Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Ekologijos metodaiĮvadas. Ekologinis monitoringas. Lauko stebėjimų planavimas. Stebėjimo vietos parinkimas. Aplinkos fonas. Socialinis – ekonominis monitoringo kriterijus. Lauko stebėjimų optimizacijos uždavinys. Ekologinio monitoringo tikslas, pagrindiniai uždaviniai. Ekologinio monitoringo struktūra ir objektai. Integruotas ekosistemų monitoringas. Ekologinės informacijos sistema. Eksperimentas. Eksperimento vieta ekologiniuose tyrimuose. Eksperimento tipai. Reikalavimai eksperimentams. Klasikinio eksperimento pavyzdys ir reikšmė. Modeliavimas. Ekologinio modeliavimo vystymasis. Modeliavimo etapai. Modelių klasifikacija. Modelių tipai ir charakteristikos. Aprašomieji modeliai. Fizikiniai modeliai. Simboliniai modeliai. Imitaciniai (procedūriniai) modeliai. Modelių panaudojimas. Sprendimo procesas ir modelių vaidmuo. Bendra sisteminio tyrimo schema. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologijos reikšmė ir tarša žemėjeEkologijos reikšmė ir tarša žemėje. Oro tarša. Vandens tarša. Skaityti daugiau
Ekologijos samprataĮvadas. Aplinkos apsaugos sektorių strategija. Lietuvos aplinkos apsaugos veiksnių strategijos koncepcija. Strateginiai tikslai, jų įgyvendinimo veiksmai ir svarbiausios priemonės. Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo būtinybė. Regioninių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų, apimančių atliekų surinkimą, pervežimą, rūšiavimą ir saugų šalinimą, diegimas. Įvedimas administracinių ir ekonominių priemonių, skatinančių antrinių žaliavų, tarp jų – pakuočių atliekų atskirą surinkimą, panaudojimą ir perdirbimą. Aplinkos apsaugos tikslų ir veiksmų įtaka kitiems ūkio sektoriams. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka pramonės sektoriui. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka energetikai. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka transporto sektoriui. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka žemės ūkiui. Personalo rengimas. Priedas: referate naudojamų terminų žodynas. Skaityti daugiau
Ekologinė biotechnologijaSunkiųjų metalų absorbacija vaistiniuose augaluose. Durpių valymas ir sorbcija. Oro būklė ir tarša. Vandens telkinių būklė ir tarša. Dirvožemių būklė ir tarša. Genetiškai modifikuotų augalų privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Ekologinė niša. Atmosferos oro teršimas transportu ir priemonės jam mažinti. Biomai: drėgnieji tropiniai ir mangrų miškaiEkologinė niša. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. Vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Biologinis monitoringas. Atmosferos oro teršimas transportu ir priemonės jam mažinti. Biomai: drėgnieji tropiniai ir mangrų miškai. Skaityti daugiau
Ekologinė regiono situacijaTai Visagino taršos aprašymas. Atominės elektrinės. IAE saugumas: IAE saugumo gerinimo programa; Kolektyvinė dozė; IAE saugumas lyginant su kitomis atominėmis elektrinėmis; Ekologinės IAE uždarymo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinės etikos svarba gamtosaugojeGamtos vertė žmogaus egzistavime. Gamtos grožio suvokimas ir žmogaus auklėjimas. Gamtosaugos atsiradimas ir tolesnė jos plėtotė. Žmonių elgesys gamtoje. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinės etikos svarba gamtosaugoje (2)Įžanga. Medžių kirtimas. Gaisrų žala. Žmogus gamtoje. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinės katastrofos pasauliniuose vandenyseĮvadas. Nelaimių prevencija. Statistika. Tanklaivio "Prestige" avarija. Tanklaivio "Exxon Valdez" avarija. Tanklaivio "Jessica" avarija. Rusų jūrų gelbėjimo tarnyba. Priedai (nuotraukos). Skaityti daugiau
Ekologinės problemosPowerPoint pristatymas. Ekologinės problemos. Oras teršiamas. Natūralūs oro teršalai. Orą teršiančios medžiagos. Šaltiniai. Teršalų poveikis žmogui ir gamtai. Ozonas. Ozono skylės. Šiltnamio reiškinys. Pasekmės. Vandens užterštumas. Tekantys vandenys teršiami. Vandens telkinių kokybės lygiai. Jūros teršiamos. Atliekos. Ūkinis atliekų šalinimas. Specifinės atliekos. Oro teršimo mažinimas. Vandens telkinių sanavimas. Atliekų šalinimas. Didžiausią poveikį aplinkai turi žemės ūkis, pramonė ir energetika. Pasaulinės ūkininkavimo sistemos atoveiksmis į globalinę ekologinę sistemą. Skaityti daugiau
Ekologinės problemos (2)PowerPoint pristatymas. Atmosfera. Atmosferos teršalai. Didžiausia leistina koncentracija. Priemaišų pavojaus klasės. Teršalai. Co. SO2. Fotocheminis smogas. Fotocheminio smogo reakcija. Vanduo. Vandens užterštumas. Azoto ir fosforo atsiradimas. Sunkiųjų metalų atsiradimas. Dirvožemis teršiamas. Pesticidai. Sunkiųjų metalų įtaka. Kietosios atliekos. Sąvartynai. Šiukšlių deginimas. Kaip spręsti ekologinės problemas. Skaityti daugiau
Ekologinės problemos (3)Žemės ūkio problemos. Žemės gelmių teršimas naftos produktais - aktuali ekologinė problema. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinės problemos ir jų padariniaiŽmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Žemės tarša. Išvada. Skaityti daugiau
Ekologinės problemos. Vandens užterštumasVanduo. Žmogus ir vanduo. Dažniausios vandens problemos. Vandens filtravimas. Baltijos jūra ir jos tarša. Eutrofikacija ir deguonies deficitas. Potencialiai toksiškas fitoplanktonas. Veiksmai Baltijos jūros būklei gerinti. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Ekologiniai veiksniai, lemiantys miško medžių derėjimą ir sėklų barstymąĮvadas. Ekologiniai veiksniai, lemiantys medžių derėjimą. Klimatiniai veiksniai. Edafiniai veiksniai. Topografiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Derėjimas stimuluojamas. Veiksniai, lemiantys sėklų barstymą. Skaityti daugiau
Ekologinis monitoringasEkologinis monitoringas arba stebėsena. Stebėsenos struktūra. Stebėsenos vykdymas. Stebėsenos vietovių pasirinkimas. Skaityti daugiau
Ekologinis pėdsakasĮvadas. Ekologinis pėdsakas. Ekologinio pėdsako kritika. Iššūkiai ir tikslai. Mūsų požiūris į išteklių suvartojimą. Valstybių ekologiniai pėdsakai. Regionų ekologinio pėdsako analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis takas Aklojo ežero ekosistemojeĮvadas. Ekologinio tako planas. Pirma stotelė. Blindė. Antra stotelė. Paprastasis žaltys. Trečia stotelė. Kiminai. Ketvirta stotelė. Laumžirgiai. Pelkinė puriena. Penkta stotelė. Pilkoji antis. Šešta stotelė. Mažoji kūdrinė varlė. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis takas po Dvarašilio miškąĮvadas. Pirmoji stotelė. Paprastoji eglė. Šilinis viržis. Paprastoji avietė. Sėleninė briedragūnė. Antroji stotelė. Paprastoji pušis. Mėlynė. Vaivoras. Paprastoji spanguolė. Trečioji stotelė. Paprastasis kadagys. Bruknė. Elninė šiurė. Vaistinis pataisas. Ketvirtoji stotelė. Mažalapė liepa. Paprastasis šermukšnis. Sieninė geltonkerpė. Penktoji stotelė. Paprastasis klevas. Miškinis erškėtis. Taurinis platkežis. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis žemės ūkis (4)Įvadas. Mano ūkis. Dirvožemis. Humusas. Gamtinės sąlygos. Pasėlių struktūra. Sėjomaina. Hidroterminis koeficientas. Priešerozinis kalendorius. Maisto medžiagų balansas dirvoje. Daugiametės žolės. Kultūrinės pievos. Mišinys žaliajam pašarui. Kultūrinių augalų technologiniai aprašymai. Kova su ligomis ir kenkėjais. Daržininkystė. Mėšlas. Gyvulininkystė. Veislė. Galvijų laikymas. Galvijų šėrimas. Ūkio padargai. Produkcijos realizavimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
......