Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos referatai

Ekologijos referatai (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Transporto priemonių tarša aplinkai, profilaktikos priemonės

  Transporto tarša. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Transporto priemonių įtaka aplinkai. Konstrukcinės priemonės, mažinančios toksinių medžiagų kiekį. Atmosferos teršimo mažinimo priemonės.
  Ekologija, referatas(26 puslapiai)
  2006-05-16
 • Transporto priemonių variklių įtaka aplinkai

  Išmetamos dujos ir jų susidarymas. Išmetamųjų dujų sudėtis ir poveikis. Degiojo mišinio sudarymas. Uždegimo momentas. Variklio darbo temperatūra. Automobilio techninio stovio įtaka. Konstrukcinės priemonės, mažinančios toksinių medžiagų kiekį. Uždara karterio ventiliacijos sistema. Kuro garų surinkimo sistema. Išmetamųjų dujų recirkuliacijos (IDR) sistema. Terminė neutralizacija. Katalizacinė neutralizacija. Dyzelinio variklio katalizatorius. Elektroninės variklio valdymo sistemos. Atmosferos teršimo mažinimo priemonės.
  Ekologija, referatas(20 puslapių)
  2005-11-25
 • Transporto tarša (2)

  Nuodingosios medžiagos ekosistemoje. Lokalinis oro užterštumas ir jo pasekmės. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Raudonosios knygos plėšrieji paukščiai Biržų rajone ir jų apsauga.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-03
 • Transporto tarša ir jos poveikio aplinkai mažinimas. Triukšmas

  Triukšmas. Transporto tarša. Transporto triukšmas mieste. Transporto išmetamosios dujos ir jų poveikis aplinkai. Transporto neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Transporto triukšmo neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Transporto išmetamųjų dujų neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Priemones transporto triukšmo ir išmetamųjų dujų neigiamam poveikiui mažinti. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2006-01-19
 • Ūkininko ūkinės veiklos poveikis aplinkai

  Įvadas. Ūkio ūkinė veikla ir rizikos faktoriai. Aplinkosauginė situacija ūkyje. Aplinkos apsaugos ministerijos įstatymai ir reikalavimai ūkininkams. Mėšlo laikymas ir naudojimas. Tvarto įrengimas. Organinių trąšų saugyklos. Organinių atliekų kompostavimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2009-03-20
 • Ūkio chemizavimo liekanos. Nitratai ir nitritai. Jų įtaka sveikatai

  Cheminė maisto tarša ir jos sukeliami sveikatos sutrikimai. Polichlorbifenilai. Kadmis. Gyvsidabris. Pesticidais. Nitratai. Apsinuodijimai cheminėmis priemaišomis. Gerkime tiktai neužterštą vandenį. Viešai tiekiamas vanduo. Šuliniai. Nitratai ir nitritai. Toksinis poveikis. Kaip žinoti ar vanduo užterštas. Šachtinių šulinių įrengimas ir apsauga. Nitratai - ypač pavojingi besilaukiančioms mamoms ir kūdikiams. Į ką mamos turėtų atkreipti dėmesį, norint, kad jų kūdikiai augtų sveiki. Maisto kokybė ir maisto saugumas. Maisto kokybės užtikrinimas.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2007-08-22
 • Utenos regiono saugomos teritorijos ir objektai

  Įvadas. Utenos rajono žemėlapis. Utenos rajono kraštovaizdis. Valstybės saugomos Utenos regiono teritorijos. Aukštaitijos Nacionalinis parkas. Labanoro regioninis parkas. Dvarų parkai. Draustiniai. Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Saugomų objektų aprašymas. Išvados.
  Ekologija, referatas(19 puslapių)
  2006-02-17
 • Užterštos aplinkos įtaka sveikatai

  Įvadas. Teršalai pagal sukeliamus sveikatai sutrikimus. Stacionarieji oro taršos šaltiniai . Energetika. Kovos su stacionariaisiais taršos šaltiniais būdai. Mobilieji oro taršos šaltiniai. Kovos su mobiliaisiais taršos šaltiniais būdai.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-16
 • Valdymas ir ekologinė etika

  Įvadas. Valdymas ir ekologinė etika. Visuomenės tarnautojų principai. Etikos problemos. Valdymo etika. Verslo etika. Ekologinė etika. Išvados.
  Ekologija, referatas(33 puslapiai)
  2007-11-16
 • Vandens gerinimo įrenginiai (2)

  Įvadas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso skaičiuojamojo našumo nustatymas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso technologinės schemos parinkimas. Greitieji filtrai. Filtrų praplovimas. Vandens dezinfekavimas. Greitųjų filtrų skaičiavimai. Filtrų ploto skaičiavimas. Filtrų skaičiaus parinkimas. Vieno filtro ploto skaičiavimas. Vandens surinkimo latakų išdėstymas, filtro aukščio skaičiavimas. Filtrų plovimo vanduo. Filtrų plovimui reikalingo vandens kiekio skaičiavimas. Pjovimo vandens būtino slėgio nustatymas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Vandens rezervuarų skaičiavimas. Vandens dezinfekavimo įrenginių skaičiavimas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso aukščių schemos sudarymas. Išvada.
  Ekologija, referatas(20 puslapių)
  2009-11-05
 • Vandens ir dirvožemio tarša

  Vanduo. Saugokimės šulinio ir šaltinio vandens, kuris teka iš teršiamų vietovių. Miestų vandentiekio vanduo: vartotojų norai ir galimybės. Šulinių vanduo labiau užterštas. Naujakuriai, nepatikrindami vandens, rizikuoja. Vandens filtratai apsaugo tik mechaniškai. Šulinį kasti tik ekologiškoje aplinkoje. Kaupiasi žemės paviršiuje. Labai pavojingi naujagimiams. Šulinių vandenį būtina tikrinti. Vandentiekio vanduo sveikesnis. Nė gurkšnio. Dirvos ir maisto produktų tarša. Išvados.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-17
 • Vandens ir oro tarša

  Vanduo. Vandens tarša. Sunkieji metalai. Organinės kilmės teršalai. Nafta. Oras. oro tarša. Dulkės. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Rūgštūs lietūs. Temperatūrinė inversija ir smogas. Pramonės įmonės.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-06
 • Vandens ištekliai Lietuvoje

  Įvadas. Vandens ištekliai Lietuvoje. Požeminis vanduo. Racionalus vandens panaudojimas ir reguliavimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-09
 • Vandens išteklių taupymas ir tarša

  Įžanga. Vandens reikšmė žmogaus gyvenime. Kas teršia vandenį? Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Kaip apsaugoti vandenį nuo taršos. Kaip taupyti vandenį? Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2007-03-30
 • Vandens problematika

  Įvadas. Vandens reikšmė žmogui. Gėlo vandens naudojimas. Vandens resursai. Vandens kokybė. Vandens užteršimas. Vandens užterštumo padariniai. Vandens apsauga. Išvados.
  Ekologija, referatas(26 puslapiai)
  2005-06-02
 • Vandens reikšmė organizmui

  Vanduo maisto produktuose, organizme ir ląstelėse.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-06-05
 • Vandens reikšmė žmogui

  Įvadas. Vanduo žmogaus organizme. Vanduo, kurį geriate. Sveika mityba. Įtaka sveikatai. Mikrobiologinių ir cheminių teršalų poveikis sveikatai. Cheminio vandens užterštumo padariniai. Išvados.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-31
 • Vandens svarba

  Įvadas. Užterštumas. Upių ir ežerų teršimas. Jūrų teršimas. Įtaka sveikatai. Vandens užterštumas vertinamas pagal. Dar šis tas. Išvados.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-13
 • Vandens svarba gyvybei

  Vandens svarba gyvybei. Užterštumas. Įtaka sveikatai. Išvados.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Vandens svarba gyvybei: vandens užterštumas

  Vandens užterštumo tipai, įtaka sveikatai, jūrų, upių, ežerų užteršimas, pagal ką vertinamas vandens užterštumas, geriamasis vanduo ir jo švarinimas.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-02-08
Puslapyje rodyti po