Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija

Ekologija (831 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Populiacinė ekologija

  Įvadas. Populiacijos samprata ir tipai. Populiacijos vidinė struktūra. Populiacijų dinamika. Populiacijos tankis ir individų. pasiskirstymas. Populiacijų dydžio reguliavimas. Gyvenimo strategijų įvairovė. Populiacijos individų tarpusavio santykiai. Skirtingų rūšių populiacijų tarpusavio santykiai. Pasaulio žmonių populiacijos augimas. Išvada.
  Ekologija, referatas(18 puslapių)
  2007-05-02
 • Poveikio aplinkai vertinimas

  Įvadas. Žalingų poveikių aplinkai įvairovė. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Kas yra PAV? Kas koordinuoja PAV? Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarka. PAV procesas Lietuvoje. Aplinkos oro kokybės vertinimas. Ateities planai dėl aplinkos oro kokybės vertinimo. Išvados. Grafikai ir lentelės.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2005-11-24
 • Poveikio aplinkai vertinimas (2)

  Įvadas. Ekotoniškumo rodiklio skaičiavimas. Skaičiavimai.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-06
 • Praktikos ataskaita: Panevėžio aplinkos apsaugos departamentas

  Technologinės praktikos ataskaita: Panevėžio aplinkos apsaugos departamentas, Pasvalio rajono agentūra. Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento, Pasvalio rajono agentūros atliekamu darbu. Aplinkos oro kokybės valdymas. Oro kokybės RAAD priklausančioje teritorijoje vertinimo rodikliai. Oro kokybės miestuose ir rajonuose valdymas. Vandens išteklių kontrolė ir kokybės valdymas. Atliekų tvarkymo kontrolės valdymas. Cheminių medžiagų valdymas ir kontrolė. Radioaktyvių medžiagų kontrolė. Aplinkosauginiai leidimai, integruotas valdymas. Išvados.
  Ekologija, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2009-02-02
 • Pramonės epocha

  Įvadas. Pramonės epocha. Gamta ir kultūra Pramonės epochoje. Aplinkos problemos ir apsauga Lietuvoje. Pagrindinės Pramonės epochos aplinkos problemos, priežastys, sprendimo būdai. Ekologinis dorovės imperatyvas. Ekologinė atsakomybė. Gamtos - aplinkos ateities vizija. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2006-04-12
 • Priemonės miškų būklei gerinti: Gegužinės ir Paežerio girininkijos

  Įvadas. Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys miškų apsaugą. Miškų sanitarinė apsauga. Miškų sanitarinės apsaugos organizavimas. Miškų apsaugos nuo kenkėjų ir ligų priemonės. Miško želdinių apsauga nuo laukinių gyvūnų. Miškų priešgaisrinė apsauga. Miškų degumo ir gaisringumo klasės. Miško gaisrų rūšys ir jų gesinimo būdai. Miškų priešgaisrinės apsaugos organizavimas. Miškų priešgaisrinės apsaugos priemonės. Miškų apsauga nuo pažaidų. Miško pažaidų rūšys. Miškų apsaugos nuo pažaidų organizavimas. Miškų atkūrimas. Europos sąjungos parama miškams apsaugoti ir atkurti. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo objektas ir metodika. Tyrimo objektas. Metodika. Darbo rezultatai. Miškų sanitarinės apsaugos gerinimas gegužinės ir Paežerio girininkijose. Miškų priešgaisrinės apsaugos gerinimas gegužinės ir Paežerio girininkijos. Miškų apsaugos nuo pažaidų gerinimas gegužinės ir paežerio girininkijose. Miškingumo didinimo galimybės gegužinės ir Paežerio girininkijose. Rezultatų aptarimas. Išvados. Summary.
  Ekologija, diplominis darbas(41 puslapis)
  2009-12-09
 • Radiacijos poveikis žmogaus organizmui

  Įvadas. Radiacijos šaltiniai. Apšvitinimo tipai. Radiacijos biologinis poveikis. Išvados.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-08-23
 • Radioaktyvioji tarša, jos poveikis gamtai ir žmogui

  Įvadas. Radioaktyvioji tarša. Radonas. Černobylis. Priedai (1).
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-28
 • Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

  Įvadas. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapų sąsaja. Radioaktyviųjų atliekų klasifikavimas branduolinės energetikos objektuose. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Panaudotas branduolinis kuras ir jo tvarkymas. Smulkių gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo perspektyvos Lietuvoje. Pramonės, medicinos ir mokslinių tyrimų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Šių radioaktyviųjų atliekų laidojimo būdai. Šių radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir saugojimas. Šių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-27
 • Radioaktyvumo poveikis gyvajam organizmui

  PowerPoint pristatymas. Žalingas poveikis. Alfa spinduliai. Beta spinduliai. Gama spinduliai. Radioaktyvumo taikymas. Radioaktyvumo tyrimai.
  Ekologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-05-23
 • Radioaktyvumo poveikis gyvajam organizmui (2)

  PowerPoint pristatymas. Žalingas radioaktyviosios spinduliuotės poveikis. Radioaktyvumo poveikis žmogaus organizmui priklauso nuo. Alfa spinduliuotė. Beta spinduliuotė. Gama spinduliuotė. Radioaktyvumo taikymas.
  Ekologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-05-26
 • Rajono vandens teršėjai ir teršalai

  Vandens teršėjai ir teršalai. Šiaulių apskrities vandens kokybė.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-07
 • Rankoviniai filtrai

  PowerPoint pristatymas. Rankoviniai filtrai. Rankovinių filtrų pavyzdžiai. Eksploatavimo reikalavimai. Rankoviniai filtrai Auto M. Rankoviniai filtrai MJB. Panaudojimo sritys. Remonto reikalavimai.
  Ekologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-02-23
 • Rietavo miestelio ir jo apylinkių įvertinimas ekologiniu aspektu

  Įvadas. Darbo tikslas-ekologiniu aspektu įvertinti Rietavo apylinkes. Rietavo miestelio ir jo apylinkių geografinė padėtis. Rietavo apylinkių svarbiausios ekosistemos. Aukštasis Tyras 2 Jūros upės baseinas. Rietavo apylinkėse nykstančios rūšys ir gamtos paminklai. Aplinkosauga Rietavo apylinkėse. Išvados. Išnašos.
  Ekologija, referatas(24 puslapiai)
  2008-06-13
 • Rūgštūs lietūs

  Darbas "Rūgštūs lietūs ir jų reikšmė". Kas yra rūgštus lietus? Rūgštaus lietaus žala. Rūgščių lietų keliamos problemos sveikatai. Azotas – trąša ir nuodas. Siera ir rūgštėjimas. Kas labiausiai turi įtakos rūgščių lietų formavimuisi Lietuvoje?
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-17
 • Rūgštus lietus

  Rūgštūs lietūs. Ozonas. Buitinės atliekos, ekologija, ekonomika.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2006-01-25
 • Rūgštus lietus (2)

  PowerPoint pristatymas. Rūgštaus lietaus susidarymas. Istorija ir tendencijos. Poveikis aplinkai. Poveikis ežerams. Poveikis dirvožemiui. Kita žala.
  Ekologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-06-01
 • Rūgštūs lietūs (2)

  Įvadas. Oro užterštumas. Teršalų išmetimai. Kodėl lietus rūgštus? Rūgštieji lietūs, miškų nykimas. Miškų nykimas. Išvada. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2008-10-08
 • Rūgštūs lietūs, jų kilmė, pasekmės

  Įvadas. Rūgštieji lietūs. Siera. Azotas – trąša ir nuodas. Išplovimas. Dirvožemio degradacija. Žalingas rūgščiųjų lietų poveikis augalams. Vanduo ir jo užterštumas. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-24
 • Rūgštūs lietūs, kaip globalinio aplinkos taršos problema

  PowerPoint pristatymas. Rūgštusis lietus. Rūgščiojo lietaus susidarymas. Istorija ir tendencijos. Poveikis aplinkai. Poveikis ežerams. Poveikis dirvožemiui. Kita žala. 5 įstatymai kaip sustabdyti rūgščius lietus.
  Ekologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-03-09
Puslapyje rodyti po