltijos jūros taršų atsiradimas ir jų likvidavimas

  Įvadas. Baltijos jūra. Baltijos jūros tarša. Šalutiniai Baltijos jūros cheminiai elementai. Eutrofikacija ir deguonies deficitas. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Metalai ir patvarūs organiniai junginiai. Tarša nafta ir jos produktais. Veiksmai Baltijos jūros būklei gerinti. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-16
 • Bendros vandens politikos direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje

  Įvadas. Dabartinė Lietuvos vandens išteklių būklė. Bendroji vandens politikos direktyva: bendrieji principai. Vandens monitoringas. Paviršinio vandens monitoringas. Požeminio vandens monitoringas. Kompleksinis vandens monitoringas. Vandens kokybę nustatantys parametrai. Upių ekologinės būklės vertinimas. Ežerų ekologinės būklės vertinimas. Kuršių marių ekologinės būklės vertinimas. Baltijos jūros priekrantės vandenų ekologinės būklės vertinimas. Visuomenės vaidmuo rengiant Bendrosios vandens politikos direktyvos programą. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2008-04-02
 • Bioindikacijos samprata, raida, ryšiai su kitais mokslais

  Įvadas. Bioindikacijos samprata. Bioindikatoriai. Augalų indikatorinės rūšys. Gyvūnų indikatorinės rūšys. Mikroorganizmų indikatorinės rūšys. Bioindikkacijos raida. Bioindikacijos ryšiai su kitais mokslais. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2008-09-22
 • Bioįvairovės apsauga

  Įvadas. Bioįvairovė. Buveinės. Nykstančios rūšys ir jų nykimo priežastys. Bioįvairovės gelbėjimo priemonės. Svarbiausios šiuolaikinės miškų biologinės įvairovės apsaugos nuostatai. Lietuvoje saugomos teritorijos ir objektai. Saugomų teritorijų sistema. Rezervatai. Nacionaliniai parkai. Draustiniai. Regioniniai parkai, saugomi kraštovaizdžio objektai ir gamtos paminklai. Lietuvos Raudonoji knyga. Gamtotvarka - vienas bioįvairovės gausinimo įrankių. Bioįvairovės apsaugą reglamentuojantys įstatymai. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-18
 • Biokuras

  Biokuras - iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Saulės energija. Vėjo energija. Vanduo. Geotermija. Biomasė. Biokuras Lietuvoje. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2006-04-27
 • Biologinė aplinkos tarša

  Žeme, saugokis pramonės! Karjerai ir šachtos. Žemėtvarka ir miškų nykimas. Vanduo.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-11
 • Biologinė aplinkos tarša (2)

  Bendrieji gamtosaugos aspektai (Oras, "Šiltnamio efektas", "Rūgštūs lietūs"). Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Lietuvos vandenų būklė. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Chemizavimas. Biologinis teršimas. Užkrečiamųjų ligų sukėlėjai. Biologinis užkratas. Potencialūs bioterorizmo agentai (Bakterijos – Juodligė, Maras)(Virusai). Infekcinėmis ligomis galima užsikrėsti. Užkrečiamosios ligos. Kaip elgtis esant biologinei taršai.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2007-02-28
 • Biologinė aplinkos tarša ir jos poveikis žmogaus sveikatai

  Įvadas. Teršalų klasifikacija. Biologinė aplinkos tarša. Pagrindinės užkrečiamos ligos. Maras. Cholera. Šiltinė. Trichineliozė. Laimo liga. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2007-04-19
 • Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija

  Įvadas. Referate apžvelgti pagrindiniai nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys biologinės įvairovės apsaugą. Biologinės įvairovės sąvoka ir svarba Biologinė įvairovė nyksta. Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija Europos Sąjungoje (ES). Natura 2000. Kas yra cities? Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai, susiję su nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių apsauga. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2010-03-17
 • Biologinės įvairovės nykimo priežastys

  Įvadas. Pasaulio bioįvairovės apimtis. Biologinės įvairovės nykimo mastai. Pasaulio biologinės įvairovės nykimo priežastys. Biologinės įvairovės centrai. Biologinė įvairovė mažėja dėl planetos nuskurdinimo. Floros ir faunos nykimo skirtumai. Žmonių biologinė įvairovė. Žmonijos ir gamtos paradoksai.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-12
 • Biologinio vandens valymo mikrobiologiniai procesai

  Mikroorganizmų ekologija. Vandens mikroflora. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Nutekamųjų vandenų valymas biofiltrais. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Vandenų valymas gamtinėmis sąlygomis. Biologinis valymas anaerobiniais įrenginiais. Nutekamųjų vandenų valymas. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2005-05-24
Puslapyje rodyti po