Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(830 darbai)

Atmosfera (5)Darbas pavadinimu "Atmosfera, jos struktūra. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Oro valymo įrenginiai, jų klasifikavimas, veikimo principas. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio problema. Rūgštieji lietūs. Dujiniai ir biocheminiai ciklai". Įvadas. Atmosfera. Atmosferos struktūra. Oro valymas. Atmosferos oro teršimas. Ypatingas pasiūlymas didelių plotų savininkams. Šilumos efektas. Ozono sluoksnis. Rūgštūs lietūs. Smogas. Dujiniai biocheminiai ciklai. Anglies ciklas. Anglis atmosferoje. Anglis biosferoje. Anglis vandenynuose. Anglies ciklo modeliavimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Atmosfera ir jos taršaAtmosfera iki žmogaus. Atmosferos oras. Atmosferos sluoksniai. Atmosferos teršimas. Oro užterštumas Lietuvoje. Transporto priemonių tarša. Buitinė tarša. Priemonės prieš pramonės taršą. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosfera ir jos tarša (2)Atmosferos sandara. Oras. Atmosferos tarša. Oro užterštumas Lietuvoje. Transporto priemonių tarša. Buitinė tarša. Skaityti daugiau
Atmosfera ir jos teršalaiPowerPoint pristatymas. Atmosfera. Kvėpavimas. Anglies dioksidas. Teršalai. Rūgštieji krituliai. Skaityti daugiau
Atmosferos apsaugaĮvadas. Šiaulių miesto geografinė padėtis. Bendros žinios apie oro kokybę. Atmosferos teršėjai. Įmonės. Transportas. Gyventojai. Aplinkos oro būklės stebėsena ir vertinimas Šiaulių mieste. Maršrutiniai aplinkos oro tyrimai mobilia laboratorija. Gyvenamosios aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis bei metalais. Transporto emisijų įtakos aplinkos oro taršai tyrimai. Geležinkelio transporto oro taršos monitoringas. Atmosferos apsauga. Išvada. Skaityti daugiau
Atmosferos apsauga (2)Lokalinė ir globalinė atmosferos tarša, jos analizė. Dulkių ir aerozolių savybės, jų klasifikavimas ir nustatymas. Dispersiškumas. Autohezija. Adhezija. Abrazyvumas. Dulkių bei aerozolių koncentracijos nustatymas ir klasifikavimas. Klasifikacija. Svorinis. Optinis. Radioizotopinis. Indukcinis. Talpuminis. Pjezoelektrinis. Akustinis. Dujų nuo mechaninių teršalų valyti metodai, jų klasifikavimas. Klasifikacija. Nusodinimo kameros. Ciklonai. Ciklono aerodinaminis pasipriešinimas. Rankoviniai filtrai. Grūdėtieji filtrai. Elektrostatiniai filtrai. Šlapi oro valymo metodai. Tuščiavidūriai skrūberiai. Putų sluoksnio valymo įrenginiai. Ventūrio skrūberiai. Skaityti daugiau
Atmosferos apsauga (3)Namų darbai. Rankovinių filtrų skaičiavimas. Ciklono skaičiavimas. Skruberio skaičiavimas. Skaityti daugiau
Atmosferos apsaugos Joniškio mieste įvertinimasĮvadas. Atmosferos struktūra ir sudėtis. Atmosferos teršalai. Gyventojų ir įmonių tarša. Mokesčiai už oro teršimą ir metinis kuro sunaudojimas. Mobili tarša. Padangų deginimas. Oro monitoringas. Miestų oro monitoringas. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosferos apsaugos Kėdainių mieste įvertinimasKėdainių miesto geografinė padėtis. Atmosferos teršėjai. Įmonės. Transportas. Gyventojai. Atmosferos apsauga. Valstybinis atmosferos monitoringas. Savivaldos institucijų dalyvavimas atmosferos apsaugos veikloje. Nevyriausybinių organizacijų ir savanorių veikla. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Atmosferos apsaugos Utenos rajone įvertinimasUtenos rajono geografinė padėtis. Reljefas. Vandenys. Miškai. Pelkės. Pievos. Žemės ūkio naudmenos. Atmosferos teršėjai. Įmonės. Transportas. Gyventojai. Gamtos apsauga. Valstybinis atmosferos monitoringas. Savivaldybės institucijų dalyvavimas atmosferos apsaugos veikloje. Nevyriausybinių organizacijų ir savanorių veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosferos oro higiena ir tyrimaiĮvadas. Atmosferos oro cheminė sudėtis ir jo taršalai. Fizinės oro savybės, jų poveikis žmogui. Ekotoksikologinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje. Saulės radiacija ir jos įtaka sveikatai. Klimatas ir mikroklimatas. Atmosferos oro monitoringas. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosferos oro monitoringas bei užterštumo profilaktikaĮvadas. Oro užterštumas. Aplinkos oro monitoringo sistema. Aplinkos oro monitoringo tyrimo vietos. Aplinkos oro užterštumo normos, nustatytos žmonių sveikatos, ekosistemų ir augmenijos apsaugai. Aplinkos oro užterštumo profilaktika. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosferos oro taršaPramonės įmonės. Smogas. Anglies dioksidas ir pasaulinis klimatas. Ozono sluoksnis. Ozono kiekio mažinimas chlorfluoranglimi. Šiltnamio reiškinys. Teršimas sunkiaisiais metalais. Kita problema - rūgštūs lietūs. Ką apie juos žinome? Sveikatos problemos. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Praktikos darbas (automobilių taršos tyrimas). Pasiūlymai kaip sumažinti transporto taršą aplinkai. Įdomu. Nuotraukos ir grafikai. Skaityti daugiau
Atmosferos oro tarša (2)Atmosferos oro tarša – globalinė ekologinė problema. Atmosferos oro sudėtis. Svarbiausi oro taršos faktoriai. Freonų poveikis ozonui. Oro tarša anglies dioksidu ("šiltnamio efektas"). Oro teršimas sunkiaisiais metalais (švinu, gyvsidabriu, cinku, chromu ir kt.). Rūgštūs lietūs ir kt. oro taršos veiksniai. Oro užterštumas Lietuvoje. Pasaulio bendrijos pastangos mažinti oro taršą. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosferos oro tarša ir gyventojų sveikataĮvadas. Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Teršimo šaltiniai. Apsauga. Poveikis gyventojų sveikatai. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosferos oro teršimasAtmosferos oro teršimas. Atmosferos taršos šaltiniai. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Dulkės. Globalinės oro užterštumo problemos. Temperatūrinė inversija ir smogas. Šiltnamio efektas. Benzinas krosnių kure — realiausia sprogimo priežastis. "Mažeikių naftos" įrenginyje. Pats švariausias kuras. Skaityti daugiau
Atmosferos oro užterštumas, monitoringas bei užterštumo profilaktikaĮvadas. Atmosferos oro užterštumas. Aplinkos oro monitoringo sistema. Aplinko oro monitoringo tyrimo vietos. Aplinkos oro užterštumo normos, nustatytos žmonių sveikatos, ekosistemų ir augmenijos apsaugai. Aplinkos oro užterštumo profilaktika. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosferos taršaAtmosferos struktūra ir sudėtis. Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai. Vietinės ir visuotinės atmosferos taršos poveikis aplinkai bei žmogui. Šiltnamio efektas. Pagrindiniai cheminiai teršalai. Fotocheminis smogas. Priedai. Skaityti daugiau
Atmosferos tarša (2)PowerPoint pristatymas. Atmosfera. Troposfera. Stratosfera. Oras stratosferoje. Normali atmosferos sudėtis. Teršalai. Skaityti daugiau
Atmosferos tarša (3)Įvadas. Atmosferos teršalų klasifikacija. Taršos šaltiniai. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Taršos priežastys. Pasaulis dūsta nuo CO2. Oro tarša - vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos rūpesčių. 2001 metais priimtų direktyvų įgyvendinimo pasekmės Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
......