Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos referatai
Ekologijos referatai

(478 darbai)

Transporto priemonių tarša aplinkai, profilaktikos priemonėsTransporto tarša. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Transporto priemonių įtaka aplinkai. Konstrukcinės priemonės, mažinančios toksinių medžiagų kiekį. Atmosferos teršimo mažinimo priemonės. Skaityti daugiau
Transporto priemonių variklių įtaka aplinkaiIšmetamos dujos ir jų susidarymas. Išmetamųjų dujų sudėtis ir poveikis. Degiojo mišinio sudarymas. Uždegimo momentas. Variklio darbo temperatūra. Automobilio techninio stovio įtaka. Konstrukcinės priemonės, mažinančios toksinių medžiagų kiekį. Uždara karterio ventiliacijos sistema. Kuro garų surinkimo sistema. Išmetamųjų dujų recirkuliacijos (IDR) sistema. Terminė neutralizacija. Katalizacinė neutralizacija. Dyzelinio variklio katalizatorius. Elektroninės variklio valdymo sistemos. Atmosferos teršimo mažinimo priemonės. Skaityti daugiau
Transporto tarša (2)Nuodingosios medžiagos ekosistemoje. Lokalinis oro užterštumas ir jo pasekmės. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Raudonosios knygos plėšrieji paukščiai Biržų rajone ir jų apsauga. Skaityti daugiau
Transporto tarša ir jos poveikio aplinkai mažinimas. TriukšmasTriukšmas. Transporto tarša. Transporto triukšmas mieste. Transporto išmetamosios dujos ir jų poveikis aplinkai. Transporto neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Transporto triukšmo neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Transporto išmetamųjų dujų neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Priemones transporto triukšmo ir išmetamųjų dujų neigiamam poveikiui mažinti. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkininko ūkinės veiklos poveikis aplinkaiĮvadas. Ūkio ūkinė veikla ir rizikos faktoriai. Aplinkosauginė situacija ūkyje. Aplinkos apsaugos ministerijos įstatymai ir reikalavimai ūkininkams. Mėšlo laikymas ir naudojimas. Tvarto įrengimas. Organinių trąšų saugyklos. Organinių atliekų kompostavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio chemizavimo liekanos. Nitratai ir nitritai. Jų įtaka sveikataiCheminė maisto tarša ir jos sukeliami sveikatos sutrikimai. Polichlorbifenilai. Kadmis. Gyvsidabris. Pesticidais. Nitratai. Apsinuodijimai cheminėmis priemaišomis. Gerkime tiktai neužterštą vandenį. Viešai tiekiamas vanduo. Šuliniai. Nitratai ir nitritai. Toksinis poveikis. Kaip žinoti ar vanduo užterštas. Šachtinių šulinių įrengimas ir apsauga. Nitratai - ypač pavojingi besilaukiančioms mamoms ir kūdikiams. Į ką mamos turėtų atkreipti dėmesį, norint, kad jų kūdikiai augtų sveiki. Maisto kokybė ir maisto saugumas. Maisto kokybės užtikrinimas. Skaityti daugiau
Utenos regiono saugomos teritorijos ir objektaiĮvadas. Utenos rajono žemėlapis. Utenos rajono kraštovaizdis. Valstybės saugomos Utenos regiono teritorijos. Aukštaitijos Nacionalinis parkas. Labanoro regioninis parkas. Dvarų parkai. Draustiniai. Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Saugomų objektų aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Užterštos aplinkos įtaka sveikataiĮvadas. Teršalai pagal sukeliamus sveikatai sutrikimus. Stacionarieji oro taršos šaltiniai . Energetika. Kovos su stacionariaisiais taršos šaltiniais būdai. Mobilieji oro taršos šaltiniai. Kovos su mobiliaisiais taršos šaltiniais būdai. Skaityti daugiau
Valdymas ir ekologinė etikaĮvadas. Valdymas ir ekologinė etika. Visuomenės tarnautojų principai. Etikos problemos. Valdymo etika. Verslo etika. Ekologinė etika. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens gerinimo įrenginiai (2)Įvadas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso skaičiuojamojo našumo nustatymas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso technologinės schemos parinkimas. Greitieji filtrai. Filtrų praplovimas. Vandens dezinfekavimas. Greitųjų filtrų skaičiavimai. Filtrų ploto skaičiavimas. Filtrų skaičiaus parinkimas. Vieno filtro ploto skaičiavimas. Vandens surinkimo latakų išdėstymas, filtro aukščio skaičiavimas. Filtrų plovimo vanduo. Filtrų plovimui reikalingo vandens kiekio skaičiavimas. Pjovimo vandens būtino slėgio nustatymas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Vandens rezervuarų skaičiavimas. Vandens dezinfekavimo įrenginių skaičiavimas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso aukščių schemos sudarymas. Išvada. Skaityti daugiau
Vandens ir dirvožemio taršaVanduo. Saugokimės šulinio ir šaltinio vandens, kuris teka iš teršiamų vietovių. Miestų vandentiekio vanduo: vartotojų norai ir galimybės. Šulinių vanduo labiau užterštas. Naujakuriai, nepatikrindami vandens, rizikuoja. Vandens filtratai apsaugo tik mechaniškai. Šulinį kasti tik ekologiškoje aplinkoje. Kaupiasi žemės paviršiuje. Labai pavojingi naujagimiams. Šulinių vandenį būtina tikrinti. Vandentiekio vanduo sveikesnis. Nė gurkšnio. Dirvos ir maisto produktų tarša. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens ir oro taršaVanduo. Vandens tarša. Sunkieji metalai. Organinės kilmės teršalai. Nafta. Oras. oro tarša. Dulkės. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Rūgštūs lietūs. Temperatūrinė inversija ir smogas. Pramonės įmonės. Skaityti daugiau
Vandens ištekliai LietuvojeĮvadas. Vandens ištekliai Lietuvoje. Požeminis vanduo. Racionalus vandens panaudojimas ir reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens išteklių taupymas ir taršaĮžanga. Vandens reikšmė žmogaus gyvenime. Kas teršia vandenį? Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Kaip apsaugoti vandenį nuo taršos. Kaip taupyti vandenį? Išvados. Skaityti daugiau
Vandens problematikaĮvadas. Vandens reikšmė žmogui. Gėlo vandens naudojimas. Vandens resursai. Vandens kokybė. Vandens užteršimas. Vandens užterštumo padariniai. Vandens apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens reikšmė organizmuiVanduo maisto produktuose, organizme ir ląstelėse. Skaityti daugiau
Vandens reikšmė žmoguiĮvadas. Vanduo žmogaus organizme. Vanduo, kurį geriate. Sveika mityba. Įtaka sveikatai. Mikrobiologinių ir cheminių teršalų poveikis sveikatai. Cheminio vandens užterštumo padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens svarbaĮvadas. Užterštumas. Upių ir ežerų teršimas. Jūrų teršimas. Įtaka sveikatai. Vandens užterštumas vertinamas pagal. Dar šis tas. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens svarba gyvybeiVandens svarba gyvybei. Užterštumas. Įtaka sveikatai. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens svarba gyvybei: vandens užterštumasVandens užterštumo tipai, įtaka sveikatai, jūrų, upių, ežerų užteršimas, pagal ką vertinamas vandens užterštumas, geriamasis vanduo ir jo švarinimas. Skaityti daugiau
...