Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Ar žmonijos tvari raida išvis yra įmanoma?Ekologijos esė. Žmogaus ekonominė veikla. Gamtą reikia išsaugoti. Lygybės tarp kartų principas. Skaityti daugiau
Ateivės rūšysPowerPoint pristatymas. Rūšių išplitimas ir jo pasekmės. Aplinkos balansavimas. Invazinės rūšys Baltijos jūroje. Apsaugas formuojantys organizmai. Skaityti daugiau
AtliekosPagrindinės sąvokos. Atliekų savybės. Atliekų fizinės savybės. Cheminės atliekų savybės. Atliekų biologinės savybės. Atliekų šaltiniai. Sąvartynai. Atliekų deginimas. Atliekų tvarkymas. Atliekų rūšiavimas. Atliekų rinkimas. Atliekų pervežimas. Atliekų perdirbimas. Kartoninės gėrimų pakuotės antrinis panaudojimas. Plastikų ciklas. Organinių atliekų kompostavimas. Gumos gaminių utilizavimas. Radioaktyvių atliekų tvarkymas. Kas yra radioaktyviosios atliekos? Iš kur atsiranda radioaktyviosios atliekos? Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Pagrindiniai radioaktyviųjų atliekų šaltiniai Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Atliekos (2)Įvadas. Pakuočių atliekos. Buitinės atliekos, ekologija, ekonomika. Atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimas. Sąvartynai. Deginimo tarša. Tarša Europos Sąjungos (ES) šalyse. Kitos atliekos. Naftos produktais užterštos atliekos. Atliekų tvarkymo principai. Pavojingos buities atliekos. Kodėl neįgyvendinta pavojingų atliekų tvarkymo programa? Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Atliekos (3)PowerPoint pristatymas. Atliekų atsiradimas. Nepavojingų atliekų skirstymas. Sąvartynas. Kariotiškių sąvartynas. Anykščių sąvartynas. Pavojingų atliekų klasifikacija. Pavojingos atliekos. Radioaktyvios atliekos. Ignalinos atominė elektrinė. Atliekų laidojimas. Skaityti daugiau
Atliekos (4)Atliekos. Komunalinės kietosios atliekos. Specialiosios atliekos. Medicininių atliekų pavojus sveikatai. Pavojingosios atliekos. Bendruomenei reikia žinoti. Kietųjų atliekų valdymo strategija. Pakartotinis padangų panaudojimas ir perdirbimas. Atliekų apdorojimas ir sunaikinimas. Užkastų atliekų sanitarija. Vietos parinkimas ir paruošimas. Eksploatavimas. Deginimas. Gilių šulinių įpurškimas. Sveikatos problemos. Atliekų gabenimas į kitas šalis. Skaityti daugiau
Atliekos (5)PowerPoint pristatymas. Atliekų skirstymas. Nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos. Radioaktyviosios atliekos. Skaityti daugiau
Atliekos ir aplinkos taršaĮvadas. Atliekos. Gamybos ir komunalinės atliekos. Perdirbimas. Antrinės žaliavos. Pavojingų atliekų tvarkymas. Pesticidų atliekų tvarkymas. Europos Sąjungos (ES) direktyvų reikalavimai. Lietuvoje galiojantys teisės aktai. Cheminės medžiagos. Vandenynų tarša. Ozono sluoksnis. Miškas. Poveikio aplinkai vertinimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Atliekos ir jų tvarkymasAtliekos ir jų tvarkymas. Atliekų rūšys. Atliekų tvarkymas Kėdainių rajone. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Atliekų konteineriaiĮvadas. Istorija. Komunalinės atliekos. Organinės atliekos. Pavojingos atliekos. Atliekų konteineriai. Laboratorinių atliekų nukenksminimo konteineriai. Atliekų konteinerių presai. Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimas ir išvežimas. Atliekų surinkimo organizavimas. Įvairios šiukšliadėžės ir konteineriai. Pelenų konteineriai. Projektinio darbo aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Atliekų nukenksminimasĮžanga. Teorinė darbo dalis. Atliekų kiekio skaičiavimai. Konteinerių kiekių skaičiavimai. Atliekų tvarkymo technologinių įrenginių parinkimas ir skaičiavimas. Iš atliekų atskiriamų antrinių žaliavų kiekių skaičiavimas. Išsiskiriančios šilumos kiekio skaičiavimas deginant atliekas. Sąvartyno skaičiavimas. Atliekų tvarkymo balansinė schema. Išvados. Skaityti daugiau
Atliekų paruošimas perdirbti ir naudotiPowerPoint pristatymas. Atliekų paruošimo perdirbti veiksmai yra šie. Rūšiavimas gali būti atliktas. Rankinis rūšiavimo būdas. Mechaninis atliekų rūšiavimo būdas. Mechaniniai atliekų rūšiavimo būdai. Mechaniniai atliekų rūšiavimo būdai taip pat skirstomi. Hidrauliniai rūšiavimo būdai. Atliekų smulkinimas. Granuliavimas. Atliekų džiovinimas. Atliekos gali būti džiovinamos trejopai. Maišymas. Presavimas. Skaityti daugiau
Atliekų perdirbimas LietuvojeKuo skiriasi atliekos ir šiukšlės? Kodėl ne visos atliekos tinka perdirbimui? Kur keliauja antrinės žaliavos? Kodėl reikia rūšiuoti atliekas? Kas atsitiks, jei pvz. į stiklo konteinerį bus įmesta kitokių atliekų? Kas yra pavojingos atliekos? Kartoninės gėrimų pakuotės antrinis panaudojimas. Pakuočių atliekos. Plastikų ciklas. Šiaulių regiono potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė. Antrinių žaliavų rūšys. Skaityti daugiau
Atliekų perdirbimas LietuvojeĮvadas. Atliekų surinkimo problemos. Rūšiavimas. Kodėl ir kaip reikia rūšiuoti atliekas? Rūšiavimas Lietuvoje ir pasaulyje. Atliekų perdirbimas ir perdirbimo įrenginiai Perdirbamų atliekų naudojimas. Pavojingos atliekos, jų poveikis gamtai ir žmogui. Atliekų tvarkymas, kaupimo vietos (sąvartynai). Sąvartynai Lietuvoje. Ekonominė nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Atliekų rūšiavimas, surinkimas ir perdirbimas GarliavojePowerPoint pristatymas. Tikslai: Išsiaiškinti: Kokios įmonės surenka atliekas Garliavoje. Kur surinktos atliekos yra gabenamos. Kaip surinktos atliekos yra perbirbamos. Uždaviniai. Atliekos pagal jų atsiradimo šaltinį skirstomos į 3 grupes. Rūšiavimas. Yra 3 rūšių konteineriai. Popieriaus konteineris. Stiklo konteineris. Plastmasės konteineris. Produktų ar produktų pakuočių ženklinimas . Ženklinimas. Įmonės. UAB "Supermontes". UAB "Eko Group". UAB "Kauno Švara". Interaktyvi apklausa:"Ar Tu rūšiuoji?". Apklausos rezultatai. Išvados. Neįtikėtini faktai apie atliekas . Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3). Skaityti daugiau
Atliekų tvarkymasPowerPoint pristatymas. Atliekos ir jų klasifikavimas. Atliekų perdirbimas. Perdirbtų atliekų panaudojimas. Atliekų deginimas. Sąvartynai. Atliekų tvarkymas ir tikslai. Atliekų tvarkymo sistemos principai. Skaityti daugiau
Atliekų tvarkymas (2)Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Atliekų susidarymas ir jų keliamas pavojus. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimas Lietuvoje. Atliekų tvarkymo įrenginių kontrolė. Direktyva dėl atliekų deginimo (2000/76/EB). Direktyva dėl atliekų sąvartynų (1999/31/EB). Atliekų šalinimas. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama Lietuvos atliekų tvarkymo srityje. Pagrindiniai atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje. Aplinkos apsaugos įstatymas. Atliekų tvarkymo įstatymas. Atliekų apskaita. Ekonominių atliekų vadybos būdų taikymas Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas. Mano nuomonė. Skaityti daugiau
Atliekų tvarkymas (3)PowerPoint pristatymas. Atliekos. Atliekų klasifikavimas. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo tikslas. Atliekų tvarkymo sistemos principai. Atliekų tvarkymo būdai. Atliekų perdirbimas. Atliekų perdirbimas Lietuvoje. Organinės atliekos paverčiamos kompostu ir juo tręšiamos dirvos. Modernių ir saugių sąvartynų įrengimas. Tai įdomu. Skaityti daugiau
Atliekų tvarkymas LietuvojePagrindiniai terminai ir sąvokos. Įvadas. Atliekos. Atliekų tvarkymo politika Lietuvoje. Esamos atliekų tvarkymo būklės analizė. Stiprybės. Trūkumai. Pagrindiniai atliekų tvarkymą reglamentuojantys dokumentai. Atliekų tvarkymo prioritetai. Atliekų tvarkymo valstybinis reglamentavimas. Aplinkos ministerijos funkcijos. Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijos. Ūkio ministerijos funkcijos. Žemės ūkio ministerijos funkcijos. Apskričių viršininkų funkcijos. Savivaldybių funkcijos. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas. Pakuočių surinkimo rodikliai Lietuvoje. Gamintojų ir importuotojų pareiga tvarkyti pakuotes ir pakuočių atliekas. Pardavėjų pareiga surinkti pakuotes ir pakuočių atliekas. Vartotojų pareiga. Asbesto atliekų keliama rizika. Asbesto likvidavimas. Asbesto šalinimo programos tikslas ir uždaviniai. Išvados. Priedai (1 psl.) Skaityti daugiau
Atliekų tvarkymo politika Europos Sąjungoje (ES) ir LietuvojeĮvadas. Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika. Europos Sąjungos (ES) atliekų tvarkymo principai. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų sistema. Bendrieji teisės aktai. Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Teisinių nuostatų perkėlimas. Savivaldybių vaidmuo. Reikalavimų ir užduočių įgyvendinimas. Finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......