Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos referatai

Ekologijos referatai (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jūros ir vandenyno ekologinės problemos

  Įvadas. Pasaulinio vandenyno pažinimo istorija. Pasaulinio vandenyno vandens kilmė. Kiek apima vandenynas žemės? Vandenyno teršalai ir jų patekimo keliai. Atskirų akvatorijų užterštumas (lygis) ir apsauga. Jūrų sąsiauriai ir kanalai: reikšmė jūriniuose pervežimuose. Svarbiausių iš jų apibūdinimas. Pasaulinis vandenynas - susisiekimo priemonė. Jūrų transportas ir pasaulinė prekyba. Baltijos jūra. Iššūkiai ir sprendimai. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Kaip apsaugoti Kuršių marias nuo taršos

  Duomenys apie Kuršių marias, Baltijos vanduo šyla ir kyla, Marių pakrantėms kylanti grėsmė, Kuršių marių užterštumas cheminėmis medžiagomis, Vandenų sanitarinė švara, Kaip mažinti taršą Kuršių mariose.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2004-11-25
 • Kalis. Jo apytaka ir reikšmė

  Kalio kiekis ir jo formos. Kalio reikšmė augalams. Kalio trąšos.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-10
 • Kauno aplinkos ekologinės būklės įvertinimas

  Įvadas. Gimtojo miesto bendra charakteristika. Gimtojo miesto aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio apsauga. Atliekų tvarkymas Kauno mieste. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomos gamtos teritorijos, ir objektai. Aplinkos apsaugos politika. Aplinka ir sveikata. Išvados. Priedai (5).
  Ekologija, referatas(87 puslapiai)
  2007-03-01
 • Kauno miesto Dainavos ir Aukštųjų Šančių rajonų kraštovaizdžio ekologinis įvertinimas

  Įvadas. Aukštųjų Šančių ir Dainavos rajonų bendra charakteristika. Aukštųjų Šančių ir Dainavos rajonų aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Natūralus ir antropogeninis kraštovaizdis. Saugomos teritorijos ir objektai. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos kokybės apsauga. Gamtinių išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2008-03-04
 • Kazokiškių sąvartyno statyba ir jo poveikis aplinkai bei visuomenei

  Įvadas. Kazokiškių sąvartyno statybos projektas. Kazokiškių sąvartyno numatomos neigiamos pasekmės. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-22
 • Kenksmingos medžiagos ir jų klasifikavimas

  Įvadas. Kenksmingų medžiagų klasifikacija. Oro užterštumas dujomis ir garais. Oro užterštumas dulkėmis. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Kenksmingų medžiagų skirstymas pagal toksinį poveikį žmogaus organizmui. Pramonėje ir žemės ūkyje dažniau pasitaikančios kenksmingos medžiagos. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2005-09-20
 • Klaipėdos miesto ekologinė būklė

  Klaipėdos miesto ekologinė būklė. Tarptautiniai projektai. Oro tarša. Vandens ištekliai. Pajūrio juostos apsauga. Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga. Gamtos ištekliai. Vandens tiekimas ir nuotekų valymas.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-29
 • Klaipėdos miesto ekologinė tarša

  Gimtojo rajono (miesto) bendra charakteristika. Gimtojo rajono (miesto) ekologinė būklė. Oro kokybė. Vandens tarša ir apsauga. Taršos židiniai. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir ekologija. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados.
  Ekologija, referatas(18 puslapių)
  2005-10-29
 • Klaipėdos miesto savivaldybė

  Įvadas. Savivaldybės socialinės ekonominės raidos tendencijos. Bendro vidaus produkto (BVP) dinamika apskrityje. Biudžetų struktūros dinamika. Įmonių skaičiaus ir struktūros dinamika pagal ekonominės veiklos rūšis. Užimtumo situacija savivaldybėje. Tarptautinės prekybos apimtis. Aplinkosaugos situacija ir problemos Klaipėdos miesto savivaldybėje. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2009-03-13
 • Klimato kaita

  Įvadas. Žemės atmosfera. Kas yra klimato kaita? Ką daro Europos sąjunga? Visuomenės pagalba. Normalus šiltnamio efektas. Nenormalus šiltnamio efektas. Visuotinio atšilimo padariniai. Globalinės oro užterštumo problemos. Sprendimų ieškojimas. Klimato kaita. Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. Dviprasmybių amžius. Šiandiena. Gamtos ženklai. Realus ateities modelis. Aplinkosauga: Komisija priėmė naują direktyvą kovai su potvyniais.
  Ekologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-03-24
 • Klimato kaita (2)

  Klimato kaita. Globalinis atšilimas.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-03
 • Klimato kaita (3)

  Įvadas. Klimato modeliai ir prognozės. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Kioto protokolas. Taršos leidimų rinka. Prekybos apyvartiniais taršos leidimais principas. Verslo apyvartiniais taršos leidimais aplinka Pasaulyje. Lietuvos pozicija tarptautinės prekybos apyvartiniais taršos leidimais rinkoje. CO2 dujų emisijų skaičiavimas. CO2 emisijos kurą deginančiuose įrenginiuose. CO2 emisijos pramonės įrenginiuose. Klimato kaitos padariniai. Išvados.
  Ekologija, referatas(28 puslapiai)
  2006-12-01
 • Klimato kaita (4)

  PowerPoint pristatymas. Kaip mes galime kontroliuoti klimato kaitą? Sumažink! Išjunk! Rūšiuok atliekas! Vaikščiok! Klimato kaita. Kai kurios prognozės. Klimatiniai ciklai.
  Ekologija, referatas(14 skaidrių)
  2007-04-18
 • Klimato kitimas Europos regione

  Įvadas. Dėstymas. Dujos, turinčios įtakos globaliniam klimato kitimui. Ozono sluoksnio nykimas ir ultravioletinės radiacijos keliama rizika. Stratosferos ozono sluoksnio nykimo efektas žmonių sveikatai. Klimato kitimas ir šiltnamio efekto sukeltos sveikatos problemos. Klimato pakitimų poveikis žmonių sveikatai. Miškų nykimas ir bioįvairovės mažėjimas. Regioninės tolimų teršalų pernašų keliamos sveikatos problemos. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-07-02
 • Klimato šiltėjimas

  Įvadas. Priežastys. Globalinis atšilimas. Pasekmės. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-23
 • Kraštovaizdžio problemos

  Įžanga. Estetinės problemos arba Klaipėdos senamiesčio kraštovaizdžio problemos. Pagrindinės Lietuvos kraštovaizdžio problemos. Žemės sklypų problemos. Saugomos teritorijos. Lietuvos saugomų teritorijų sistema ir gamtinis karkasas. Kuršių nerijos problemos. Pajūrio juostos smėlynų būklė ir problemos. Miškų problemos. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2006-11-21
 • Kraštovaizdžio sauga

  Įvadas. Kraštovaizdis. Kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsauga. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų klasifikavimas. Saugomų teritorijų apsaugos režimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2011-05-03
 • Kuršių marios ir jų ekosistema

  Įvadas. Baltijos jūros priekrantės ekosistemos funkcionavimas. Medžiagos ir energijos srautai bei eutrofikacijos procesai kuršių marių ekosistemoje. Sestonofagų vaidmuo sekliose priekrantės lagūnose. Suspenduotos medžiagos vaidmuo seklios lagūnos ekosistemos funkcionavimui: tyrimai modelių pagalba. Invazinių rūšių funkcinis vaidmuo vandens ekosistemose. Baltijos vanduo šyla ir kyla. Marių pakrantėms kylanti grėsmė. Kuršių marių užterštumas cheminėmis medžiagomis. Vandenų sanitarinė švara. Kaip mažinti taršą Kuršių mariose. Kuršių marių dugnas. Kuršių marių sausuma. Mariose gyvena apie 50 žuvų rūšių. Poilsis Kuršių marių pakrantėje. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2006-03-09
 • Kuršių Nerijos ekologinės problemos

  Įvadas. Istorija apie Kuršių Neriją. Kuršių Nerijos nacionalinis parkas (KNNP). Kuršių Nerijos miškų problemos. " Baisūnas" D-6. Kuršių marių problemos. Gamtos žala. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2005-06-10
Puslapyje rodyti po