Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Populiacinė ekologijaĮvadas. Populiacijos samprata ir tipai. Populiacijos vidinė struktūra. Populiacijų dinamika. Populiacijos tankis ir individų. pasiskirstymas. Populiacijų dydžio reguliavimas. Gyvenimo strategijų įvairovė. Populiacijos individų tarpusavio santykiai. Skirtingų rūšių populiacijų tarpusavio santykiai. Pasaulio žmonių populiacijos augimas. Išvada. Skaityti daugiau
Poveikio aplinkai vertinimasĮvadas. Žalingų poveikių aplinkai įvairovė. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Kas yra PAV? Kas koordinuoja PAV? Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarka. PAV procesas Lietuvoje. Aplinkos oro kokybės vertinimas. Ateities planai dėl aplinkos oro kokybės vertinimo. Išvados. Grafikai ir lentelės. Skaityti daugiau
Poveikio aplinkai vertinimas (2)Įvadas. Ekotoniškumo rodiklio skaičiavimas. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Panevėžio aplinkos apsaugos departamentasTechnologinės praktikos ataskaita: Panevėžio aplinkos apsaugos departamentas, Pasvalio rajono agentūra. Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento, Pasvalio rajono agentūros atliekamu darbu. Aplinkos oro kokybės valdymas. Oro kokybės RAAD priklausančioje teritorijoje vertinimo rodikliai. Oro kokybės miestuose ir rajonuose valdymas. Vandens išteklių kontrolė ir kokybės valdymas. Atliekų tvarkymo kontrolės valdymas. Cheminių medžiagų valdymas ir kontrolė. Radioaktyvių medžiagų kontrolė. Aplinkosauginiai leidimai, integruotas valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės epochaĮvadas. Pramonės epocha. Gamta ir kultūra Pramonės epochoje. Aplinkos problemos ir apsauga Lietuvoje. Pagrindinės Pramonės epochos aplinkos problemos, priežastys, sprendimo būdai. Ekologinis dorovės imperatyvas. Ekologinė atsakomybė. Gamtos - aplinkos ateities vizija. Išvados. Skaityti daugiau
Priemonės miškų būklei gerinti: Gegužinės ir Paežerio girininkijosĮvadas. Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys miškų apsaugą. Miškų sanitarinė apsauga. Miškų sanitarinės apsaugos organizavimas. Miškų apsaugos nuo kenkėjų ir ligų priemonės. Miško želdinių apsauga nuo laukinių gyvūnų. Miškų priešgaisrinė apsauga. Miškų degumo ir gaisringumo klasės. Miško gaisrų rūšys ir jų gesinimo būdai. Miškų priešgaisrinės apsaugos organizavimas. Miškų priešgaisrinės apsaugos priemonės. Miškų apsauga nuo pažaidų. Miško pažaidų rūšys. Miškų apsaugos nuo pažaidų organizavimas. Miškų atkūrimas. Europos sąjungos parama miškams apsaugoti ir atkurti. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo objektas ir metodika. Tyrimo objektas. Metodika. Darbo rezultatai. Miškų sanitarinės apsaugos gerinimas gegužinės ir Paežerio girininkijose. Miškų priešgaisrinės apsaugos gerinimas gegužinės ir Paežerio girininkijos. Miškų apsaugos nuo pažaidų gerinimas gegužinės ir paežerio girininkijose. Miškingumo didinimo galimybės gegužinės ir Paežerio girininkijose. Rezultatų aptarimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Radiacijos poveikis žmogaus organizmuiĮvadas. Radiacijos šaltiniai. Apšvitinimo tipai. Radiacijos biologinis poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Radioaktyvioji tarša, jos poveikis gamtai ir žmoguiĮvadas. Radioaktyvioji tarša. Radonas. Černobylis. Priedai (1). Skaityti daugiau
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymasĮvadas. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapų sąsaja. Radioaktyviųjų atliekų klasifikavimas branduolinės energetikos objektuose. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Panaudotas branduolinis kuras ir jo tvarkymas. Smulkių gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo perspektyvos Lietuvoje. Pramonės, medicinos ir mokslinių tyrimų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Šių radioaktyviųjų atliekų laidojimo būdai. Šių radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir saugojimas. Šių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai. Skaityti daugiau
Radioaktyvumo poveikis gyvajam organizmuiPowerPoint pristatymas. Žalingas poveikis. Alfa spinduliai. Beta spinduliai. Gama spinduliai. Radioaktyvumo taikymas. Radioaktyvumo tyrimai. Skaityti daugiau
Radioaktyvumo poveikis gyvajam organizmui (2)PowerPoint pristatymas. Žalingas radioaktyviosios spinduliuotės poveikis. Radioaktyvumo poveikis žmogaus organizmui priklauso nuo. Alfa spinduliuotė. Beta spinduliuotė. Gama spinduliuotė. Radioaktyvumo taikymas. Skaityti daugiau
Rajono vandens teršėjai ir teršalaiVandens teršėjai ir teršalai. Šiaulių apskrities vandens kokybė. Skaityti daugiau
Rankoviniai filtraiPowerPoint pristatymas. Rankoviniai filtrai. Rankovinių filtrų pavyzdžiai. Eksploatavimo reikalavimai. Rankoviniai filtrai Auto M. Rankoviniai filtrai MJB. Panaudojimo sritys. Remonto reikalavimai. Skaityti daugiau
Rietavo miestelio ir jo apylinkių įvertinimas ekologiniu aspektuĮvadas. Darbo tikslas-ekologiniu aspektu įvertinti Rietavo apylinkes. Rietavo miestelio ir jo apylinkių geografinė padėtis. Rietavo apylinkių svarbiausios ekosistemos. Aukštasis Tyras 2 Jūros upės baseinas. Rietavo apylinkėse nykstančios rūšys ir gamtos paminklai. Aplinkosauga Rietavo apylinkėse. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Rūgštūs lietūsDarbas "Rūgštūs lietūs ir jų reikšmė". Kas yra rūgštus lietus? Rūgštaus lietaus žala. Rūgščių lietų keliamos problemos sveikatai. Azotas – trąša ir nuodas. Siera ir rūgštėjimas. Kas labiausiai turi įtakos rūgščių lietų formavimuisi Lietuvoje? Skaityti daugiau
Rūgštus lietusRūgštūs lietūs. Ozonas. Buitinės atliekos, ekologija, ekonomika. Skaityti daugiau
Rūgštus lietus (2)PowerPoint pristatymas. Rūgštaus lietaus susidarymas. Istorija ir tendencijos. Poveikis aplinkai. Poveikis ežerams. Poveikis dirvožemiui. Kita žala. Skaityti daugiau
Rūgštūs lietūs (2)Įvadas. Oro užterštumas. Teršalų išmetimai. Kodėl lietus rūgštus? Rūgštieji lietūs, miškų nykimas. Miškų nykimas. Išvada. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Rūgštūs lietūs, jų kilmė, pasekmėsĮvadas. Rūgštieji lietūs. Siera. Azotas – trąša ir nuodas. Išplovimas. Dirvožemio degradacija. Žalingas rūgščiųjų lietų poveikis augalams. Vanduo ir jo užterštumas. Išvados. Skaityti daugiau
Rūgštūs lietūs, kaip globalinio aplinkos taršos problemaPowerPoint pristatymas. Rūgštusis lietus. Rūgščiojo lietaus susidarymas. Istorija ir tendencijos. Poveikis aplinkai. Poveikis ežerams. Poveikis dirvožemiui. Kita žala. 5 įstatymai kaip sustabdyti rūgščius lietus. Skaityti daugiau
......