Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija

Ekologija (831 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kenksmingos medžiagos ir jų klasifikavimas

  Įvadas. Kenksmingų medžiagų klasifikacija. Oro užterštumas dujomis ir garais. Oro užterštumas dulkėmis. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Kenksmingų medžiagų skirstymas pagal toksinį poveikį žmogaus organizmui. Pramonėje ir žemės ūkyje dažniau pasitaikančios kenksmingos medžiagos. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2005-09-20
 • Kerpių testas oro užterštumui nustatyti

  Kerpių (Lichenes) testas oro užterštumui nustatyti Įvadinė dalis. Kerpių testo taikymas. Kerpių zonos.
  Ekologija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-25
 • Kiekybinis organinių junginių nustatymas dujų chromatografijos metodu

  Darbo tikslas. Susipažinti su dujų chromatografijos analizės (DCHA) pagrindais. Identifikuoti organinius junginius ir nustatyti oro mėginyje esančias organinių medžiagų koncentracijas. Praktinė dalis. Naudojamos medžiagos, indai ir prietaisai. Darbo eiga. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-13
 • Kietosios dalelės šiluminėje energetikoje, jų poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kietųjų dalelių šiluminėje energetikoje poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Energetika ir jos poveikis atmosferai. Bendras energetikos apibūdinimas. Suodžių susidarymas. Kietosios dalelės ir aerozoliai atmosferoje. Dalelės oro teršaluose. Kietųjų dalelių poveikis. Kietųjų dalelių poveikis žmonių sveikatai. Kietųjų dalelių poveikis aplinkai. Medienos, kaip organinio kuro charakteristika. Orimulsijos kaip organinio kuro charakteristika. Kietųjų dalelių valymo iš deginių įranga šiluminėje energetikoje. Kietųjų dalelių ribojimas. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-11-04
 • Klaipėdos miesto ekologinė būklė

  Klaipėdos miesto ekologinė būklė. Tarptautiniai projektai. Oro tarša. Vandens ištekliai. Pajūrio juostos apsauga. Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga. Gamtos ištekliai. Vandens tiekimas ir nuotekų valymas.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-29
 • Klaipėdos miesto ekologinė tarša

  Gimtojo rajono (miesto) bendra charakteristika. Gimtojo rajono (miesto) ekologinė būklė. Oro kokybė. Vandens tarša ir apsauga. Taršos židiniai. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir ekologija. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados.
  Ekologija, referatas(18 puslapių)
  2005-10-29
 • Klaipėdos miesto savivaldybė

  Įvadas. Savivaldybės socialinės ekonominės raidos tendencijos. Bendro vidaus produkto (BVP) dinamika apskrityje. Biudžetų struktūros dinamika. Įmonių skaičiaus ir struktūros dinamika pagal ekonominės veiklos rūšis. Užimtumo situacija savivaldybėje. Tarptautinės prekybos apimtis. Aplinkosaugos situacija ir problemos Klaipėdos miesto savivaldybėje. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2009-03-13
 • Klimato kaita

  Įvadas. Žemės atmosfera. Kas yra klimato kaita? Ką daro Europos sąjunga? Visuomenės pagalba. Normalus šiltnamio efektas. Nenormalus šiltnamio efektas. Visuotinio atšilimo padariniai. Globalinės oro užterštumo problemos. Sprendimų ieškojimas. Klimato kaita. Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. Dviprasmybių amžius. Šiandiena. Gamtos ženklai. Realus ateities modelis. Aplinkosauga: Komisija priėmė naują direktyvą kovai su potvyniais.
  Ekologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-03-24
 • Klimato kaita (2)

  Klimato kaita. Globalinis atšilimas.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-03
 • Klimato kaita (3)

  Įvadas. Klimato modeliai ir prognozės. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Kioto protokolas. Taršos leidimų rinka. Prekybos apyvartiniais taršos leidimais principas. Verslo apyvartiniais taršos leidimais aplinka Pasaulyje. Lietuvos pozicija tarptautinės prekybos apyvartiniais taršos leidimais rinkoje. CO2 dujų emisijų skaičiavimas. CO2 emisijos kurą deginančiuose įrenginiuose. CO2 emisijos pramonės įrenginiuose. Klimato kaitos padariniai. Išvados.
  Ekologija, referatas(28 puslapiai)
  2006-12-01
 • Klimato kaita (4)

  PowerPoint pristatymas. Kaip mes galime kontroliuoti klimato kaitą? Sumažink! Išjunk! Rūšiuok atliekas! Vaikščiok! Klimato kaita. Kai kurios prognozės. Klimatiniai ciklai.
  Ekologija, referatas(14 skaidrių)
  2007-04-18
 • Klimato kaitos poveikis

  PowerPoint pristatymas. Klimato kaitos poveikis aplinkos, ekonominiam ir socialiniam sektoriams. Įvadas. Kuršių marių – Baltijos jūros pakrantės. Ekosistemos. Miškai. Turizmas ir rekreacija. Ekstremalūs reiškiniai. Oro tarša. Užkrečiamos ligos. Ultravioletinė spinduliuotė. Kaip prisitaikyti prie klimato kaitos. Klimato kaitos poveikis įvairiems sektoriams.
  Ekologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-03-14
 • Klimato kitimas Europos regione

  Įvadas. Dėstymas. Dujos, turinčios įtakos globaliniam klimato kitimui. Ozono sluoksnio nykimas ir ultravioletinės radiacijos keliama rizika. Stratosferos ozono sluoksnio nykimo efektas žmonių sveikatai. Klimato kitimas ir šiltnamio efekto sukeltos sveikatos problemos. Klimato pakitimų poveikis žmonių sveikatai. Miškų nykimas ir bioįvairovės mažėjimas. Regioninės tolimų teršalų pernašų keliamos sveikatos problemos. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-07-02
 • Klimato kitimas pasaulyje bei jo įtaka sveikatai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Klimato kitimą lemia. Vykstantys globaliniai ekologiniai pakitimai apima. Oro įtaka žmogaus sveikatai. Natūrali gamtinė oro sudėtis. Labiausiai orą teršiančios gamybos šakos. Teršalai gali patekti į žmogaus organizmą trimis būdais. Šiltnamio efektas. Anglies dioksido. Šiltnamio efekto sukeltos sveikatos problemos. Ozono sluoksnio nykimas. Stratosferos ozono sluoksnio nykimo efektas žmonių sveikatai. Miškų nykimas ir bioįvairovės mažėjimas. Išvados. darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-10-19
 • Klimato šiltėjimas

  Įvadas. Priežastys. Globalinis atšilimas. Pasekmės. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-23
 • Kokią didžiausią grėsmę žmogus kelia gamtai?

  Samprotaujamojo tipo rašinys. Žmogaus keliama grėsmė gamtai.
  Ekologija, rašinys(1 puslapis)
  2007-11-04
 • Kokią didžiausią grėsmę žmogus kelia gamtai? (2)

  Rašinys. Žmogaus keliama grėsmė gamtai.
  Ekologija, rašinys(1 puslapis)
  2007-01-22
 • Kraštovaizdis ir jo klasifikacija

  PowerPoint pristatymas. Kraštovaizdis. Didžiausios Lietuvos pelkės. Kraštovaizdis nuolat kinta. Kraštovaizdžio įteisinimas. Šiandieninis kraštovaizdis. Kraštovaizdžio tipai pagal antropogeninį poveikį. Kraštovaizdžio tipai pagal antropogeninį poveikį. J. Bučas pagal antropogeninio poveikio laipsnį skiria du pagrindinius kraštovaizdžio tipus. Kraštotvarkinė kraštovaizdžio klasifikacija. Natūralusis kraštovaizdis. Natūralaus (gamtinio) kraštovaizdžio pavyzdys. Sukultūrintas kraštovaizdis. Antropogeninis kraštovaizdis. Pagal antropogeninio poveikio aplinkai laipsnį ir pobūdį kraštovaizdžiai skirstomi. Kultūrinis kraštovaizdis. Degraduotas kraštovaizdis. Pasaulio paveldo kultūrinių kraštovaizdžių specialistai išskiria tris kultūrinių kraštovaizdžių kategorijas. Organiškai susiklostę kraštovaizdžiai. Organiškai susiklosčiusio kraštovaizdžio pavyzdys. Tikslingai suplanuotiems kraštovaizdžiams. Tikslingai suplanuoto kraštovaizdžio pavyzdys. Asociatyvieji kraštovaizdžiai. Asociatyviųjų kraštovaizdžių pavyzdžiai. Kraštovaizdžio apsauga. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Ilgalaikiuose strategijos tiksluose numatyta. Vidutinės trukmės tiksluose numatyta.
  Ekologija, pristatymas(31 skaidrė)
  2010-07-07
 • Kraštovaizdžio problemos

  Įžanga. Estetinės problemos arba Klaipėdos senamiesčio kraštovaizdžio problemos. Pagrindinės Lietuvos kraštovaizdžio problemos. Žemės sklypų problemos. Saugomos teritorijos. Lietuvos saugomų teritorijų sistema ir gamtinis karkasas. Kuršių nerijos problemos. Pajūrio juostos smėlynų būklė ir problemos. Miškų problemos. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2006-11-21
 • Kraštovaizdžio sauga

  Įvadas. Kraštovaizdis. Kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsauga. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų klasifikavimas. Saugomų teritorijų apsaugos režimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2011-05-03
Puslapyje rodyti po