Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija

Ekologija (831 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos saugomos teritorijos (2)

  Įvadas. Draustiniai. Parnidžio kraštovaizdžio draustinis. Rezervatas. Kamanų gamtinis rezervatas. Žuvinto biosferinis rezervatas. Regioniniai parkai. Biržų regioninis parkas. Gražutės regioninis parkas. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Apie Trakų istorinį nacionalinį parką. Žemaitijos nacionalinis parkas (ŽNP). Lietuvos saugomos teritorijos. Išvados.
  Ekologija, referatas(20 puslapių)
  2006-03-24
 • Lietuvos saugomos teritorijos (3)

  Įvadas. Rezervatai. Kamanų rezervatas. Viešvilės rezervatas. Žuvinto biosferos rezervatas. Čepkelių rezervatas. Regioniniai parkai. Saugomi kraštovaizdžio objektai ir gamtos paminklai. Draustiniai. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Žemaitijos nacionalinis parkas. Išvados.
  Ekologija, referatas(24 puslapiai)
  2007-05-15
 • Lietuvos saugomos teritorijos (4)

  Įvadas. Saugomų teritorijų esmė. Saugomų teritorijų tikslas ir uždaviniai. Saugomų teritorijų funkcijos. Saugomų teritorijų steigimas. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų sistemos formavimasis Lietuvoje. Saugomų teritorijų klasifikavimas. Saugomų teritorijų ryšys su gamtiniu karkasu. Saugomų teritorijų apsaugos režimas. Saugomų teritorijų apsaugos režimo esmė. Gamtos išteklių nuosavybė saugomose teritorijose. Atskirų saugomų teritorijų tipų apsaugos režimo ypatybės. Gamtinių rezervatų apsaugos režimas. Gamtinių draustinių apsaugos režimas. Saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų apsaugos režimas. Valstybinių parkų apsaugos režimas. Biosferos monitoringo teritorijų apsaugos režimas. Apsaugos zonų režimas. Saugomi gamtos išteklių sklypai.
  Ekologija, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-11
 • Lietuvos saugomos teritorijos. Raudonoji knyga

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų steigimo principai. Svarbiausios saugomų teritorijų rūšys. Rezervatai. Draustiniai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Lietuvos regioniniai parkai. Biosferos rezervatai. Biosferos poligonai. Gamtos ir kultūros paveldo objektai. Lietuvos Raudonoji knyga. Masiškiausiai nykstantys gyvūnai ir augalai. Išvados. Testai.
  Ekologija, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-03-06
 • Lietuvos vandenys

  Būklė. Upės. Ežerai. Kuršių marios ir Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Vandens ciklas
  Ekologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Lietuvos vandenys (4)

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Vanduo - mūsų gyvybė. Viskas apie vandenį. Lietuvos ežerai, upės. Nuotekų valymo įrenginiai. Viskas apie upes. Lietuvos upių vandens kokybės vertinimas pagal dugno bestuburius. 1 pav. Lietuvos upių tyrimų vietų, esančių žemiau miestų nuotekų išleistuvų, vandens kokybės klasės. 2 pav. Vandens kokybės klasės tirtų Lietuvos upių žiotyse. Ventos baseinas. Baltijos jūros upių baseinas. Europos Sąjungos (ES) šalys įpareigotos mažinti požeminio vandens taršą. Esama padėtis. Molėtai. Rekomendacija. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-03-05
 • Lietuvos vandens ištekliai

  Įvadas. Paviršinis vanduo. Lietuvos upės. Ežerai. Požeminiai vandenys. Vandens išteklių naudojimas. Žmogaus veiklos poveikis vandens telkiniams Vandens telkinių apsauga. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ekologija, referatas(22 puslapiai)
  2008-02-19
 • Lietuvos vandens telkinių būklė ir tarša

  Valstybinis upių monitoringas. Valstybinis ežerų monitoringas. Vandens telkinių kokybės lygiai (pagal saprobiškumą). Oligosaprobinė zona. β-mezosaprobinė zona. α-mezosaprobinė zona. Polisaprobinė zona. Lietuvoje naudojama vandens užterštumo klasifikacija. Fluoras ir vandens dezinfekcija. Maudyklų vandenų kokybės gerinimas. Upės. Ežerai. Baltijos jūra. Kuršių marios. Kauno marios. Požeminiai vandenys. Projekto "Sunkiųjų metalų kaupimasis žuvyse ir dugno nuosėdose" rezultatų apžvalga. Nutekamųjų vandenų valymo būdai. Vandens išteklių vartojimo ir apsaugos strategijos nuostatos.
  Ekologija, namų darbas(20 puslapių)
  2005-09-26
 • Lietuvos vandens telkinių retieji hidrobiontai. Jų nykimo priežastys

  PowerPoint pristatymas. Žinduoliai. Ilgasnukis ruonis. Praeityje mažėjo. Apsauga. Paukščiai. Juodakaklis naras. Juodakaklis kragas. Rudakaklis kragas. Didysis baublys. Mažasis baublys. Nykimo priežastys. Apsauga. Ropliai. Balinis vėžlys. Nykimo priežastis. Apsauga. Varliagyviai. Skiauterėtasis tritonas. Raudonpilvė kūmutė. Nykimo priežastys. Apsauga. Vėžiagyviai. Vasarinis skydvežys. Ilgauodegis kalanas. Nykimo priežastys. Apsauga. Žuvys. Lašiša. Šlakis. Sparis. Nykimo priežastys. Apsauga. Vabzdžiai. Didysis karališkas laumžirgis. Kruvinoji strėliukė. Šarvuotoji strėliukė. Nykimo priežastys. Apsauga.
  Ekologija, pristatymas(38 skaidrės)
  2006-11-07
 • Lietuvos vandenų bentosas

  Bentosas. Vandens ekosistemos. Gyvybė vandenyje. Gėlojo vandens ekosistemos. Gėlojo vandens biocenozė. Hidrobiologiniai tyrimai. Biologinės vandens kokybės nustatymas. Jūrų vandens ekosistemos. Baltijos jūros pakrančių ekosistemos. Upių biocenozė. Upių vagų ekologinė terpė. Zoobentosas. Fizikinių veiksnių įtaka upių biocenozei. Substratas. Ežerų biocenozė. Ežerų ekosistemos. Vandens augalai. Vandens augalų juostos. Vandens augalų anatominiai, morfologiniai ir fiziologiniai bruožai. Vandens augalų stiebai. Vandens augalų lapai. Vandens augalų šaknys. Vandens augalų dauginimasis. Išvados. Paveikslai.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2006-09-07
 • Lietuvos vyriausybinių institucijų vaidmuo aplinkos apsaugos politikoje

  Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Vyriausybės institucijų susiformavimo raida aplinkos apsaugos politikoje. Valstybinis aplinkos apsaugos valdymas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo kompetencija aplinkos apsaugos politikoje. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės kompetencija aplinkos apsaugos srityje. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos kompetencija aplinkos apsaugos srityje. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos prioritetinės veiklos kryptys 2006 metams. Kitų valstybės institucijų vaidmuo aplinkos apsaugos politikoje. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija. Aplinkos apsaugos agentūra. Jūrinių tyrimų centras. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Sveikatos apsaugos ministerijos institucijos, valstybinis aplinkos sveikatos centras. Žemės ūkio ministerijos institucijos, valstybinė augalų apsaugos tarnyba. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aplinkos būklė Lietuvoje. Tarptautinis bendradarbiavimas. Europos Sąjungos (ES) aplinkosaugos valdymo politika, jos įgyvendinimo Lietuvoje principai. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-05-05
 • Lithuanian prosperity or preservation?

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Ekologinės problemos. Air Pollution. Water Pollution. Acid rain. Flora and fauna. Conclusion.
  Ekologija, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-02-27
 • Luknelės upės slėnio gamtotvarkos planas

  Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos fizinės - geografinės sąlygos. Klimato ir geologinės ypatybės. Geomorfologinės ypatybės, pagrindinės reljefo formos. Hidrografinės ypatybės. Kraštovaizdžio aprašymas. Teritorijos biologinės ypatybės. Laukinės augalijos ypatybės ir buveinės. Laukinės gyvūnijos ypatybės. Žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas. Esamos žemėvaldos. Miško išteklių naudojimo ypatybės. Žmogaus veikla gretimose teritorijose. Teritorijos ekologiniai būklės vertinimo kriterijai. Pažeidžiamumas ir stabilumas. Retumas. Natūralumas ir tipiškumas.įvairovė. Teritorijos padėtis. Socialinis - ekonominis būklės įvertinimas. Gamtotvarkos plano tikslas ir uždaviniai. Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo planas. Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo planas. Tvarkymo priemonių lokalizavimas. Gamtotvarkos priemones įgyvendinantys asmenys ir jų funkcijos. Išteklių analizė, lėšų poreikis gamtotvarkos plano priemonėms įgyvendinti. Gamtotvarkos plano tikslinimas ir stebėsena. Išvados. Priedai (2).
  Ekologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2011-11-28
 • Maisto prekių vertės ir žmogaus sveikatos ryšys

  PowerPoint pristatymas. Maisto prekių vertės ir žmogaus sveikatos ryšio tyrimas. Tikslas – supažindinti su konservantais; išsiaiškinti esamą ekologiškų vaisių ir daržovių poreikį. Hipotezė – žmonės apie vaisius, daržoves ir konservantus žino per mažai. Apklausa: ar žinote, ką reiškia E raidės maisto sudėtyje. Maisto priedai. Kenksmingų žmogaus sveikatai maisto priedų sąrašas. Dažikliai. Etiketės analizė. Vaisių ir daržovių tinkamumas vartojimui. Ekologiškų vaisių ir daržovių poreikis. Maisto produktų apšvitinimas jonizuojančios radiacijos spinduliais. Įdomūs faktai apie arbūzus. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-06-13
 • Maisto priedai. Maisto priedų rūšys. Poveikis žmogaus sveikatai

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti maisto priedų teigiamą ir neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Dažniausiai nadojami maisto priedai. Maisto priedų prigimtis. Įstatymai reglamentuojantys priedų vartojimą. Maisto priedų klasifikavimas ( pagal pagrindines funkcijas). Maisto priedų poveikis žmogaus sveikatai. Sveikatai pavojingi maisto priedai. Naudingi maisto priedai. Anketinė apklausa. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2011-10-05
 • Maisto produktų ekologija. Maisto priedai

  Įžanga. Maisto kokybė ir maisto saugumas. Ekologiniai maisto produktai. Ekologinių maisto produktų ženklinimas. Maisto priedai. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-25
 • Maisto produktų užterštumas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Maisto produktų užterštumas gamtinės kilmės kenksmingomis medžiagomis. Normaliame maiste randamų toksiškų medžiagų kenksmingumas gali išryškėti tokiais atvejais. Gamtinės kilmės kenksmingomis medžiagomis gali būti. Maisto produktų užterštumas nuodingomis cheminėmis medžiagomis. Nuodingomis cheminėmis medžiagomis gali būti. Maisto užterštumo problemos. Maisto užterštumo problemos. Maisto užterštumo problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-11-27
 • Makulatūros perdirbimas

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Darbo planas. Sąmata. Darbo eiga. Laukiami rezultatai.
  Ekologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-04-04
 • Mažeikių rajono antropogeninė būklė

  Įvadas. Priemaišų pernešimas ir sklaida atmosferoje. Atmosferos užterštumo įvertinimas. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-25
 • Mažųjų hidroelektrinių įtaka lašišinių žuvų Neršto migracijai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Studijų sritis, medžiaga ir metodai. Rezultatai. Diskusija. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2 skaidrės).
  Ekologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-01-14
Puslapyje rodyti po