Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos referatai
Ekologijos referatai

(478 darbai)

Zoohigiena (3)Įvadas. Dezinfekcija. Dezinsekcija. Deratizacija. Dezinvazija. Dezodoracija. Arklių pakinktai. Pakinktų dezinfekcija. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės klimatas ir jo pokyčiaiĮvadas. Žemės klimato kaitos istorija. Žmogaus atsiradimas ledynmetį. Anglies dioksido koncentracija atmosferoje. Anglies dioksidas atmosferoje ir klimatas. Anglies dioksido koncentracijos atmosferoje didėjimas. Holoceno fenomenas. Energetika ir klimato šilimas. Anglies dioksido tarša Lietuvoje pasauliniame kontekste. Dabartinis klimato pokytis(Šiltnamio efektas). Žemės klimato būsenos vertinimas. Saulės aktyvumas ir klimatas. Kas mūsų laukia - atšilimas ar atšalimas? Ateinančio atšilimo pasekmės pietų – rytų Azijai. Kaip pasikeis Afrikos klimatas. Asteroidai gali keisti Žemės klimatą. Žemė pradėjo lėčiau suktis – keičiasi klimatas. El - Nino. Pietiniai svyravimai. Praradimai ir nuostoliai. Kas laukia Europą? Prognozės ateinančiam šimtmečiui: Klimatas Lietuvoje. Klimato elementai. Krituliai. Vėjas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Žemės ūkio įtaka klimatuiĮvadas. Kraštovaizdžio pokyčiai. Žmogaus veiklos žymės. Šiltnamio reiškinys. Ozono skylės. Rūgštūs lietūs. Žemės ūkio įtaka aplinkai. Žemdirbystė (lydiminė ir sėslioji). Masinis miškų naikinimas. Dirvožemio tarša. Išvadas. Skaityti daugiau
Žemės ūkio skleidžiamos taršos toksikologinės problemosĮvadas. Ekologinė žemdirbystė. Augalų apsauga. Žemės ūkio skleidžiama tarša. Oro tarša žemės ūkyje. Vandens tarša žemės ūkis. Dirvožemis ir jo tarša. Trąšų klasifikacija. Apie AB "Achema". Skystojo mėšlo šalinimo sistema. Pesticidų naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikataiŽmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai. Sveikatai pavojingi veiksniai. Individualūs veiksniai, turintys įtakos sveikatai. Svarbiausi reikalavimai sveikai aplinkai. Oro kokybė ir sveikata. Saugus vanduo ir maistas. Saugus būstas ir sveikata. Stabili globalinė aplinka ir žmogaus sveikata. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai (2)Įvadas. Žmogaus aplinka. Žmogaus aplinkos ir sveikatos ryšys. Sveikatai pavojingi aplinkos veiksniai . Svarbiausi reikalavimai sveikai aplinkai ir sveikatai. Oro kokybė ir sveikata. Saugus vanduo ir maistas. Saugus būstas ir sveikata. Stabili globalinė aplinka. Individualūs veiksniai, turintys įtakos sveikatai. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus aplinkos ir sveikatos tarpusavio ryšysĮvadas. Sveikatos samprata. Aplinkos veiksniai kurie labiausiai įtakoja mūsų sveikatą. Biologiniai ir ergonominiai veiksniai. Darbo aplinka. Cheminiai veiksniai. Oro taršos poveikis sveikatai. Fizikiniai veiksniai. Triukšmo poveikis. Kompiuterio poveikis sveikatai. Mobiliojo telefono poveikis. Psichologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Meteorologiniai faktoriai. Žmogaus poveikis gamtai. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus įtaka aplinkaiĮvadas. Žmonių populiacija. Ekonominiai veiksniai. Acetonas. Smogas. Rūgštūs lietūs. Ozono sluoksnis ir freonai. Vandens tarša. Paviršiniai, požeminiai vandenys; šachtinis šulinys. Arkties vandenyno padėtis. Intensyvus ūkis ir vandens kokybė. Pesticidai. Iš biosferos į noosferą. Gamtos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus poveikis aplinkaiĮvadas. Žemė – mūsų vieninteliai namai. Žmogaus priklausomybė nuo geologinės aplinkos. Pabaiga. Skaityti daugiau
Žmogaus poveikis gamtaiNykstantys žinduoliai. Žmogaus atsakomybė. Grėsmė žinduoliams. Introdukcija ir natūralios aplinkos naikinimas. Nykstantys paukščiai. Padėtis įvairiose srityse. Gelbėjimo priemonės. Žmonės privalo padėti. Nykstančios rūšys. Laukinių rūšių vertingumas. Nykstantys augalai. Ką gi daryti? Niokojantis žmogus. Perpildyta planeta. Nykstantys miškai. Žmogus — besaikis medžiotojas ir teršėjas. Kuriantis žmogus. Apsauga ir medžioklė. Gyvenamų vietų išsaugojimas. Gyvybinė gamtos apsaugos paskirtis. Zoologijos ir botanikos sodai. Zoologijos sodų plėtojimas. Švietimas ir moksliniai tyrimai. Safari parkai. Skaityti daugiau
Žmogus - gamtos parazitasĮrodykite E. Odumo dėsnį: "Žmogus – gamtos parazitas". Įvadas. Gyvūnų įvairovės nykimas. Miškų nykimas ir džiuvimas. Atliekų problema. Pavojingos atliekos. Technologijų be atliekų kūrimas. Oro tarša. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus ir gamtaTema: gamta ir žmogus. Šiuolaikinių žmonių nepataisoma žala gamtai. Įžanga. Dėstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus ir medžiaginiai srautai: link darnaus medžiagų valdymoĮvadas. Žmogus ir medžiaginiai srautai. Gamtos išteklių kaita. Žmogaus sukeltas medžiagų srautas. Link darnaus medžiagų valdymo. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonės patys teršia ir patys saugoPolimerai. Monomerai. Katalizatoriai, iniciatoriai. Plastifikatoriai. Užpildai. Tirpikliai. Pesticidai. Herbicidai. Insekticidai. Vandens teršimas. Maisto gamybos didinimas. Žalingi šalutiniai poveikiai. Skaityti daugiau
Žmonių poveikis aplinkai. Globalinės problemos. Ekologinė situacija Lietuvoje (Baltijos jūra)Ekologinių išteklių vertės nustatymo metodai. Atmosferos teršimo žalos įvertinimai. Baltijos jūros ekologinės problemos. Kai kurie šalutiniai Baltijos jūros cheminiai elementai. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Skaityti daugiau
Žmonių veiklos įtaka floros nykimui ir mažėjimuiAugalijos būklė. Floros klasifikavimas ir pasiskirstymas. Saugomų bendrijų skirstymas kategorijomis. Sparčiai nykstančios augalų rūšys. Kitos nykstančios augalų rūšys. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai, sukeliantys floros nykimą ir mažėjimą. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Окружающая среда и здоровье человекаReferatas rusų kalba apie antropogeninį poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai. Антропогенное воздействие на среду обитания и здоровье человека. И стала мачехой Земля. Самосознание человечества и самосознание природы. Охрана природы. Литература (2). Каунасский технологический университет, Ценрт иностранных языков. Skaityti daugiau
Экологическое загрязнениеReferatas rusų kalba. Žmogus ir aplinka. Užterštumas. Введение. Пригодные земли исчерпаны. Продукты моря. Изменение среды обитания. Загрязнение атмосферы. Лес. Гибель всего живого во внутренних водах. Угроза животному миру. Что делают в нашей стране, чтобы уменьшить экологическое загрязнение? Skaityti daugiau
...