Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija

Ekologija (831 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ar žmonijos tvari raida išvis yra įmanoma?

  Ekologijos esė. Žmogaus ekonominė veikla. Gamtą reikia išsaugoti. Lygybės tarp kartų principas.
  Ekologija, esė(2 puslapiai)
  2010-03-15
 • Ateivės rūšys

  PowerPoint pristatymas. Rūšių išplitimas ir jo pasekmės. Aplinkos balansavimas. Invazinės rūšys Baltijos jūroje. Apsaugas formuojantys organizmai.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2005-11-10
 • Atliekos

  Pagrindinės sąvokos. Atliekų savybės. Atliekų fizinės savybės. Cheminės atliekų savybės. Atliekų biologinės savybės. Atliekų šaltiniai. Sąvartynai. Atliekų deginimas. Atliekų tvarkymas. Atliekų rūšiavimas. Atliekų rinkimas. Atliekų pervežimas. Atliekų perdirbimas. Kartoninės gėrimų pakuotės antrinis panaudojimas. Plastikų ciklas. Organinių atliekų kompostavimas. Gumos gaminių utilizavimas. Radioaktyvių atliekų tvarkymas. Kas yra radioaktyviosios atliekos? Iš kur atsiranda radioaktyviosios atliekos? Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Pagrindiniai radioaktyviųjų atliekų šaltiniai Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2005-06-03
 • Atliekos (2)

  Įvadas. Pakuočių atliekos. Buitinės atliekos, ekologija, ekonomika. Atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimas. Sąvartynai. Deginimo tarša. Tarša Europos Sąjungos (ES) šalyse. Kitos atliekos. Naftos produktais užterštos atliekos. Atliekų tvarkymo principai. Pavojingos buities atliekos. Kodėl neįgyvendinta pavojingų atliekų tvarkymo programa? Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos analizė. Išvados.
  Ekologija, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-24
 • Atliekos (3)

  PowerPoint pristatymas. Atliekų atsiradimas. Nepavojingų atliekų skirstymas. Sąvartynas. Kariotiškių sąvartynas. Anykščių sąvartynas. Pavojingų atliekų klasifikacija. Pavojingos atliekos. Radioaktyvios atliekos. Ignalinos atominė elektrinė. Atliekų laidojimas.
  Ekologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-02-26
 • Atliekos (4)

  Atliekos. Komunalinės kietosios atliekos. Specialiosios atliekos. Medicininių atliekų pavojus sveikatai. Pavojingosios atliekos. Bendruomenei reikia žinoti. Kietųjų atliekų valdymo strategija. Pakartotinis padangų panaudojimas ir perdirbimas. Atliekų apdorojimas ir sunaikinimas. Užkastų atliekų sanitarija. Vietos parinkimas ir paruošimas. Eksploatavimas. Deginimas. Gilių šulinių įpurškimas. Sveikatos problemos. Atliekų gabenimas į kitas šalis.
  Ekologija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-10-08
 • Atliekos (5)

  PowerPoint pristatymas. Atliekų skirstymas. Nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos. Radioaktyviosios atliekos.
  Ekologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-11-06
 • Atliekos ir aplinkos tarša

  Įvadas. Atliekos. Gamybos ir komunalinės atliekos. Perdirbimas. Antrinės žaliavos. Pavojingų atliekų tvarkymas. Pesticidų atliekų tvarkymas. Europos Sąjungos (ES) direktyvų reikalavimai. Lietuvoje galiojantys teisės aktai. Cheminės medžiagos. Vandenynų tarša. Ozono sluoksnis. Miškas. Poveikio aplinkai vertinimas. Apibendrinimas.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2006-10-31
 • Atliekos ir jų tvarkymas

  Atliekos ir jų tvarkymas. Atliekų rūšys. Atliekų tvarkymas Kėdainių rajone. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-24
 • Atliekų konteineriai

  Įvadas. Istorija. Komunalinės atliekos. Organinės atliekos. Pavojingos atliekos. Atliekų konteineriai. Laboratorinių atliekų nukenksminimo konteineriai. Atliekų konteinerių presai. Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimas ir išvežimas. Atliekų surinkimo organizavimas. Įvairios šiukšliadėžės ir konteineriai. Pelenų konteineriai. Projektinio darbo aprašymas. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-19
 • Atliekų nukenksminimas

  Įžanga. Teorinė darbo dalis. Atliekų kiekio skaičiavimai. Konteinerių kiekių skaičiavimai. Atliekų tvarkymo technologinių įrenginių parinkimas ir skaičiavimas. Iš atliekų atskiriamų antrinių žaliavų kiekių skaičiavimas. Išsiskiriančios šilumos kiekio skaičiavimas deginant atliekas. Sąvartyno skaičiavimas. Atliekų tvarkymo balansinė schema. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-17
 • Atliekų paruošimas perdirbti ir naudoti

  PowerPoint pristatymas. Atliekų paruošimo perdirbti veiksmai yra šie. Rūšiavimas gali būti atliktas. Rankinis rūšiavimo būdas. Mechaninis atliekų rūšiavimo būdas. Mechaniniai atliekų rūšiavimo būdai. Mechaniniai atliekų rūšiavimo būdai taip pat skirstomi. Hidrauliniai rūšiavimo būdai. Atliekų smulkinimas. Granuliavimas. Atliekų džiovinimas. Atliekos gali būti džiovinamos trejopai. Maišymas. Presavimas.
  Ekologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-06-12
 • Atliekų perdirbimas Lietuvoje

  Kuo skiriasi atliekos ir šiukšlės? Kodėl ne visos atliekos tinka perdirbimui? Kur keliauja antrinės žaliavos? Kodėl reikia rūšiuoti atliekas? Kas atsitiks, jei pvz. į stiklo konteinerį bus įmesta kitokių atliekų? Kas yra pavojingos atliekos? Kartoninės gėrimų pakuotės antrinis panaudojimas. Pakuočių atliekos. Plastikų ciklas. Šiaulių regiono potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė. Antrinių žaliavų rūšys.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-07
 • Atliekų perdirbimas Lietuvoje

  Įvadas. Atliekų surinkimo problemos. Rūšiavimas. Kodėl ir kaip reikia rūšiuoti atliekas? Rūšiavimas Lietuvoje ir pasaulyje. Atliekų perdirbimas ir perdirbimo įrenginiai Perdirbamų atliekų naudojimas. Pavojingos atliekos, jų poveikis gamtai ir žmogui. Atliekų tvarkymas, kaupimo vietos (sąvartynai). Sąvartynai Lietuvoje. Ekonominė nauda. Išvados.
  Ekologija, referatas(20 puslapių)
  2010-11-02
 • Atliekų rūšiavimas, surinkimas ir perdirbimas Garliavoje

  PowerPoint pristatymas. Tikslai: Išsiaiškinti: Kokios įmonės surenka atliekas Garliavoje. Kur surinktos atliekos yra gabenamos. Kaip surinktos atliekos yra perbirbamos. Uždaviniai. Atliekos pagal jų atsiradimo šaltinį skirstomos į 3 grupes. Rūšiavimas. Yra 3 rūšių konteineriai. Popieriaus konteineris. Stiklo konteineris. Plastmasės konteineris. Produktų ar produktų pakuočių ženklinimas . Ženklinimas. Įmonės. UAB "Supermontes". UAB "Eko Group". UAB "Kauno Švara". Interaktyvi apklausa:"Ar Tu rūšiuoji?". Apklausos rezultatai. Išvados. Neįtikėtini faktai apie atliekas . Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3).
  Ekologija, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-12-23
 • Atliekų tvarkymas

  PowerPoint pristatymas. Atliekos ir jų klasifikavimas. Atliekų perdirbimas. Perdirbtų atliekų panaudojimas. Atliekų deginimas. Sąvartynai. Atliekų tvarkymas ir tikslai. Atliekų tvarkymo sistemos principai.
  Ekologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-04-28
 • Atliekų tvarkymas (2)

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Atliekų susidarymas ir jų keliamas pavojus. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimas Lietuvoje. Atliekų tvarkymo įrenginių kontrolė. Direktyva dėl atliekų deginimo (2000/76/EB). Direktyva dėl atliekų sąvartynų (1999/31/EB). Atliekų šalinimas. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama Lietuvos atliekų tvarkymo srityje. Pagrindiniai atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje. Aplinkos apsaugos įstatymas. Atliekų tvarkymo įstatymas. Atliekų apskaita. Ekonominių atliekų vadybos būdų taikymas Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas. Mano nuomonė.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-15
 • Atliekų tvarkymas (3)

  PowerPoint pristatymas. Atliekos. Atliekų klasifikavimas. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo tikslas. Atliekų tvarkymo sistemos principai. Atliekų tvarkymo būdai. Atliekų perdirbimas. Atliekų perdirbimas Lietuvoje. Organinės atliekos paverčiamos kompostu ir juo tręšiamos dirvos. Modernių ir saugių sąvartynų įrengimas. Tai įdomu.
  Ekologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-06-20
 • Atliekų tvarkymas Lietuvoje

  Pagrindiniai terminai ir sąvokos. Įvadas. Atliekos. Atliekų tvarkymo politika Lietuvoje. Esamos atliekų tvarkymo būklės analizė. Stiprybės. Trūkumai. Pagrindiniai atliekų tvarkymą reglamentuojantys dokumentai. Atliekų tvarkymo prioritetai. Atliekų tvarkymo valstybinis reglamentavimas. Aplinkos ministerijos funkcijos. Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijos. Ūkio ministerijos funkcijos. Žemės ūkio ministerijos funkcijos. Apskričių viršininkų funkcijos. Savivaldybių funkcijos. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas. Pakuočių surinkimo rodikliai Lietuvoje. Gamintojų ir importuotojų pareiga tvarkyti pakuotes ir pakuočių atliekas. Pardavėjų pareiga surinkti pakuotes ir pakuočių atliekas. Vartotojų pareiga. Asbesto atliekų keliama rizika. Asbesto likvidavimas. Asbesto šalinimo programos tikslas ir uždaviniai. Išvados. Priedai (1 psl.)
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2010-03-31
 • Atliekų tvarkymo politika Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje

  Įvadas. Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika. Europos Sąjungos (ES) atliekų tvarkymo principai. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų sistema. Bendrieji teisės aktai. Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Teisinių nuostatų perkėlimas. Savivaldybių vaidmuo. Reikalavimų ir užduočių įgyvendinimas. Finansavimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2006-09-08
Puslapyje rodyti po