Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija

Ekologija (831 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kuras, kuro rūšys, kuro panaudojimas, ateities automobilių kuras

  PowerPoint pristatymas. Kuras, kuro rūšys, kuro panaudojimas, ateities automobilių kuras. Kuro rūšys. Akmens anglys. Akmens anglies rūšys. Akmens anglies formavimasis. Akmens anglies kasyba. Akmens anglies panaudojimas. Durpės. Durpių sudėtis. Durpių drėgnumas. Durpių peleningumas. Durpių tankis. Durpių kaloringumas (šiluminė vertė). Durpių kaitrumas (degimo temperatūra). Mediena. Miškų ūkio logistika. Miško medienos kuro apibrėžimas. Medienos kaitrumas. Medienos degimas. Gamtinės dujos. Suskystintos dujos. Suskystintų dujų kuro populiarumą lėmė objektyvios priežastys. Gamtinių dujų sudėtis. Gamtinių dujų panaudojimas. Benzinas. Mazutas. Mazuto perspektyvos. Mazuto perspektyvos. Išvados. Biodegalai. Kuro sunaudojimo apimtys decentralizuotoje šilumos gamyboje. Vandenilis - ateities automobilių kuras. Vandenilinių automobilių lenktynės. Metalai – ateities automobilių kuras. "Metalinio" kuro išvados.
  Ekologija, pristatymas(52 skaidrės)
  2007-05-03
 • Kuršių marios ir jų ekosistema

  Įvadas. Baltijos jūros priekrantės ekosistemos funkcionavimas. Medžiagos ir energijos srautai bei eutrofikacijos procesai kuršių marių ekosistemoje. Sestonofagų vaidmuo sekliose priekrantės lagūnose. Suspenduotos medžiagos vaidmuo seklios lagūnos ekosistemos funkcionavimui: tyrimai modelių pagalba. Invazinių rūšių funkcinis vaidmuo vandens ekosistemose. Baltijos vanduo šyla ir kyla. Marių pakrantėms kylanti grėsmė. Kuršių marių užterštumas cheminėmis medžiagomis. Vandenų sanitarinė švara. Kaip mažinti taršą Kuršių mariose. Kuršių marių dugnas. Kuršių marių sausuma. Mariose gyvena apie 50 žuvų rūšių. Poilsis Kuršių marių pakrantėje. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2006-03-09
 • Kuršių Nerijos ekologinės problemos

  Įvadas. Istorija apie Kuršių Neriją. Kuršių Nerijos nacionalinis parkas (KNNP). Kuršių Nerijos miškų problemos. " Baisūnas" D-6. Kuršių marių problemos. Gamtos žala. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Labanoro regioninis parkas

  Įvadas. Labanoro regioninis parkas. Svarbiausios gamtos vertybės. Parko augalija. Parko gyvūnija. Parko kultūros paveldo vertybės. Turizmas. Parko ekologinė apsauga. Labanoro parko apsaugos reglamentas. Bendrosios nuostatos. Regioninio parko apsauga. Išvados. Pasiūlymai.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2007-09-27
 • Labiausiai užteršto Vilniaus miesto mikrorajono transporto taršos mažinimo galimybės

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Transporto sukeliama aplinkos tarša. Lietuvos autotransporto priemonių teršalų emisija. Vilniaus miesto tarša. Autotransporto taršos mažinimo būdai. Užduoties sprendimo – projektinė dalis. Išvados ir siūlymai. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-01-10
 • Lichenoindikacinių metodų taikymas aplinkos būklės indikacijai Lietuvoje ir užsienyje

  Įvadas. Kerpės –organizmų grupė. Kerpių sudėtis. Kerpių gniužulų tipai. Kerpių ekologines grupes. Kerpės kaip bioindikatoriai. Kerpių savybės. Miesto zonos pagal kerpes. Veiksniai, turintys įtakos kerpėms. Biotiniai. Abiotiniai. Kerpių nykimo priežastys. Oras – teršalų saugykla. Kerpių paplitimo priklausomybė. Kerpės Lietuvoje. Kerpių augimvietės. Kerpės Lietuvos parkuose. Kerpių zonos pagal gausumą. Išplitimo dėsningumai. Kerpės užsienyje. Kerpės Ochijos valstybėje. Kerpės Kolos pusiasalyje. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2009-05-05
 • Lietuvos atliekų tvarkymo sistema Šiaulių regiono pavyzdžiu

  Įvadas. Atliekų tvarkymas Lietuvoje. Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama Lietuvos atliekų tvarkymo srityje. Lietuvos regionų atliekų tvarkymo sistemos tikslai ir principai. Esama atliekų tvarkymo būklė Šiaulių regione. Bendras apibūdinimas. Atliekų tvarkymo paslaugų teikimas. Atliekų šalinimo įrenginiai. Komunalinių atliekų tvarkymas. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-22
 • Lietuvos ekologinė būklė

  Įvadas. Lietuvos ekologinė būklė. Oro būklė ir tarša. Vandens telkinių būklė ir tarša. Dirvožemių būklė ir tarša. Tarša senais pesticidais. Atliekų tvarkymo ir perdirbimo problema. Miškų būklės kaita. Rūšių nykimas ir biologinės įvairovės mažėjimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2006-04-13
 • Lietuvos ekologinė būklė (2)

  Įvadas. Oro būklė ir tarša. Vandens ekologinė būklė. Dirvožemių būklė. Ekologinė žemdirbystė. Miškų ekologinė būklė. Atliekų tvarkymo ir perdirbimo problema. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-11
 • Lietuvos gamta

  Gamtos apsauga. Tarša. Upės. Rezervatai. Miškai.
  Ekologija, referatas(3 puslapiai)
  2006-01-06
 • Lietuvos miškai (2)

  Įvadas. Miškai Lietuvoje. Medienos ištekliai. Privačios nuosavybės išteklių naudojimas. Rio deklaracija. Baltijos darbotvarkė 21 ataskaita. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2008-12-03
 • Lietuvos miškų ūkio subalansuotoji plėtra

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Subalansuotos miškų ūkio plėtros istoriniai aspektai. Subalansuota plėtra ar darnus vystymasis? Miškų ūkis darnaus vystymosi kontekste atvirkščiai. Miškai ir biologinė įvairovė. Darnus vystymasis - tai kompromisas tarp ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių visuomenės siekių. Nepriklausomas miškų ūkio sertifikavimas. Privačių miškų sertifikavimas Lietuvoje. Aplinkosauginio ir ekonominio efektyvumų palyginimas tarp Baltijos jūros regiono šalių. Naujausi technologiniai sprendimai miškų ūkyje, atitinkantys subalansuotos miškų plėtros koncepciją. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (11).
  Ekologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-12-14
 • Lietuvos nykstančios augalų rūšys ir bendrijos

  Lietuvos raudonoji knyga. Augalija, jos apsauga. Augalų apsaugos stotys. Nykstančios augalų rūšys.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-19
 • Lietuvos pajūrio žemyninės dalies krantų ir kopų nuardymo problemos

  Įvadas. Hidrometeorologinio rėžimo ypatybės. Jūros krantų būklė. Smėlio pernaša Pajūrio apsauginėje kopoje. Klaipėdos zona. Palangos rekreacinė zona. Antropogeniniai veiksniai. Pagrindiniai antropogeninės veiklos Klaipėdos sąsiauryje etapai. Uraganinių štormų poveikis jūros kranto zonai. Uragano "Anatolijus" poveikis žemyninio kranto ruožams. Kodėl Lietuvos jūriniam krantui tokią didelę žalą padarė "Anatolijus"? Dabartinės žemyno krante esančios Pajūrio apsauginės kopos dinamikos tendencijos. Lentelės. Išvados.
  Ekologija, referatas(26 puslapiai)
  2005-12-02
 • Lietuvos Raudonoji knyga: Plikasėkliai ir sporiniai induočiai

  PowerPoint pristatymas. Raudonoji knyga. Raudonosios knygos rūšys skirstomos. Plikasėkliai. Europinis kukmedis. Paplitimas. Statusas. Augimvietės. Biologija. Gausumas. Apsauga. Sporiniai induočiai. Sporinių induočių paplitimas Lietuvoje pagal kategorijas. Virginis varpelis. Paplitimas. Statusas. Augimvietės. Biologija. Gausumas. Apsauga. Šerinė kalnarūtė. Paplitimas. Statusas. Augimvietės. Biologija. Gausumas. Apsauga. Miškinis spyglainis. Paplitimas. Statusas. Augimvietės. Biologija. Gausumas. Apsauga.
  Ekologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-06-04
 • Lietuvos Raudonoji Knyga. Augalai. Gaubtasėkliai

  PowerPoint pristatymas. Statusai. Jonavos r. Kauno r. Mažažiedė lūgnė. Statusas. Paplitimas. Augimvietės. Biologija. Gausumas. Apsauga. Gebenė lipikė. Statusas. Paplitimas. Augimvietės. Biologija. Gausumas. Apsauga. Smulkiažiedė glažutė. Statusas. Paplitimas. Augimvietės. Biologija. Gausumas. Apsauga. Trilapė bligna. Statusas. Paplitimas. Augimvietė. Biologija. Gausumas. Apsauga.
  Ekologija, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-05-29
 • Lietuvos Raudonoji knyga. Prienų rajonas

  PowerPoint pristatymas. Ovalioji geldutė. Mažasis karališkasis laumžirgis. Raudonpilvė kūmutė. Žalioji rupūžė. Didysis dančiasnapis. Mažoji žuvėdra. Šikšniukas nykštukas. Šleicherio brija. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-17
 • Lietuvos raudonoji knyga. Radviliškio rajono gaubtasėkliai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Lietuvos raudonosios knygos komisija rūšis pagal apsaugos reikalingumą ir saugojimo būdus suskirstė į šias kategorijas. Gaubtasėklių paplitimas Lietuvoje pagal kategorijas. Tuščiaviduris rūtenis. Daugiametė blizgė. Aukštoji žemuogė. Pelkinė uolaskėlė. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-05-04
 • Lietuvos raudonoji knyga. Vabzdžiai Kėdainių rajone

  PowerPoint pristatymas. Kėdainių raj. paplitę ir į raudonąją knygą įrašyti vabzdžiai. Elniavabalis (lot. Lucanus cervus). Paplitimo žemėlapis. Žiaurusis puikiažygis (lot. Calosoma inquisitor). Paplitimo žemėlapis. Didysis puošniažygis (lot. Carabus coriaceus). Paplitimo žemėlapis. Niūriaspalvis auksavabalis ( lot. Osmoderma eremita). Paplitimo žemėlapis. Rudakis satyriukas (lot. Coenonympha hero). Paplitimo žemėlapis. Žalvarinis puošniažygis (lot. Carabus Nitens). Paplitimo žemėlapis. Machaonas (lot. Papilo machaon). Paplitimo žemėlapis. Pietinė hesperija (lot. Reverdinus flocciferus). Paplitimo žemėlapis.
  Ekologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-03-21
 • Lietuvos rezervatai (4)

  Įvadas. Čepkelių gamtinis rezervatas. Gyvybė. Rezervato klimatas. Ką galima veikti Čepkelių rezervate? Kamanų gamtinis rezervatas. Gyvybė. Ką galima veikti Kamanų rezervate? Viešvilės gamtinis rezervatas. Gyvybė. Kultūros paveldo objektas. Žuvinto biosferos rezervatas. Gyvybė. Ką galima veikti Žuvinto rezervate? Dubravos rezervatinė apyrubė. Gamta. Gamtos paveldo objektas. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2008-10-28
Puslapyje rodyti po