Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos referatai

Ekologijos referatai (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šiltnamio efektas (3)

  Šiltnamio efektas. Svarbiausios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Pagrindiniai gamtiniai ir žmogaus veiklos teršalai. Išvados.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-27
 • Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema

  Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio plonėjimas. Rūgštūs lietūs. Vandens tarša. Tekinių eutrofikacija. Vandens tarša toksinais. Litosferos tarša. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Antropogeninis poveikis miškams ir augalijai. Miestų problemos. Triukšmas. Vibracija. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Saulės energija. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. Hidroenergija. Upių tekėjimo energija. Atliekų problema. Atliekų perdirbimas.
  Ekologija, referatas(34 puslapiai)
  2007-10-22
 • Šiukšlynai

  Atliekų skirstymas. Atliekų poveikis gamtai. Sąvartynai Lietuvoje. Antrinių žaliavų sudėtis. Statybinių medžiagų sudėtis. Degintinos atliekos. Fiziniais-cheminiais metodais tvarkytinos pavojingos atliekos. Schemos (11).
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-21
 • Šiukšlių rūšiavimas ir tvarkymas Šiaulių regione

  Įvadas. Atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimas. Plastikų ciklas. Organinių atliekų kompostavimas. Atliekų sąvoka ir klasifikavimas. Komercinės atliekos. Institucijose susidarančios atliekos. Municipalinių tarnybų atliekos. Statybos ir griovimo atliekos. Gamybos atliekos. Žemės ūkio atliekos. Buitinės atliekos. Buitinės pavojingos atliekos. Atliekų skirstymas pagal jas sudarančias medžiagas. Atliekų savybės. Fizinės atliekų savybės. Cheminės atliekų savybės. Atliekų perdirbimas. Atliekų deponavimas. Beatliekės technologijos. Atliekų perdirbimo reikšmė. Išteklių perdirbimo pagrindinės kryptys. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymas Šiaulių regione. Kairių sąvartynas. Aukštrakių sąvartynas. Pagrindinės Šiaulių rajone esančių sąvartynų problemos. Atliekų srautai Šiaulių regione. Pavojingų atliekų tvarkymas. Biodegraduojamų atliekų tvarkymas. Pakuočių atliekos. Stambiagabaričių atliekų tvarkymas. Antrinės žaliavos. Antrinių žaliavų rūšys. Šiukšlių rūšiavimas. Šiauliuose ir Šiaulių regione atliekas tvarkančios įmonės. Išvados.
  Ekologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-06
 • Šventosios upės pavasario potvynio debitai

  Įvadas. Tikslas apskaičiuoti Šventosios upės ties Anykščiais maksimalius pavasario potvynio debitus, turint ilgalaikius (22 metų) stebėjimo duomenis, ir neturint stebėjimo duomenų. Maksimalaus momentinio pavasario potvynio debito skaičiavimas, turint ilgalaikių hidrologinių stebėjimų duomenis. Tikimybės kreivės parametrų skaičiavimas. Statistinių parametrų skaičiavimas. Empirinės tikimybės kreivės parametrų paklaidų skaičiavimas. Teorinės tikimybės kreivės skaičiavimas. Lietaus-liūčių poplūdžio maksimalaus debito skaičiavimas neturint stebėjimo duomenų. Gautų skaičiavimo rezultatų perkėlimas į projektuojamojo statinio vietą. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2008-09-16
 • Šviesa kaip ekologinis reiškinys, šviesos reikšmė įvairiems organizmams ir jų prisitaikymas prie šviesos režimo

  Šviesa kaip ekologinis reiškinys, šviesos reikšmė įvairiems organizmams ir jų prisitaikymas prie šviesos režimo. Saulės spinduliuotė. Jos skaidymas. Fotosintezė. Matomoji šviesa. Infraraudonieji spinduliai. Šviesamėgiai ir ūksminiai augalai. Eurofotai ir stenofotai. Šviesos reikšmė gyvūnams.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-20
 • Tabakas ir ekologija

  Tabakas kaip ekologinė nelaimė. Tabako auginimas. Tabako gamyba. Tabako vartojimas. Šiukšlinimas. Gaisro pavojai.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-22
 • Tabako poveikis aplinkai ir žmogui

  Tabakas kaip ekologinė nelaimė. Tabako auginimas. Miškų kirtimas. Pesticidai, insekticidai, herbicidai ir trąšos. Vandenynų tarša. Klimato kaitą švelninančios priemonės. Tarptautinių vandenų tarša – aktuali Lietuvai problema. Šiltnamio efektas.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-06
 • Talšos ežero ir jo apylinkių ekosistema

  Bendroji informacija. Ekosistema. Šiaulių rajono parkai. Medžiai.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-16
 • Tarprūšinė konkurencija: modelis su vėlavimu

  Įvadas. Populiacijos samprata. Populiacijų dinamika. Skirtingų rūšių populiacijų tarpusavio santykiai. Ekologinių lygčių atsiradimas. Konkurencijos lygtys. Konkurencijos modelis su vėlavimu. Išvada.
  Ekologija, referatas(18 puslapių)
  2006-10-24
 • Taršos įtaka žmogui

  Įvadas. Atmosferos oro taršos poveikis žmogaus sveikatai. Dirvos taršos poveikis žmogaus sveikatai. Vandens taršos poveikis žmogaus sveikatai. Išvados.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-24
 • Taršos prevencijos strategijos

  Įvadas. Aplinkos apsaugos tikslai. Aplinkos apsaugos investicijų rūšys. Teršalų išmetimas į atmosferą. Aplinkos apsaugos mokesčiai.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-22
 • Taršos problemos: UAB "Mažeikių vandenys"

  "Mažeikių vandenys". Vandenviečių sanitarinės apsaugos zona ir jos paskirtis. Geriamasis vanduo. Geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai. Pagrindinės vandentiekos ir vandenvalos sistemos Mažeikių rajone problemos.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2005-09-22
 • Teisinė aplinkosauga

  Įvadas. Aplinkos(ekologinė) teisė. Aplinkos teisės samprata. Aplinkos teisės šaltiniai. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Valstybinės organizacijos. Aplinkos ministerija. Nevalstybinės organizacijos. Gamtos išteklių nuosavybės ir naudojimo teisė. Gamtos ištekliai. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių nuosavybės teisės sąvoka. Gamtos išteklių naudojimo teisė. Teisinis žemės gelmių naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Žemės gelmių įstatymas. Pagrindinės sąvokos. Žemės gelmių naudojimo, apsaugos ir kontrolės valstybinis valdymas. Žemės gelmių tyrimas. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas. Žemės gelmių išteklių naudojimo sąlygos. Žemės gelmių apsauga. Laukinės augalijos teisinis reguliavimas. Laukinės augalijos naudojimas ir apsauga. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas. Teisinis miškų reguliavimas. Miškų naudojimas ir apsauga. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Valstybinis miškų valdymas. Teisinis gyvūnijos naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Laukinės gyvūnijos Įstatymas. Aplinkos apsaugos prioritetai. Aplinkos kokybės, gamtos išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimas. Už aplinkos teisės pažeidimus taikomos teisinės atsakomybės rūšys. Išvados.
  Ekologija, referatas(33 puslapiai)
  2007-10-23
 • Tekstilės pramonė

  Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su tekstilės pramonėje susidarančiais teršalais ir jų valymo būdais. Teršalų susidarymo būdai gamybos procese. Oro emisijų sumažinimo technikos. Oro valymo įrengimai. Filtras su užpildu nordfabnmpf 325. Fizinės absorbcijos ir rekuperacijos sistema. Teisiniai reikalavimai tekstilės pramonėje. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2010-03-17
 • Teršalai gamtoje. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai

  Kas tie teršalai? Oras. "Šiltnamio efektas". Sunkieji metalai. "Rūgštūs lietūs". Nitratai. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Pesticidai.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-10
 • Teršalų poveikis

  Įvadas. Teršalų poveikis augalams. Jūsų indėlis. Poveikis augalams, dirvožemiui. Išvados.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-09
 • The soil pollution

  Darbas anglų kalba. Ekologinės dirvožemio problemos. The main means to prevent the soil pollution. Summary. Glossary.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-18
 • Tolimosios užterštojo oro pernašos, rūgštieji lietūs ir jų daroma žala

  Įvadas. Bendros žinios apie rūgščiuosius lietus. Kaip susidaro rūgštieji lietūs? Neigiamas poveikis vandens telkiniams. Neigiamas poveikis dirvai. Neigiamas poveikis orui. Neigiamas poveikis miškam. Ką žinome apie tolimojo užterštojo oro pernašas? Tolimų oro teršalų pernašų konvencija. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2007-04-05
 • Transporto poveikis aplinkai mieste

  Įvadas. Eismo saugumo problemos. Transporto poveikis aplinkai. Tarša. Triukšmas mieste. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-10
Puslapyje rodyti po