Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos referatai

Ekologijos referatai (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekologijos metodai

  Įvadas. Ekologinis monitoringas. Lauko stebėjimų planavimas. Stebėjimo vietos parinkimas. Aplinkos fonas. Socialinis – ekonominis monitoringo kriterijus. Lauko stebėjimų optimizacijos uždavinys. Ekologinio monitoringo tikslas, pagrindiniai uždaviniai. Ekologinio monitoringo struktūra ir objektai. Integruotas ekosistemų monitoringas. Ekologinės informacijos sistema. Eksperimentas. Eksperimento vieta ekologiniuose tyrimuose. Eksperimento tipai. Reikalavimai eksperimentams. Klasikinio eksperimento pavyzdys ir reikšmė. Modeliavimas. Ekologinio modeliavimo vystymasis. Modeliavimo etapai. Modelių klasifikacija. Modelių tipai ir charakteristikos. Aprašomieji modeliai. Fizikiniai modeliai. Simboliniai modeliai. Imitaciniai (procedūriniai) modeliai. Modelių panaudojimas. Sprendimo procesas ir modelių vaidmuo. Bendra sisteminio tyrimo schema. Išvados.
  Ekologija, referatas(19 puslapių)
  2009-11-25
 • Ekologijos samprata

  Įvadas. Aplinkos apsaugos sektorių strategija. Lietuvos aplinkos apsaugos veiksnių strategijos koncepcija. Strateginiai tikslai, jų įgyvendinimo veiksmai ir svarbiausios priemonės. Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo būtinybė. Regioninių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų, apimančių atliekų surinkimą, pervežimą, rūšiavimą ir saugų šalinimą, diegimas. Įvedimas administracinių ir ekonominių priemonių, skatinančių antrinių žaliavų, tarp jų – pakuočių atliekų atskirą surinkimą, panaudojimą ir perdirbimą. Aplinkos apsaugos tikslų ir veiksmų įtaka kitiems ūkio sektoriams. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka pramonės sektoriui. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka energetikai. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka transporto sektoriui. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka žemės ūkiui. Personalo rengimas. Priedas: referate naudojamų terminų žodynas.
  Ekologija, referatas(21 puslapis)
  2006-03-23
 • Ekologinė regiono situacija

  Tai Visagino taršos aprašymas. Atominės elektrinės. IAE saugumas: IAE saugumo gerinimo programa; Kolektyvinė dozė; IAE saugumas lyginant su kitomis atominėmis elektrinėmis; Ekologinės IAE uždarymo pasekmės. Išvados.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-06-22
 • Ekologinės etikos svarba gamtosaugoje

  Gamtos vertė žmogaus egzistavime. Gamtos grožio suvokimas ir žmogaus auklėjimas. Gamtosaugos atsiradimas ir tolesnė jos plėtotė. Žmonių elgesys gamtoje. Išvados.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-13
 • Ekologinės etikos svarba gamtosaugoje (2)

  Įžanga. Medžių kirtimas. Gaisrų žala. Žmogus gamtoje. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2007-04-20
 • Ekologinės katastrofos pasauliniuose vandenyse

  Įvadas. Nelaimių prevencija. Statistika. Tanklaivio "Prestige" avarija. Tanklaivio "Exxon Valdez" avarija. Tanklaivio "Jessica" avarija. Rusų jūrų gelbėjimo tarnyba. Priedai (nuotraukos).
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-23
 • Ekologinės problemos (3)

  Žemės ūkio problemos. Žemės gelmių teršimas naftos produktais - aktuali ekologinė problema. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas. Išvados.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-27
 • Ekologinės problemos ir jų padariniai

  Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Žemės tarša. Išvada.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-06
 • Ekologinės problemos. Vandens užterštumas

  Vanduo. Žmogus ir vanduo. Dažniausios vandens problemos. Vandens filtravimas. Baltijos jūra ir jos tarša. Eutrofikacija ir deguonies deficitas. Potencialiai toksiškas fitoplanktonas. Veiksmai Baltijos jūros būklei gerinti. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-11
 • Ekologiniai veiksniai, lemiantys miško medžių derėjimą ir sėklų barstymą

  Įvadas. Ekologiniai veiksniai, lemiantys medžių derėjimą. Klimatiniai veiksniai. Edafiniai veiksniai. Topografiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Derėjimas stimuluojamas. Veiksniai, lemiantys sėklų barstymą.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-12-23
 • Ekologinis pėdsakas

  Įvadas. Ekologinis pėdsakas. Ekologinio pėdsako kritika. Iššūkiai ir tikslai. Mūsų požiūris į išteklių suvartojimą. Valstybių ekologiniai pėdsakai. Regionų ekologinio pėdsako analizė. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2006-04-26
 • Ekologinis takas Aklojo ežero ekosistemoje

  Įvadas. Ekologinio tako planas. Pirma stotelė. Blindė. Antra stotelė. Paprastasis žaltys. Trečia stotelė. Kiminai. Ketvirta stotelė. Laumžirgiai. Pelkinė puriena. Penkta stotelė. Pilkoji antis. Šešta stotelė. Mažoji kūdrinė varlė. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-20
 • Ekologinis žemės ūkis Lietuvoje

  Įvadas. Ekologinis žemės ūkis Lietuvoje. Ekologiškos produkcijos Lietuvoje ypatumai. Taisyklės ekologinio ūkio srityje. Išvados.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-01
 • Ekologinis ženklinimas (2)

  Įvadas. Ekologinis ženklinimas. Ekologinio ženklo samprata ir paskirtis. Ekologinio ženklo nauda. Ekologiniai ženklai. Vokietijos Mėlynasis Eko angelas. Europos Sąjungos ekologinis ženklas. Europos "Energy star" ženklas. Šiaurės Europos "Šiaurės gulbės" ženklas. Europos sąjungos "Ekologiškas žemės ūkis" ženklas. Europos lapas ženklas. Lietuviškas ekologinis ženklas. Ekologinių produktų ženklinimas. Pasaulinis ekologinio ženklinimo tinklas (GEN). Ekologinio ženklinimo problemos. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2012-02-13
 • Ekologinių produktų gamintojai ir vartotojai

  Ekologinės gyvulininkystės pagrindai. Įvadas. Ekologinė gamyba. Ekologiškų produktų naudojimas. Ekologiškų prekių pasirinkimas. Kas mums svarbu: pakuotė ar kokybė? Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2011-01-14
 • Ekologiškai švarūs produktai: VŠĮ "Tatulos programa"

  Įvadas. Mityba. Ekologiški produktai. "Tatulos programa". Funkcinė savivalda, turinti 218 narių. Strategija. Produkcija. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Ekonomika ir ekologija

  Įvadas. Ekonomikos ir ekologijos mokslų sampratos. Žmogaus, ekonomikos ir ekologijos sąsaja. Ūkio ir aplinkos sąveika. Ekonomikos augimas gamtos sąskaita. Ekologinė krizė. Žemės išnaudojimas. Lietuvos ekologinė situacija. Lietuvos ekonomika ir ekologija. Išvados.
  Ekologija, referatas(19 puslapių)
  2008-01-14
 • Ekonominės gamtosaugos problemos

  Gamtosauga. Žmogus ir gamta. Aplinkos apsauga. Ekonominės gamtosaugos problemos. Vandens kokybė. Aplinkos oro kokybė. Atliekų tvarkymas. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Išvados.
  Ekologija, referatas(26 puslapiai)
  2005-05-21
 • Ekonominės gamtosaugos problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Nereprodukuojamų gamtos išteklių ribotumo problemos. Lietuvos gamtos ištekliai. Gamtos išteklių pasaulinės rinkos problemos. Aplinkos apsauga. Aplinkos tarša ir gyvenimo kokybė. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo sprendimo būdai. Aplinkos užterštumo mažinimo prognozės. Globalinė ekologinė problema. Globalinės pasaulio energetikos problemos. Globalinės žemės ūkio ir maisto problemos. Globalinė atliekų problema. Triukšmo ir vibracijos problemos. Globalinių problemų vertinimas ir prognozavimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(19 puslapių)
  2009-05-28
 • Ekonominio augimo pasekmės ekologijai

  Įvadas. Žmogaus būtis gamtoje. Gamyba. Ekonominė nauda gamtos sąskaita. Ekologinė situacija. Ekologinė krizė. Teršalai ir padariniai. Ozono problema. Šiltnamio efektas. Vandens problema. Žemės naudojimas ir niokojimas. Išvados. Santrauka.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-11
Puslapyje rodyti po