Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(830 darbai)

Vandens ir nuotekų valymo technologijosLaboratorinių darbų ataskaitos. Aktyviosios vandens reakcijos (pH), vandenyje ištirpusio deguonies ir vandens elektrinio laidumo nustatymas. Vandens fizinių savybių nustatymas. Vandenyje netirpių medžiagų koncentracijos nustatymas. Nitritų koncentracijos nustatymas vandenyje. Sulfatų koncentracijos nustatymas vandenyje turbidimetriniu metodu. Skaityti daugiau
Vandens ir oro taršaVanduo. Vandens tarša. Sunkieji metalai. Organinės kilmės teršalai. Nafta. Oras. oro tarša. Dulkės. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Rūgštūs lietūs. Temperatūrinė inversija ir smogas. Pramonės įmonės. Skaityti daugiau
Vandens ištekliai LietuvojeĮvadas. Vandens ištekliai Lietuvoje. Požeminis vanduo. Racionalus vandens panaudojimas ir reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens ištekliaus naudojimo valdymasĮvadas. Teorinė dalis. Bendros žinios apie vandens išteklius. Krituliai. Garavimas. Nuotėkis. Istorijos faktai. Svarbiausi tikslai siekiant vandensaugos tikslų. Praktinė dalis. Aktualios problemos, jų sprendimo būdai ir siekiami tikslai. Problemos išsprendimui keliami uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens išteklių taupymas ir taršaĮžanga. Vandens reikšmė žmogaus gyvenime. Kas teršia vandenį? Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Kaip apsaugoti vandenį nuo taršos. Kaip taupyti vandenį? Išvados. Skaityti daugiau
Vandens kokybės kontrolės rodikliai ir metodaiVanduo - tai visos gyvybės žemėje pagrindas. Vandens kokybės rodikliai. Indikatorinės analitės. Toksinės analitės. Šulinių vanduo. Naujakuriai, nepatikrindami vandens, rizikuoja. Priemonės, kurių verta imtis norint vartoti sveikatai nepavojingą vandenį. Vandentiekio vanduo sveikesnis. Mineralinių medžiagų ir mikroelementų įtaka žmogaus organizmui bei vandens šaltinių apsaugos svarba. Nutekamųjų vandenų valymas. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Cheminis valymas. Vandens vizija-2025. Pagrindiniai vizijos siekiai. Skaityti daugiau
Vandens nuotekų skaičiavimaiAplinkosaugos specialybės pratybos. Vandens vartojimas ir nuotekų kiekis. Nuotekų skaičiuojamųjų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo nustatymas. Ekvivalentinio gyventojų skaičiaus nustatymas. Skaityti daugiau
Vandens problematikaĮvadas. Vandens reikšmė žmogui. Gėlo vandens naudojimas. Vandens resursai. Vandens kokybė. Vandens užteršimas. Vandens užterštumo padariniai. Vandens apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens reikšmė organizmuiVanduo maisto produktuose, organizme ir ląstelėse. Skaityti daugiau
Vandens reikšmė žmoguiĮvadas. Vanduo žmogaus organizme. Vanduo, kurį geriate. Sveika mityba. Įtaka sveikatai. Mikrobiologinių ir cheminių teršalų poveikis sveikatai. Cheminio vandens užterštumo padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens svarbaĮvadas. Užterštumas. Upių ir ežerų teršimas. Jūrų teršimas. Įtaka sveikatai. Vandens užterštumas vertinamas pagal. Dar šis tas. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens svarba gyvybeiVandens svarba gyvybei. Užterštumas. Įtaka sveikatai. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens svarba gyvybei: vandens užterštumasVandens užterštumo tipai, įtaka sveikatai, jūrų, upių, ežerų užteršimas, pagal ką vertinamas vandens užterštumas, geriamasis vanduo ir jo švarinimas. Skaityti daugiau
Vandens taršaĮvadas. Vanduo biosferoje. Vandens ištekliai. Vandens ištekliai Lietuvoje. Vandens išteklių naudojimas. Vandens vartojimas ir taupymo būdai. Nutekamasis vanduo, jo užterštumas ir valymas. Vandenų tarša ir pasekmės. Vandens taršos mažinimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens tarša (2)PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Vanduo. Vandens tarša. Dažniausios vandens problemos. Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai. Municipaliniai nutekamieji vandenys. Pramonė. Žemės ūkis. Vandens savaiminis išsivalymas. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Nutekamųjų vandenų valymas biofiltrais. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Kanalizacinio vandens valymas. "Molėtų vanduo". Vandens valymo filtrai. Kaip sumažinti vandens sunaudojimą ir taršą? Išvados. Skaityti daugiau
Vandens tarša (3)PowerPoint pristatymas. Vanduo. Vandens tarša. Vandens taršos padariniai. Vandens valymas. Mechaninis būdas. Biologinis būdas. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Kaip sumažinti vandens sunaudojimą ir taršą. Kaip atpažinti užterštą vandenį. Skaityti daugiau
Vandens tarša (4)Įžanga. Vandens svarba organizmams. Vanduo biosferoje. Vandens apytaka. Planetos vandenų naudojimas. Lietuvos vandens ištekliai. Vandens balansas. Paviršiniai vandenys. Eksploataciniai vandens ištekliai. Vandens vartojimas. Vandens vartojimo reguliavimas. Požeminio vandens apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens tarša (5)Įvadas. Vandens reikšmė. Vandens ištekliai. Vandens tarša. Vandens valymas. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens tarša (6)PowerPoint pristatymas. Vandens tarša. Vandens taršos mažinimo būdai. Mechaninis nutekamųjų vandenų valymas. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Jūrų tarša. Užteršto vandens žala. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6 skaidrės). Skaityti daugiau
Vandens tarša Lietuvoje ir poveikis visuomenės sveikataiPowerPoint pristatymas. Tikslas: Sužinoti, kuriuose Lietuvos miestuose vanduo yra užterštas. Kuriuose Lietuvos miestuose tinkamas vartoti. Kokią vandens reikšmė žmogui. Kokią žalą žmogui daro užterštas vanduo. Svarbiausi ilgo gyvenimo veiksniai. Skaityti daugiau
......