Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Atmosferos teršimasNuodingosios medžiagos ekosistemoje. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Raudonosios knygos plėšrieji paukščiai Biržų rajone ir jų apsauga. Skaityti daugiau
Atmosferos teršimas (2)Atmosferos užterštumas. Atmosferos teršimo šaltiniai. Atmosferos teršimo schema. Skaityti daugiau
Atmosferos užterštumasĮvadas. Atmosfera. Atmosferos sluoksniuotumas. Ozonas – mūsų draugas ir priešas. Azotas – labai paplitęs, bet sunkiai įsisavinamas elementas. Grėsmė atmosferai. Oro teršimo mažinimas. Skaityti daugiau
Atmosferos užterštumas (2)Įvadas. Anglies apytaka. Anglies kiekis biosferoje ir litosferoje. Įvairių dirvožemių išskiriamas CO2 kiekis per valandą. Atmosferos užterštumas. CO2 išskyrimas į atmosferą. Šiltnamio efektas. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosferos užterštumas. Oro užterštumas Vilniuje ir KauneAtmosferos užterštumas. Mechaninis ir fizinis užterštumas. Oro užterštumas Vilniuje. Oro tarša Kauno mieste. Nuodingos dujos nepaiso valstybių sienų. Išvados. Skaityti daugiau
Atominės elektrinės (2)"Visas atomines elektrines reikia uždaryti". Įvadas. Atominė energetika. Atominės energetikos samprata. Ignalinos atominės elektrinės istorija. Fizikinė aplinkos tarša ir jos poveikis. Fizikinės taršos rūšys. Jonizuojančioji spinduliuotė ir jos sukeliami sveikatos pakenkimai. Nejonizuojančioji spinduliuotė. Elektromagnetinės spinduliuotės poveikis organizmui. Triukšmo ir vibracijos poveikis organizmui. Aukštos ir žemos temperatūros poveikis organizmui. Globalinės sveikatos problemos. Klimato kitimas Europos regione. Ozono sluoksnio nykimas ir ultravioletinės radiacijos keliama rizika. Klimato kitimas ir šiltnamio efekto sukeltos sveikatos problemos. Ignalinos atominės elektrinės perspektyvos. Ignalinos atominės elektrinės saugumas. Radiacinė apsauga. Ar gali elektrinės eksploatacijos nutraukimo procedūra turėti įtakos IAE saugai? Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Atominis ginklas ir atominė energetika - aplinkos teršimo šaltinisAtominės energijos istorija. Apie Ignalinos AE. Ką išmeta elektrinės kaminai. Ežeras aušintuvas. Jonizuojančiosios spinduliuotės dozės Ignalinos AE aplinkoje. Katastrofos pasekmės. Černobylio avarijos metu į aplinką pasklidę radioaktyvūs elementai. Grybų radiacinė tarša. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Sukeliamos ligos. Išvados. Skaityti daugiau
Atominių objektų radiacinės avarijos ir jų padariniaiĮvadas. Atominių elektrinių avarijos. Černobylio AE vieta. Černobylio AE avarijos priežastys ir pasekmės. ČAE radionuklidai Lietuvoje ankstyvosios, tarpinės ir vėlyvosios avarijos fazių metu. Ankstyvoji avarijos fazė - radioaktyviojo jodo periodas. Tarpinė avarijos fazė. Karštosios dėmės, karštosios teritorijos ir karštosios dalelės po ČAE avarijos. Miškai — labiausiai užteršta teritorijos dalis. Pagrindinės rekomendacijos žemės ūkio darbuotojams. Jodo profilaktikos instrukcija įvykus avarijai atominėje elektrinėje. Išvada. Skaityti daugiau
Atsinaujinančios energijos perspektyvos Lietuvoje. Politinis situacijos vertinimasĮvadas. Saulės energija. Perspektyvos. Politinis ekonominis vertinimas. Vėjo energija. Perspektyvos. Politinis ekonominis vertinimas. Hidro energija. Perspektyvos. Politinis ekonominis vertinimas. Biomasė. Perspektyvos. Politinis ekonominis vertinimas. Bendra politinė/ekonominė AIE apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo pasaulinės tendencijosAtsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo pasaulinės tendencijos. Investicijų tendencijos. Pramonės ir rinkos tendencijos. AEI panaudojimo skatinimo ir reguliavimo mechanizmai. Puikios perspektyvos. Skaityti daugiau
Atsinaujinanti energijaEnergijos šaltinių išsekimo problema. Iškastinis kuras. Anglies dioksido patekimas į atmosferą. Energijos sąnaudos įvairiose pasaulio šalyse. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys energijos šaltiniaiSaulės energija. Vėjo energija. Vandens energija. Žemės geoterminė energija. Augalinės biomasės energija. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys energijos šaltiniai (2)Fotoelektra. Saulės šiluminė energetika. Šiluma. Vėjo energija. Vandens energija. Biomasės energija. Augalinė biomasė. Geoterminė energija. Biologinės dujos. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys energijos šaltiniai (4)Įvadas. Lietuvos nacionalinė saulės programa. Atsinaujinanti ir alternatyvioji energija. Saulės energija. Vėjo energija. Hidroenergija. Vandenilio technologijos. Atsinaujinančių energetinių šaltinių moksliniai tyrimai. Atsinaujinančių energetinių šaltinių įrenginių gamyba. Vėjo mikroelektrinių įrengimas. Saulės kolektorių gamyba. Fotoelektrinių modulių gamyba. Išvados. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys energijos šaltiniai (5)Įžanga. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai ir praktinės rekomendacijos. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys energijos šaltiniai (6)Įvadas. Saulės energija. Saulės energija Lietuvoje. Vėjo energija. Vėjo energija Lietuvoje. Vandens energija. Vandens energija Lietuvoje. Žemės (geoterminė energija). Geoterminė energija Lietuvoje. Biomasės energija. Biomasės naudojimą energijos gamybai Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tendencijos. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą skatinantys veiksniai. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys energijos šaltiniai (7)Įžanga. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vėjo energija. Hidroenergija. Saulės energija. Sąvartynų dujų panaudojimas. Biodegalai. Biomasės kuro ištekliai. Tradicinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių išorinės sąnaudos. Privalumai. Trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys energijos šaltiniai (8)Įvadas. Atsinaujinančius energijos išteklius skatinančios jėgos. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas. Saulės energija. Fotoelektra. Šiluma. Vėjo energija. Vandens energija. Biomasės energija. Augalinė biomasė. Biodegalai ir bioalyva. Biodujos. Geoterminė energija. Išvados. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys energijos šaltiniai (9)Įvadas. Saulės energija. Saulės energijos charakteristika. Saulės energijos potencialas Lietuvoje. Saulės elementai. Saulės elemento veikimo principas ir konstrukcija. Saulės elemento charakteristikos. Saulės elementų panaudojimo sritys ir būdai. Saulės elementų ekonominiai aspektai. Saulės šiluma. Saulės šildymo sistemų rūšys. Centralizuotos rajoninio šildymo sistemos. Saulės kolektoriai. Akumuliatorius. Saulės šilumos ekonominiai aspektai. Saulės šilumos elektros technologijos. Pasyvus saulės šildymas. Vėjo energija. Vėjo energija Europoje – 70 000 MW 2010 m. Vėjo energijos charakteristikos. Vėjo energijos ištekliai Lietuvoje. Jėgainių tipai. Vėjo jėgainės Lietuvoje. Vėjo turbinos įtaka aplinkai. Vėjo energijos ekonominiai ir socialiniai aspektai. Hidroenergetika. Lietuvos Mažosios hidroenergetikos istorinė raida. Mažosios hidroelektrinės. Svarbiausi hidroelektrinių tipai. Hidroelektrinių klasifikacija. Statusas, privalumai ir trūkumai. Hidroenergijos ištekliai ir jų panaudojimas. Vanduo – energijos nešėjas. Vandens galios tyrinėjimai. Lietuvos mažosios hidroenergetikos ateitis. Mažosios hidroenergetikos plėtra. Lengvatos mažoms HE ir nauda. Bangų ir potvynių energija. Potvynių energija. Bangų energija. Bioenergija. Biomasė. Biodujos. Biodujos Lietuvoje. Biodujų jėgainės. Biodegalai. Biodyzelino pranašumai. Biodegalų perspektyvos. Geoterminė energija. Geoterminės energijos chatakteristika. Geoterminių išteklių klasifikacijos. Aukštos temperatūros technologijos. Vidutinės temperatūros technologijos. Žemos temperatūros technologijos. Geoterminė energija Lietuvoje. Aplinkosauginiai ir ekonominiai aspektai. Lietuvoje įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių projektai. Šiaudais kūrenami katilai. Energetinių augalų naudojimas kurui. Medienos atliekų ruošimas ir naudojimas kurui. Bendrovės "Vilniaus energija" 60 MW galios biokuro katilas. Biodegalų gamyba ir vartojimas. Bioetanolis. Biodyzelino gamintojai. Saulės kolektorių sistemos šiltam vandeniui ruošti Veisiejų verslo ir techonologijų mokykloje. Išvados. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys energijos šaltiniai: Saulės ir vėjo energijaĮvadas. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo pasaulinės tendencijos. Egzistuojančios rizikos rūšys. Pramonės ir rinkos tendencijos. AEI panaudojimo skatinimo ir reguliavimo mechanizmai. Saulės energija. Būsto energetinio apsirūpinimo galimybės. Atsipirkimo laikas. PVM dotacijos. Naudojami ne šildymo sezono metu. Saulės energiją naudojanti vandens šildymo sistema. Saulės energija industrijoje. Potencialas. Mokslo tyrimai ir taikymas. Technologijos ir gamyba. Fotoelektra. Fotoelektros naudojimas Lietuvoje. Fotelektros plėtros perspektyvos. Vėjo energija. Vėjo jėgainės. Vavj ir havj charakteristikų palyginimas. Vėjo energijos panaudojimas. Potencialas. Instaliuoti pajėgumai. Vėjo energetikos plėtros zonos. Lietuvos pajūrio vėjo jėgainių parkas. Vėjo jėgainių poveikis aplinkai. Triukšmas. Vizualinis poveikis. Saugumas ir poveikis gyvūnijai bei augalijai. Elektromagnetiniai trikdžiai. Energijos kaina ir aplinkos teršimas. Reljefo formos suardymas. Šešėlių mirgėjimas. Šviesos atspindėjimas. Hibridinės jėgainės. Vėjo energetikos privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
......