Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija

Ekologija (831 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šiltnamio efektas (2)

  PowerPoint pristatymas. Šiltnamio efektas. Problemos formulavimas. Pagrindiniai faktoriai. Priežastinių ryšių diagrama. Diagramos komentavimas. Visuotinio atšilimo padariniai. Pragaras Žemėje. Visuotinis atšilimas gilioje senovėje.
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-01-16
 • Šiltnamio efektas (3)

  Šiltnamio efektas. Svarbiausios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Pagrindiniai gamtiniai ir žmogaus veiklos teršalai. Išvados.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-27
 • Šiltnamio efektas (4)

  PowerPoint pristatymas. Kas tai? Kaip tai vyksta. Pagrindinė to priežastis. Kokias pasekmes sukels Šiltnamio efektas? Pasekmės nesibaigia. Temperatūros kaita. Šiltnamio efekto "kaltininkai". Kaip išvengti šiltnamio efekto.
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-06-05
 • Šiltnamio efektas (5)

  Šiltnamio efektas. Kas tai yra? Kaip tai vyksta? Šiltnamio dujos. Vandens garai. Anglies dvideginis. Kaip tai nustatė? Metanas. Azoto suboksidas N2O. Ozonas. Fluoruotos dujos. Veiklos išskiriančios žalingas dujas. Trukmė. Darbas iliustruotas paveikslėliais (23).
  Ekologija, pristatymas(30 skaidrių)
  2008-04-25
 • Šiltnamio efektas. Dujos griaunančios gamtos pusiausvyrą

  PowerPoint pristatymas. Vandens garai. Anglies dvideginis. Metanas. Azoto suboksidas. Fluoruotos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-01-03
 • Šiltnamio efektas. Priežastinių ryšių diagrama

  PowerPoint pristatymas. Problemos formulavimas. Pagrindiniai faktoriai. Priežastinių ryšių diagrama. Diagramos komentavimas. Esminiai faktoriai. Uždaviniai.
  Ekologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-11-01
 • Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema

  Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio plonėjimas. Rūgštūs lietūs. Vandens tarša. Tekinių eutrofikacija. Vandens tarša toksinais. Litosferos tarša. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Antropogeninis poveikis miškams ir augalijai. Miestų problemos. Triukšmas. Vibracija. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Saulės energija. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. Hidroenergija. Upių tekėjimo energija. Atliekų problema. Atliekų perdirbimas.
  Ekologija, referatas(34 puslapiai)
  2007-10-22
 • Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos. Cheminės medžiagos ir jų sukeliami procesai ekologiniu požiūriu

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Rūgštieji lietūs. Žalingas rūgščiųjų lietų poveikis augalams. Automobiliu tarša ir jų žala gamtai. Kaip sumažinti oro taršą, kad nekiltų ekologinė katastrofa?
  Ekologija, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-02-21
 • Šiukšlynai

  Atliekų skirstymas. Atliekų poveikis gamtai. Sąvartynai Lietuvoje. Antrinių žaliavų sudėtis. Statybinių medžiagų sudėtis. Degintinos atliekos. Fiziniais-cheminiais metodais tvarkytinos pavojingos atliekos. Schemos (11).
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-21
 • Šiukšlių rūšiavimas ir tvarkymas Šiaulių regione

  Įvadas. Atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimas. Plastikų ciklas. Organinių atliekų kompostavimas. Atliekų sąvoka ir klasifikavimas. Komercinės atliekos. Institucijose susidarančios atliekos. Municipalinių tarnybų atliekos. Statybos ir griovimo atliekos. Gamybos atliekos. Žemės ūkio atliekos. Buitinės atliekos. Buitinės pavojingos atliekos. Atliekų skirstymas pagal jas sudarančias medžiagas. Atliekų savybės. Fizinės atliekų savybės. Cheminės atliekų savybės. Atliekų perdirbimas. Atliekų deponavimas. Beatliekės technologijos. Atliekų perdirbimo reikšmė. Išteklių perdirbimo pagrindinės kryptys. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymas Šiaulių regione. Kairių sąvartynas. Aukštrakių sąvartynas. Pagrindinės Šiaulių rajone esančių sąvartynų problemos. Atliekų srautai Šiaulių regione. Pavojingų atliekų tvarkymas. Biodegraduojamų atliekų tvarkymas. Pakuočių atliekos. Stambiagabaričių atliekų tvarkymas. Antrinės žaliavos. Antrinių žaliavų rūšys. Šiukšlių rūšiavimas. Šiauliuose ir Šiaulių regione atliekas tvarkančios įmonės. Išvados.
  Ekologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-06
 • Šiukšlių rūšiavimo reikšmė namų ūkiui ir aplinkai

  PowerPoint pristatymas. Problemos. Atliekų tvarkymo problemos Kėdainių rajone. Atliekų klasifikavimas. Atliekų susidarymas namų ūkyje. Atliekų rūšiavimo konteineriai. Tyrimas.
  Ekologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-03-02
 • Šlavantėlės upės slėnio gamtotvarkinis planas

  Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos klimatas. Geologija, geomorfologija ir dirvožemiai. Hidrologija ir hidrografija. Artimiausios saugomos teritorijos. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano tikslas. Gamtotvarkos plano uždaviniai. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimas. Gamtotvarkos plano įgyvendinimo priemonių plano parengimas. Išvados. Priedai (5).
  Ekologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-16
 • Šušvės aukštupio vandens ištekliai ir sanitarinė būklė

  Šušvės aukštupio gamtinės sąlygos ir hidrografinis tinklas. Paviršinio vandens ištekliai. Gamtosauginis debitas. Šušvės baseino požeminio vandens ištekliai. Viršutinis permas. Vandens vartojimas ir nuotėkų kiekiai. Vandens vartotojai. Vandens telkinių sanitarinė būklė. Šušvės upės sanitariniai skaičiavimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-04-24
 • Šventosios upės pavasario potvynio debitai

  Įvadas. Tikslas apskaičiuoti Šventosios upės ties Anykščiais maksimalius pavasario potvynio debitus, turint ilgalaikius (22 metų) stebėjimo duomenis, ir neturint stebėjimo duomenų. Maksimalaus momentinio pavasario potvynio debito skaičiavimas, turint ilgalaikių hidrologinių stebėjimų duomenis. Tikimybės kreivės parametrų skaičiavimas. Statistinių parametrų skaičiavimas. Empirinės tikimybės kreivės parametrų paklaidų skaičiavimas. Teorinės tikimybės kreivės skaičiavimas. Lietaus-liūčių poplūdžio maksimalaus debito skaičiavimas neturint stebėjimo duomenų. Gautų skaičiavimo rezultatų perkėlimas į projektuojamojo statinio vietą. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2008-09-16
 • Šviesa kaip ekologinis reiškinys, šviesos reikšmė įvairiems organizmams ir jų prisitaikymas prie šviesos režimo

  Šviesa kaip ekologinis reiškinys, šviesos reikšmė įvairiems organizmams ir jų prisitaikymas prie šviesos režimo. Saulės spinduliuotė. Jos skaidymas. Fotosintezė. Matomoji šviesa. Infraraudonieji spinduliai. Šviesamėgiai ir ūksminiai augalai. Eurofotai ir stenofotai. Šviesos reikšmė gyvūnams.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-20
 • Tabakas ir ekologija

  Tabakas kaip ekologinė nelaimė. Tabako auginimas. Tabako gamyba. Tabako vartojimas. Šiukšlinimas. Gaisro pavojai.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-22
 • Tabako poveikis aplinkai ir žmogui

  Tabakas kaip ekologinė nelaimė. Tabako auginimas. Miškų kirtimas. Pesticidai, insekticidai, herbicidai ir trąšos. Vandenynų tarša. Klimato kaitą švelninančios priemonės. Tarptautinių vandenų tarša – aktuali Lietuvai problema. Šiltnamio efektas.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-06
 • Taikomoji aplinkosauga

  Monitoringas. Ekologinio monitoringo programos tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir principai. Ekologinio monitoringo struktūra ir objektai. Aplinkos oro monitoringas Lietuvoje. Oro monitoringo paprogramė. Vandens monitoringo paprogramė. Dirvožemio monitoringo paprogramė. Augmenijos ir gyvūnijos monitoringo paprogramė. Kompleksinio kraštovaizdžio monitoringo paprogramė. Ekologinės informacijos sistema. Moksliniai darbai. Matematiniai modeliai. Sieros oksidai. Surfer programos aprašymas. Sieros kritinių apkrovų viršijimų Lietuvoje pateikimas, naudojant Surfer programą. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(25 puslapiai)
  2006-05-30
 • Talšos ežero ir jo apylinkių ekosistema

  Bendroji informacija. Ekosistema. Šiaulių rajono parkai. Medžiai.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-16
 • Tarprūšinė konkurencija: modelis su vėlavimu

  Įvadas. Populiacijos samprata. Populiacijų dinamika. Skirtingų rūšių populiacijų tarpusavio santykiai. Ekologinių lygčių atsiradimas. Konkurencijos lygtys. Konkurencijos modelis su vėlavimu. Išvada.
  Ekologija, referatas(18 puslapių)
  2006-10-24
Puslapyje rodyti po