Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(830 darbai)

Įmonės aplinkos vadybos kaštų vertinimas: konditerijos gaminių gamyba UAB "Kauno didmenų kompanija"Įvadas. Jonavos regiono, pramonės šakos analizė. Trumpa bendroji įmonės analizė. Aplinkos vadybos kaštų analizė. Aplinkos apsaugos veiksmingumo indikatoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Integruota taršos prevencija ir kontrolė (ITPK). Geriausi turimi plaušienos ir popieriaus gamybos būdaiSantrauka. Visiems procesams bendra GTT. GTT kraftplaušienos gamybai. GTT sulfitinės plaušienos apdorojimui. GTT mechaniniam ir chemiškai mechaniniam plaušinimui. GTT antrinio plaušo apdorojimui. GTT popieriaus gamybai ir susijusiems procesams. GTT pagalbiniams boileriams. Chemikalų ir priedų naudojimas. Skaityti daugiau
Įvairių dujų, sukeliančių rūgščius lietus, įtaka dirvožemiui ir vandeniuiĮvadas. Rūgštieji lietūs. Siera. Azotas – trąša ir nuodas. Išplovimas. Dirvožemio degradacija. Vanduo ir jo užterštumas. Išvados. Skaityti daugiau
Jonavos miesto įvertinimas ekologiniu aspektuGeografinė padėtis. Jonavos miesto svarbiausios ekosistemos. Gaižiūnų miškas. Biotopas. Biocenozė. Neries upė. Biotopas. Biocenozė. Aplinkosauga Jonavos mieste. Skaityti daugiau
Jonavos miesto oro kokybėĮvadas. Kas sukelia blogą oro kokybę? Jonavoje esančių teršalų 2006 metų rodiklių diagramos. Koks yra blogos oro kokybės poveikis. Jonavos oro kokybės gerinimas. Jonavos miesto oro kokybės palyginimas su kitais Lietuvos miestais. Išvada. Skaityti daugiau
Jonavos rajono aplinkos vertinimo studijaBendros žinios apie rajoną. Gamtos išteklių naudojimas. Dirvožemiai. Saugomos teritorijos. Žemėnauda. Rekreacija. Rajono kraštovaizdžio estetinių išteklių vertinimas. Aplinkosauginių konfliktų vietos ir aplinkosaugos priemonės. Skaityti daugiau
Joniškio rajonas ekologiniu ir rekreaciniu aspektuJoniškio rajono geografinė padėtis. Joniškio rajono svarbiausios ekosistemos. Žagarės regioninis parkas. Biotopas. Biocenozė. Mūšos – Tyrelio kraštovaizdžio draustinis. Biotopas. Biocenozė. Švėtės slėnio botaninis draustinis. Biotopas. Joniškio rajono nykstančios rūšys ir gamtos paminklai. Žagarės dolomito atodanga. Raudonosios knygos gyvūnai. Raudonosios knygos augalai. Žagarės regioninis parkas. Žagarės miškai. Augmenija. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Joniškio rajono žagarės botaninis–zoologinis draustinis: ekologiniu ir rekreaciniu aspektuĮvadas. Joniškio rajono geografinė padėtis. Žagarės botaninis – zoologinis draustinis. Biotopai ir jų pasiskirstymas. Biocenozė. Biotechninės priemonės. Miško apsaugos priemonės. Skaityti daugiau
Jonizuojančioji spinduliuotė (2)Jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančios spinduliuotės dozimetrija. Jonizuojančios spinduliuotės biologinis poveikis. Radiacijos jutikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Juodkrantės apylinkių įvertinimas ekologiniu aspektuĮvadas. Juodkrantės ir jos apylinkių geografinė padėtis. Juodkrantės apylinkių svarbiausios ekosistemos. Juodkrantės miškas. Kuršių marios. Aplinkosauga Juodkrantės apylinkėse. Išvados. Skaityti daugiau
Jūros ir vandenyno ekologinės problemosĮvadas. Pasaulinio vandenyno pažinimo istorija. Pasaulinio vandenyno vandens kilmė. Kiek apima vandenynas žemės? Vandenyno teršalai ir jų patekimo keliai. Atskirų akvatorijų užterštumas (lygis) ir apsauga. Jūrų sąsiauriai ir kanalai: reikšmė jūriniuose pervežimuose. Svarbiausių iš jų apibūdinimas. Pasaulinis vandenynas - susisiekimo priemonė. Jūrų transportas ir pasaulinė prekyba. Baltijos jūra. Iššūkiai ir sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Kačerginės miestelio aplinkos ekologinės būklės įvertinimasĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti Kačerginės aplinkos ekologinę būklę. Bendra Kačerginės charakteristika. Kačerginės aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kaip apsaugoti Kuršių marias nuo taršosDuomenys apie Kuršių marias, Baltijos vanduo šyla ir kyla, Marių pakrantėms kylanti grėsmė, Kuršių marių užterštumas cheminėmis medžiagomis, Vandenų sanitarinė švara, Kaip mažinti taršą Kuršių mariose. Skaityti daugiau
Kaišiadorių rajono saugomi gyvūnai ir augalaiPowerPoint pristatymas. Stambioji karteklė. Balandinė žvaigždūnė. Pilkojo starta. Didžioji miegapelė. Skaityti daugiau
Kalis. Jo apytaka ir reikšmėKalio kiekis ir jo formos. Kalio reikšmė augalams. Kalio trąšos. Skaityti daugiau
Kauno aplinkos ekologinės būklės įvertinimasĮvadas. Gimtojo miesto bendra charakteristika. Gimtojo miesto aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio apsauga. Atliekų tvarkymas Kauno mieste. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomos gamtos teritorijos, ir objektai. Aplinkos apsaugos politika. Aplinka ir sveikata. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Kauno miesto aplinkos analizėPowerPoint pristatymas. Įvadas. Kaunas. Aleksotas. Kauno miesto biologinė įvairovė. Kauno teriologiniai draustiniai. Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsauga. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Vandens apsauga. Atliekų tvarkymas Kauno mieste. Ekologija mano namuose. Aplinkos apsaugos politika ir gamtininkų pamąstymai. Apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno miesto Dainavos ir Aukštųjų Šančių rajonų kraštovaizdžio ekologinis įvertinimasĮvadas. Aukštųjų Šančių ir Dainavos rajonų bendra charakteristika. Aukštųjų Šančių ir Dainavos rajonų aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Natūralus ir antropogeninis kraštovaizdis. Saugomos teritorijos ir objektai. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos kokybės apsauga. Gamtinių išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos aplinkos apsaugos veiksmų planasKauno miesto Žaliakalnio seniūnijos bendra charakteristika. Problemų pagrindimas (analitinė dalis). Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos aplinkos būklės apžvalga. Veiksmų plano sudarymas. Tikslai problemoms spręsti. Veiksmų planas. Strategijos įgyvendinimo prielaidos. Teisiniai ir instituciniai pagrindai. Teritorijų planavimas. Ekonominės priemonės. Finansinės priemonės. Moksliniai tyrimai ir monitoringas. Informacija, visuomenės švietimas ekologiniais klausimais. Tarptautinis bendradarbiavimas. Skaityti daugiau
Kazokiškių sąvartyno statyba ir jo poveikis aplinkai bei visuomeneiĮvadas. Kazokiškių sąvartyno statybos projektas. Kazokiškių sąvartyno numatomos neigiamos pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
......