Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija

Ekologija (831 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • General ecology

  PowerPoint pristatymas. There are actually 4 fundamental components of all ecosystems. Limiting factor. There are these limiting factors. Macronutients. Micronutrients. There are two types of biogeochemical cycles. All things considered.
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-10-16
 • Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) (4)

  Europos Sąjungos (ES) politika genetiškai modifikuotų organizmų atžvilgiu. Įvadas. Kas yra genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)? Kaip gaminami genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)? Genetiškai modifikuoti produktai turi būti specialiai ženklinami? Ar žmonės arba gyvūnai, valgantys GMO maistą, tampa GMO? Ar GMO genai "pabėgs" į aplinką, sukurdami nenumatytas pasekmes? GMO vartojimas gali būti pavojingas Jūsų sveikatai, aplinkai, piniginei, teisėms, gamtai. Be jokių pavojų, neigiamų pusių genų inžinerija turi ir privalumų. Kokios politikos genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) atžvilgiu laikosi Europos Sąjunga (ES)? Lietuvos politika genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) atžvilgiu. Kokios politikos GMO atžvilgiu laikosi Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)? Kuo ir kodėl skiriasi ES (Europos Sąjungos) ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) politika genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) atžvilgiu? Išvados. Išnašos.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2008-04-23
 • Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) (5)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra genetiškai modifikuoti organizmai? Istorija. Modifikuojamas maistas. Genetiškai modifikuoti maisto produktai, parduodami Lietuvos Respublikos rinkoje. Skirtumai tarp selekcijos ir genų inžinerijos. Genų inžinerijos trūkumai. Genų inžinerijos privalumai. GMO medicinoje. GMO miškų ūkyje. Kodėl maisto produktus prireikė genetiškai modifikuoti? 5 šalys, kuriose auginama 95 procentai pasaulio genetiškai modifikuotų organizmų. Zonos be GMO. GMO Teisinis reglamentavimas. GMO kontrolė. GMO Lietuvoje. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-02-25
 • Genetiškai modifikuoto maisto produktai ir jų poveikis sveikatai

  Įvadas. Genetiškai modifikuotas maistas. Požiūris į genetiškai modifikuotus produktus ir jų vartojimą. Pasaulinę vartotojų teisių dieną – prieš genetiškai modifikuotus maisto produktus. Priežastys, verčiančios vartotojus priešintis genetiškai modifikuotam maistui. Argumentai pateikiami už genetiškai modifikuoto maisto vartojimą. Genetiškai modifikuotų maisto produktų kontrolė Lietuvoje. Genetiškai modifikuotų produktų poveikis sveikatai ir aplinkai. Genetiškai modifikuotų produktų ir medžiagų naudojamų žmogaus mityboje, rizikos vertinimas. Genetiškai modifikuoto maisto sukeliamos alergijos. Atsparumas antibiotikams. Toksinai. Substancinis ekvivalentiškumas. Chemikalų poveikis. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2007-02-21
 • Geothermal energy

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Geoterminė energija. Geothermal energy. Installed geothermal generating capacities world-wide from 1995 to 2000 (from Huttrer, 2001), and at the end of 2003. Geothermal system can be found. Schematic representation of an ideal geothermal system. Schematic of a commercial-scale Hot Dry Rock. The different categories of geothermal resources. Classification of geothermal resources (°C). Exploration methods. Utilization of geothermal resources. Typical application of ground-coupled heat pump system. Growth curves for some crops. Cascade uses of geothermal energy. Advantages of using. Disadvantages. Geothermal potential world-wide (IGA, 2001).
  Ekologija, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-06-11
 • Geriamojo vandens ypatumai Lietuvoje

  Vandens svarba. Vandens tyrimai. Vandens kokybė. Iš čiaupo bėga drumzlinas vanduo. Tyro vandens žmogui reikia kasdien. Nuolatos reikia atstatyti vandens netektį. Geras vanduo - stiprios sveikatos šaltinis. Auksiniai patarimai Jums - vandens vartotojams. Testas. Išvados.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-16
 • Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Būdviečių kaimas

  Įvadas. Būdviečių kaimo bendra charakteristika. Būdviečių kaimo aplinka. Oro kokybė. Hidrosferos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija mūsų namuose. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-02-04
 • Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Kaunas

  Kaunas. Kauno miesto oro kokybė. Mobilieji taršos židiniai. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Sieros dioksidas. Anglies monoksidas. Azoto dioksidas. Ozonas. Dulkės. Kauno miesto vanduo. Gruntinio vandens kokybė. Kauno mieste nuotekų tinklai. Dirvožemio teršalai. Atliekų tvarkymas Kaune.
  Ekologija, analizė(14 puslapių)
  2007-02-28
 • Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Kaunas (2)

  Įvadas. Gimtojo miesto bendra charakteristika. Gimtojo miesto aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos trąša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados.
  Ekologija, analizė(47 puslapiai)
  2007-09-19
 • Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Pajevonio kaimas

  Pajevonio kaimo bendra charakteristika. Pajevonio aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai (paminklai). Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(10 puslapių)
  2010-02-04
 • Gimtojo miesto aplinka: Kaunas

  Vanduo. Atliekos. Atmosfera. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Azoto dioksidas. Ozonas. Dulkės. Dirvožemis. Klimato kaita. Dirvožemio teršalai. Atliekų tvarkymas. Ekologinis monitoringas. Teritorija, gyventojų skaičius. Funkcijos.
  Ekologija, tyrimas(20 puslapių)
  2007-02-15
 • Gimtojo rajono aplinka: Šakių rajonas

  Įvadas. Gimtojo rajono bendra charakteristika. Gimtojo rajono aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija mano namuose. Išvados, pasiūlymai.
  Ekologija, referatas(22 puslapiai)
  2007-11-20
 • Gyvenimas be naftos

  Įvadas. Naftos atsargos sparčiai senka. Automobilių kuro keitimas alternatyviu. Kuro elementai. Kuro elementų tipai. Fosforo rūgšties kuro elementai(PACF). Protonų membranos kuro elementai (PEM). Lydyto karbonato kuro elementai (MCFC). Kieto elektrolito kuro elementai(SOFC). Šarminiai kuro elementai. Tiesioginiai metanolio kuro elementai (DMFC). Regeneratyviniai kuro elementai(DMFC). Moksliniai tyrimai. Kuro elementų perspektyva. Išvados.
  Ekologija, referatas(20 puslapių)
  2006-06-05
 • Gyvūnija, jos nykimo priežastys ir apsauga

  Įvadas. Nuo ko viskas prasidėjo – ledinmečio įtaka. Kai kurių gyvūnų rūšių nykimas ir jų priežastys. Nykstančios rūšys. Padėtis įvairiose srityse. Kai kurios nykstančios rūšys. Kanadinė audinė. Bebras. Mangutas. Stumbras. Šikšnosparniai. Rudoji meška. Lūšis. Nykstančių gyvūnų rūšių apsauga. Ištraukos iš Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymo. Laukinės gyvūnijos apsaugos priemonės. Laukinių gyvūnų gyvenamosios aplinkos, veisimosi sąlygų ir migracijos kelių apsauga. Retų ir nykstančių rūšių gyvūnijos apsauga. Lietuvos raudonoji knyga. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(15 puslapių)
  2007-03-16
 • Gyvūnų nykimo priežastys ir apsauga

  Įvadas. Pagrindinės gyvūnų nykimo priežastys. Gyvūnų apsaugos strategija. Gyvūnijos apsaugos ir naudojimo įstatymas. Laukinės gyvūnijos apsaugos priemonės. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-19
 • Gyvūnų rūšių nykimas ir kaita dėl klimato pokyčių

  Įvadas. Klimato kaita ir jos priežastys. Klimato pokyčiai. Klimato kaitos poveikis bioįvairovei. Gyvūnų rūšių nykimas. Gyvūnų pasiskirstymo kaita. Bendrijų kaita. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2008-05-06
 • Global warming (greenhouse effect)

  Darbas anglų kalba - šiltnamio efektas. Introduction. Greenhouse effect. Dramatic changes in the weather produced by global warming. How can we stop the greenhouse effect from getting worse? Conclusion.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-12
 • Globali oro tarša

  Klimato kitimas Europos regione. Ozono sluoksnio nykimas ir ultravioletinės radiacijos keliama rizika. Klimato kitimas ir šiltnamio efekto keliamos problemos. Miškų nykimas ir bioįvairovės mažėjimas. Regioninės tolimų teršalų pernašos. Smogas. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Globalinė atliekų problema

  PowerPoint pristatymas. Atliekos. Atliekų kiekis priklauso. Rūšiavimo ypatumai. Kaip rūšiuoti? Didžiosios atliekos. Pavojingos buities atliekos. Lietuvoje komunalinių atliekų sudėtis yra tokia. Atliekų suirimo laikas. Atliekų deginimas. Kaip kovojama su atliekų mažinimu? Atliekų tvarkymo principai.
  Ekologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-10-01
 • Globalinės ekologijos problemos

  Ekologijos sąvoka. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Žemės tarša. Vandens tarša. Išvada.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-07
Puslapyje rodyti po