Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(830 darbai)

Nafta (7)Įvadas. Kokią žalą daro jūroje išsiliejusi nafta? UAB "Biocentras". Naftos teršalų valymas iš aplinkos. Aplinkosaugos objektų projektavimas ir statyba. Naftos produktais užterštų nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir gamyba. Aplinkos išvalymas nuo riebalinių atliekų. AB "Mažeikių Nafta". "Mažeikių nafta" - šiuolaikinė, besivystanti įmonė. Nuo žaliavos iki prekinių naftos produktų. AB "Mažeikių nafta" gaminamų produktų sąrašas. Naftos ir jos produktų sandėliavimas ir transportavimas. Valymo įrenginiai. Atmosferos apsauga. Naftos paruošimas perdirbimui. Fizikiniai naftos perdirbimo būdai. Vakuuminė mazuto distiliacija. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. katalizinis krekingas. Benzino katalizinis riformingas. Visbrekingas. Šildymo aparatai. Kokybės kontrolės metodai. Sieros kiekio nustatymas benzine ir dyzeliniame kure. Standartinis testavimo metodas sieros kiekiui naftos produktuose nustatyti. Išvados. Skaityti daugiau
Naftos produktų nuotekose tyrimų organizavimasSantrauka. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Literatūros šaltinių, pagal naftos produktų nuotekose tyrimų organizavimo temą, analizė. Apibendrinimas. Laboratorijos darbo organizavimas. Laboratorijos charakteristika. Laboratorijos plano sudarymas, laboratorinių baldų ir prietaisų išdėstymo pagrindimas. Norminiai ir laboratorijoje pildomi dokumentai Tyrimų organizavimas. Bandinių priėmimas ir jų judėjimo laboratorijoje schema. Reikalingos medžiagos ir indai. Tyrimui naudojami prietaisai ir metodai. Tyrimų kokybės užtikrinimas. Skyriaus apibendrinimas. Žmogaus ir gamtos sauga. Išvados. Skaityti daugiau
Neatsinaujinantys gamtos ištekliaiĮvadas. Gamtos išteklių samprata ir klasifikacija. Atsinaujinantys gamtos ištekliai ir jų apsauga. Gyvūnijos pasaulis. Augalijos pasaulis. Dirvožemiai. Neatsinaujinantys gamtos ištekliai ir jų apsauga. Neišsenkami ištekliai. Vanduo. Išvados. Skaityti daugiau
Neatsinaujinantys gamtos ištekliai (2)Įvadas. Gamtos išteklių samprata ir klasifikacija. Atsinaujinantys gamtos ištekliai ir jų apsauga. Gyvūnijos pasaulis. Augalijos pasaulis. Dirvožemiai. Klaipėdos regiono gamtos ištekliai. Išvados. Skaityti daugiau
Nereprodukuojamų gamtinių išteklių ribotumo problemosTeorinė dalis. Nereprodukuojamų gamtos išteklių ribotumo problemos. Praktinė dalis. Energetinių gamtos išteklių naudojimo efektyvumo didinimo būtinybė. Gamtos išteklių klasifikavimas. Lietuvos naudingosios iškasenos. Suvestiniai duomenys apie Lietuvos Respublikos naudingąsias iškasenas. Išvados. Skaityti daugiau
Neries taršaNeries tyrimas hidrologiniu ir mikrobiologiniu požiūriu. Upės užterštumas sulfatais, fosfatais. Bendras upės būklės įvertinimas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimų metodas. Neries baseino schema. Neryje aukščiau Kauno ištirpusio bendrojo azoto (Nb) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija didėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio mineralinio azoto (Nmin) koncentracijos dinamika ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja). Neryje aukščiau Kauno ištirpusių nitratų (NO3-N) koncentracijos dinamika ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija nežymiai mažėja). Neryje aukščiau Kauno ištirpusių nitritų (NO2-N) koncentracijos dinamika, trendas (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio amonio azoto (NH4-N) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio bendrojo fosforo (Pb) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija didėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DKL). Neryje aukščiau Kauno ištirpusių fosfatų (PO4-P) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) koncentracijos dinamika, trendas (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio vandenyje deguonies (O2) koncentracijos dinamika, trendas (rodantis, kad koncentracija kasmet didėja) ir mažiausia leistina koncentracija (MLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio chloro (Cl) koncentracijos dinamika ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija didėja). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio silicio (Si) koncentracijos dinamika, ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja). Kalio permanganato (ChDSmn) ir kalio bichromato (ChDScr) santykio grafikas. Fitoplanktono rūšių skaičiaus, biomasės (mg/l), saprobiškumo indekso (SI) vidutinė metinė dinamika 1995 – 1998 metais Neries aukščiau Kauno vandenyje. Zooplanktono rūšių skaičiaus, biomasės (mg/m3), saprobiškumo indekso (SI) kaita 1994 – 1998 metais Neries aukščiau Kauno vandenyje. Makrozoobentoso santykinio oligochetų kiekio – SOK (%) ir biotinio Trento indekso –BI kaita 1994 – 1998 metais Neries aukščiau Kauno vandenyje. Rezultatų aptarimas. N/P sezoninis santykis. N/P daugiametis santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Netinkamų naudoti automobilių eksploatavimasĮvadas. Kas daroma su eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis. Kenksmingų medžiagų naudojimo ribojimas. Pakeičiamų atsarginių dalių gamyba. Katalizatorių perdirbimas. RSDP plėtojimas. Alternatyvus kuras. Neapdorota stiklo medžiaga keramikos pramonei. Automobiliuose naudojamo plastiko perdirbimas. Atliekų po smulkinimo sutvarkymas. Padangų perdirbimas. Panaudoti tepalai. Pavojingų atliekų utilizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nevėžio užterštumo analizėĮvadas. Santrauka. Hidrocheminis upės įvertinimas. Hidrobiologinis upės įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nykstančios rūšysPowerPoint pristatymas. Nykstančios rūšys (Lietuvos raudonoji knyga). Žiaurusis puikiažygis. Paplitimas. Biotopas. Biologija. Gausumas. Apsauga. Pelėsakalis. Paplitimas. Biotopas. Biologija. Gausumas. Apsauga. Boloninis katilėlis. Paplitimas. Augimvietės. Biologija. Gausumas. Apsauga. Skaityti daugiau
Nykstantys pasaulio vandens gyvūnaiĮvadas. Nykstančios žuvys. Bangininis ryklys. Tigrinis smėlinis ryklys. Baltasis ryklys. Gigantinis ryklys. Jūrų lapė. Smulkiadantė pjūklažuvė. Manta. Latimerija. Indonezijos celakantas. Nelma. Aklažuvė. Menkės. Didysis gruperis. Mėlynasis tunas. Kardžuvė. Skaityti daugiau
Nykstantys paukščiaiDidysis baublys. Sisteminė priklausomybė. Paplitimas. Biotopas. Biologija. Gausumas. Apsauga. Mažasis baublys. Statusas. Gausumas. Paplitimas. Biotopas. Biologija. Apsauga. Pievinė lingė. Statusas. Paplitimas. Biotopas. Biologija. Gausumas. Apsauga. Švygžda. Statusas. Paplitimas. Biotopas. Biologija. Gausumas. Apsauga. Iliustruota paveikslėliais (4). Skaityti daugiau
Niufaundlendo salos ekologiniai spąstaiĮvadas. Niufaundlendo salos ekologinių spąstų matematinis modelis. Vėlavimo vaidmuo populiacijų dinamikoje. Tiesinė analizė. Netiesinė analizė. Ekologinių spąstų modelio parametrų parinkimas. Skaitinės analizės rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Novaraisčio ornitologinio draustinio aplinkosaugos veiksmų planasNovaraisčio zoologinis (ornitologinis) draustinis. Įvadas. Novaraisčio ornitologinio draustinio bendra charakteristika. Žemės nuosavybė, priežiūra ir naudojimas. Vietovės aprašas. Ekologinės ypatybės. Paukščiai. Kitos biologinės vertybės. Novaraisčio ornitologinio draustinio aplinkos būklės apžvalga. Veiksmų plano sudarymas. Strategijos įgyvendinimo prielaidos. Teisiniai ir instituciniai pagrindai. Teritorinis planavimas ir projektavimas. Informacija, švietimas ir mokymas. Skaityti daugiau
Nuodingųjų medžiagų apykaita ekosistemojeNuodingųjų medžiagų apykaita ekosistemoje. Lokalinis oro užterštumas ir jo pasekmės. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Raudonosios knygos plėšrieji paukščiai Mažeikių rajone ir jų apsauga. Skaityti daugiau
Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu ir nuotekų valymo įrenginiaiĮvadas. Darbo tikslas: susipažinti su nuotekų valymu aktyviuoju dumblu ir tam skirtais įrenginiais. Biologinis nuotekų valymas. Biologinio valymo aktyviuoju dumblu principai. aktyviojo dumblo mikroorganizmų augimo fazės. Aktyviojo dumblo apdorojimas. Dumblo pūdymas metano tankuose. Aerobinė dumblo stabilizacija. Nuotekų dumblo sausinimas vakuuminiais filtrais. Nuotekų dumblo sausinimas centrifugomis. Bereagenčiu būdu paruošto dumblo panaudojimo galimybės. Nuotekų valymo įrenginiai. Cikloninis smėlio separatorius. Anaerobinio dumblo fermentatorius. Nuotekų valymo teisinis reglamentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotekų valymo įrenginių projektavimasAnotacija. Nuotekų debitų nustatymas. Vidutinio paros nuotekų debito nustatymas. Didžiausias paros nuotekų debitas. Vidutinis valandos nuotekų debitas. Vidutinis sekundinis nuotekų debitas. Maksimalus nuotekų valandos debitas. Maksimalus nuotekų sekundinis debitas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų užterštumas pagal suspenduotų medžiagų kiekį. Biocheminis deguonies suvartojimas. Užterštumas pagal cheminį deguonies suvartojimą. Teršalų masė apskaičiuojama pagal formulę. Teršalų masė pagal suspenduotų medžiagų masę. Teršalų masė pagal biocheminį deguonies suvartojimą. Nuotekų pritekėjimo pobūdžio ir valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Ramintuvo parinkimas. Ramintuvo schema. Grotų parinkimas. Smėliagaudės parinkimas. Smėliagaudės schema. Smėlio sausinimo aikštelės. Debitomačio parinkimas. Debitomačio shema. Pirminių nusodintuvų parinkimas. Biologinis valymas. Biologinio valymo schema. Aerotanko parinkimas. Aerotanko schema. Aeravimo sistemos skaičiavimas. Lyginamasis deguonies suvartojimas. Deguonies kiekis kurį reikia ištirpinti. Aeratorių skaičiavimas. Reikalingas oro kiekis aeratoriuose bendrai. Antriniai nusodintuvai. Cirkuliacinio aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Dumblo tankinimas. Dumblo tankintuvo schema. Dumblo stabilizavimas. Metantanko schema. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Reikalingo chloro kiekio nustatymas. Nuotekų dezinfekavimo schema. Maišytuvo parinkimas. Kontaktinių rezervuarų skaičiavimas. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Nuotekų išleidimo į atvirąjį telkinį schema. Išvados. Skaityti daugiau
Nutekamųjų vandenų valymo būdaiĮvadas. Mikroorganizmų ekologija. Vandens mikroflora. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Nutekamųjų vandenų valymas biofiltrais. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Vandenų valymas gamtinėmis sąlygomis. Biologinis valymas anaerobiniais įrenginiais. Nutekamųjų vandenų valymas. Išvados. Skaityti daugiau
Nutekamųjų vandenų valymo būdai (2)PowerPoint pristatymas. Nutekamųjų vandenų valymo būdai. Polisaprobinė sritis. Mezosaprobinė sritis. Oligosaprobinė sritis. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Nutekamųjų vandenų valymas biofiltrais. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Vandenų valymas gamtinėmis sąlygomis. Biologinis valymas anaerobiniais įrenginiais. Kanalizacinio vandens valymas. Skaityti daugiau
Oksidacinis ir biotechnologinis dujų valymo metodasPowerPoint pristatymas. Cheminiai teršalai. Du dujų nuo cheminių teršalų valymo būdai. Žematemperatūrinis katalizinis oksidavimas. Metodo trūkumai. Aukštatemperatūris deginimas. Biotechnologijos. Biotechnologinio valymo esmė. Biologinio valymo privalumas. Skaityti daugiau
OrasPowerPoint pristatymas. Oras. Teršalų koncentracijos Lietuvos miestuose. KD10 koncentracijos padidėjimo priežastys. Šiltnamio dujų kiekio ir Bendro vidaus produkto (BVP) kaita. Pagrindinės šiltnamio dujos. Pramonės, energetikos ir transporto sektorių išmetamų į atmosferą teršalų kiekio ir BVP kaita. Dominuojantys teršalai. Atsinaujinantys energetiniai šaltiniai (AEŠ). Atsinaujinančios energijos naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
......