Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Elektrostatiniai oro valymo filtraiPowerPoint pristatymas. Panaudojimas. Filtrų efektyvumas. Dviejų zonų elektrostatinio filtro schema. Veikimas. Skaityti daugiau
Endogeniniai procesaiVulkanizmas. Vulkanų išmetama medžiaga. Vulkanų tipai. Postvulkaniniai procesai. Vulkanų išsiveržimo priežastys. Žemes drebėjimas. Tektoniniai procesai. Dislokacija. Vertikalūs žemės plutos svyravimai. Išvadas. Skaityti daugiau
Energetinio objekto aplinkos apteršimo skaičiavimasUžduotis. Skaičiavimai. Apskaičiuojame energetinio objekto šiluminį našumą. Apskaičiuojame energetinio objekto išmetamų teršalų kiekį. Apskaičiuojame išmetamų teršalų koncentraciją ir ją palyginame su leistinosiomis. Apskaičiuojame mokesčio dydį už energetinio objekto taršą. Apskaičiuojame baudą už nuslėptą teršalų kiekį. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Energijos ir medžiagų apykaita ekosistemoseĮvadas. Energijos srautai ir medžiagų apytakos ratai. Globaliniai biocheminiai apytakos ratai. Anglies apytakos ratas. Azoto apytakos ratas. Fosforo apytakos ratas. Vandens apytakos ratas. Išvados. Skaityti daugiau
Energijos ir medžiagų virsmas ekosistemojePowerPoint pristatymas. Kas toji ekosistema? Medžiagų virsmas ekosistemoje. Energijos perdavimas į aukštesnį mitybos lygmenį. Energijos neteršiančios aplinkos. Perspektyvos. Efektyvus energijos vartojimas. Tarša. Skaityti daugiau
Energijos srautai gamtoje ir visuomenėje. Alternatyvūs energijos šaltiniaiĮvadas. Energijos srautai gamtoje ir visuomenėje. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Biodegalų ir bioalyvų gamyba ir naudojimas. Žemės (geoterminės) energijos panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Environmental GovernanceAplinkosaugos referatas anglų kalba. The bright side of Global Climate Change fight. The dark side of Global Climate Change fight. Institutional solutions for seriously. threatened habitats and species. Current situation of polar bears and whales in Antarctica. Solutions and challenges for this current situation. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos politikaĮvadas. Tikslas – pateikti išsamią informaciją apie ES aplinkosaugos politiką. Aplinkosaugos politikos formavimas. Europos Sąjungos aplinkos generalinis direktoratas. Europos Bendrijos Aplinkos apsaugos veiksmų programos ir jų svarba aplinkosaugoje. Europos Sąjungos gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos politika. Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika. Europos Sąjungos vandens apsaugos politika. Europos Sąjungos oro apsaugos politika. Aplinkosaugos politikos vieta Europos Sąjungos (ES) struktūroje. Europos aplinkosaugos politikos tikslai ir principai. Skaityti daugiau
Europos sąjungos (ES) aplinkos apsaugos programosĮvadas. Aplinkos apsaugos politikos samprata. Oro tarša. Šiltnamio efektas. Vandens būklė. Aplinkos apsaugos politikos Europos Sąjungoje (ES) atsiradimas ir svarba. Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos programos. Pirmoji aplinkos apsaugos programos. Antroji aplinkos apsaugos veiksmų programa. Trečioji aplinkos apsaugos programa. Ketvirtoji aplinkos apsaugos programa. Link darnios plėtros. Mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas. Viešosios programos stebėjimas ir apžvalga. Darnios plėtros politikos įtaka Europos Sąjungos (ES) aplinkosaugos politikos vystymuisi. Europos Sąjungos (ES) aplinkosaugos politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai įgyvendinant aplinkosaugos politiką. Europos Sąjungos (ES) finansavimo fondai Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktai, reglamentuojantys organinių atliekų tvarkymą ir perdirbimąĮvadas. Atliekos. Pagrindinis aplinkosauginio ženklinimo tikslas. Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktai. Skaityti daugiau
Europos vidaus vandienys, jų tarša, panaudojimas ir apsaugaĮvadas. Europos vidaus vandenys. Vandens tarša. Skaityti daugiau
EutrofikacijaĮvadas. Pagrindinės žinios apie ežerus. Nykstančių ežerų apibūdinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ežerų pakrančių indikatoriniai augalai: rūšys, morfologiniai ir anatominiai požymiaiĮvadas. Vandens augalų juostos. Mikrofitų arba planktoninių dumblių juosta. Pasinėrusių po vandeniu augalų juosta. Plačialapių plūdžių juosta. Vandens lelijų juosta. Nendrių-meldų juosta. Sekliųjų vandens augalų juosta. Ežerų užaugimas.Vandens augalijos kaita. Fragmentinis ežerų užaugimas. Juostinis-fragmentinis ežerų užaugimas. Juostinis ištisinis ežerų užaugimas. Liūninis ežerų užaugimas. Vandens augalų anatominiai ir morfologiniai požymiai. Šaknys. Stiebas. Lapai. Dauginimasis. Higrofitai. Šlapių pievų bei pelkių higrofitai. Ežerų pakrančių ir paupių higrofitai. Antropogeninis poveikis vandens augalijai. Išvados. Skaityti daugiau
Fire and wildland interfaceDarbas anglų kalba. Dabartiniai katastrofiški laukinių gaisrų sezonai: susiję faktoriai. Recent catastrophic fire seasons: contributing factors. United States and Canada. British Columbia. Weather and climate. Fuels. Fire suppression. Expansion of human development into wildlands. The special position of British Columbia parks in relation to fire. The ecological effects of fire and fire exclusion. The ecological benefits fire. The damage done by fire exclusion. Summary. Skaityti daugiau
Fizinė aplinkaĮvadas. Fizinė aplinka. Stichinės, gamtinės nelaimės. Oro užterštumas. Triukšmas. Vibracija. Grybeliai. Atliekų tvarkymas. Oro jonizacija. Elektrinis ir magnetinis laukai. Saulės spinduliuotė. Išvados. Skaityti daugiau
Forest certificationDarbas anglų kalba. Miškų sertifikavimas. Aš greičiau prieš miškų serfifikavimą nei už. I am more against of FC rather than in favor it. Introduction. Advanatages of FC (forest certification). Disadvantages of FC (forest certification). Conclusion. Skaityti daugiau
Fotometrinis acto rūgšties koncentracijos nustatymasDarbo tikslas: nustatyti acto rūgšties koncentraciją fotometru. Teorinė dalis. Cheminės savybės. Rūgštinės savybės. Tirpiklio savybės. Reaktyvumas. Atpažinimas. Panaudojimas. Vinilacetatas. Acto rūgšties anhidridas. Maisto pramonė. Acto rūgšties kaip tirpiklio naudojimas. Reagentai ir tirpalai. Darbo eiga. Rezultatų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Fotometrinis formaldehido kiekio nustatymasDarbo tikslas: nustatyti formaldehido kiekį fotometru. Teorinė dalis. Formaldehidas. Savybės. Panaudojimas. Neigiamas poveikis žmogui. Reagentai ir tirpalai. Darbo eiga. Rezultatų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Galvaninių elementų ir akumuliatorių tvarkymas LietuvojeIšeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymas. Baterijų ir akumuliatorių klasifikacija. Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo teisinė bazė. Lietuvos teisės aktai. Skaityti daugiau
Gamyba ir aplinkosaugaĮvadas. Nuo žaliavų iki šiukšlių. Aplinkos tarša išgaunant ir paruošiant žaliavas. Aplinkos tarša gaminant pusfabrikačius. Produktų gamybos ir vartojimo sąlygota aplinkos tarša. Aplinkos tarša, tvarkant panaudotus produktus. Transporto sąlygojama aplinkos tarša. Naujų veiksnių būtinybė. Ciklinė ūkinė veikla, atliekų perdirbimas ir panaudojimas. Ciklinės ūkinės veiklos galimybės. Įvairovės našta. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimui reikalingos lėšos Lietuvoje. Geresnis produktų panaudojimas. Pilnai išnaudoti techninį produkto gyvavimo laiką. Produkto dalių naudojimas etapais. Panaudoto produkto perdavimas kitiems vartotojams. Ilgaamžių produktų gaminimas. Produkto pagerinimas ir modernizavimas. Pilnas produktų panaudojimas ir teisingas apipavidalinimas. Švaresnė gamyba: sisteminis požiūris. Švaresnės gamybos apibrėžimas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas ir kompetencija Lietuvoje. EMAS įgyvendinimo perspektyvos Lietuvos įmonėse, įdiegusiose aplinkos apsaugos vadybos sistemas pagal ISO 14001 standartą. Pirmoji realizuota NEFCO švaresnės gamybos investicija Lietuvoje. Būsimoji veikla toliau diegiant ir skleidžiant švaresnės gamybos požiūrį Lietuvos pramonėje. Aplinkos ministerija. Ekonominės aplinkosaugos priemonės. Aplinkos ministerijos vaidmuo ir veiklos uždaviniai. Svarbios aplinkosauginės priemonės. Lietuvos aplinkos apsauga 2003m. 2004 metų aplinkos ministerijos veiklos prioritetinės kryptys pagal temas. Lietuvos aplinkosauga Europos Sąjungoje. Išvados. Skaityti daugiau
......