Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos pristatymai

Ekologijos pristatymai (137 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vandens apytaka, antropogeninis poveikis ir gamtinių išteklių panaudojimas

  PowerPoint pristatymas. Vandens apytaka. Hidrosfera. Pasaulio vandens ištekliai. Vandens buvimo telkiniuose trukmė. Saulė – vandens apytakos pagrindas. Trys vandens apytakos ciklai, vykstantys gamtoje. Mažasis ciklas. Didysis ciklas. Žemyninis ciklas. Vandens apytakoje vykstantys procesai. Garavimas. Transpiracija. Sublimacija. Kritulių intercepcija. Paviršinis nuotėkis. Infiltracija. Požeminis nuotėkis. Advekcija. Kondensacija. Vandens balansas - kiekybiška vandens apytaka gamtoje. Antropogeninis poveikis vandens ciklui. Gamtos išteklių panaudojimas. Gamtos išteklių klasifikacija. Sąlygiškai pastovūs gamtos ištekliai. Atsikuriantys gamtos ištekliai. Neatsikuriantys gamtos ištekliai. Sąlygiškai pastovių gamtos išteklių naudojimas. Atsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Neatsikuriančių gamtos išteklių naudojimas.
  Ekologija, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-12-24
 • Vandens tarša (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Vanduo. Vandens tarša. Dažniausios vandens problemos. Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai. Municipaliniai nutekamieji vandenys. Pramonė. Žemės ūkis. Vandens savaiminis išsivalymas. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Nutekamųjų vandenų valymas biofiltrais. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Kanalizacinio vandens valymas. "Molėtų vanduo". Vandens valymo filtrai. Kaip sumažinti vandens sunaudojimą ir taršą? Išvados.
  Ekologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-02-23
 • Vandens tarša (3)

  PowerPoint pristatymas. Vanduo. Vandens tarša. Vandens taršos padariniai. Vandens valymas. Mechaninis būdas. Biologinis būdas. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Kaip sumažinti vandens sunaudojimą ir taršą. Kaip atpažinti užterštą vandenį.
  Ekologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-07-20
 • Vandens tarša (6)

  PowerPoint pristatymas. Vandens tarša. Vandens taršos mažinimo būdai. Mechaninis nutekamųjų vandenų valymas. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Jūrų tarša. Užteršto vandens žala. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6 skaidrės).
  Ekologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-10-20
 • Vandens tarša Lietuvoje ir poveikis visuomenės sveikatai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Sužinoti, kuriuose Lietuvos miestuose vanduo yra užterštas. Kuriuose Lietuvos miestuose tinkamas vartoti. Kokią vandens reikšmė žmogui. Kokią žalą žmogui daro užterštas vanduo. Svarbiausi ilgo gyvenimo veiksniai.
  Ekologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-01-12
 • Vandens užterštumas (3)

  PowerPoint pristatymas. Apie vandenį. Dažniausios vandens problemos. Vandens valymas. Kas teršia vandenį? Šulinių vanduo.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-31
 • Vandens užterštumas (4)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas ir uždaviniai. Vandens tarša. Įtaka žmogaus sveikatai. Vandens taršos sprendimo būdai. Šulinių vanduo. Užteršti vandens telkiniai. Švariausi telkiniai.
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-05-17
 • Vanduo, oras, žemė. Jų tarša

  PowerPoint pristatymas. Tiriamieji darbai. Mes norėjome sužinoti: kaip dirvožemis, oras ir vanduo teršiamas buvo anksčiau, kaip teršimas padidėjo ir kaip teršimą būtų galima sumažinti. Oro tyrimas. Vandens tyrimas. Vandenyje radome. Žemės tyrimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6 skaidrės).
  Ekologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-06-19
 • Vėjo energetika (2)

  PowerPoint pristatymas. Kaip atsiranda vėjas? Vėjo energetika. Vėjo elektrinės. Stormblade tipo turbina. Vėjo energetikos raida pasaulyje. Vėjo energetika pasaulyje. Danija. Vėjo elektrinės Danijoje. Rekordas Ispanijoje. Vėjo energetika Lietuvoje. Lietuvos vėjo energetiko galios augimas. Lietuvos vėjo atlasas. Vėjo elektrinės jūroje. Jūroje įrengtų vėjo elektrinių išsidėstymas Europoje 2004 metais. Poveikis aplinkai. Vėjo energetikos privalumai. Vėjo energijos trūkumai. Nuosava vėjo elektrinė.
  Ekologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-04-06
 • Viešvilės rezervatas

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Fizinė-geografinė situacija. Kultūra. Kraštovaizdis. Būklė/Analizė. Monitoringo duomenys. Tvarkymas. Gamta/Biologinė įvairovė/vandenys. Gamta/Biologinė įvairovė/miškai. Pelkės. Pievos. Saugomos rūšys ir buveinės.
  Ekologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-05-09
 • Vystymosi genetika

  PowerPoint pristatymas. Vystymosi genetika. Vystymosi genetikos problema. Vystymosi genetikos uždavinys. Vystymasis. Pozicinė informacija. Pozicinė informacija (determinacija). Kaip ląstelės gali reaguoti į pozicinę informaciją? Morfogenas. Morfogenai. Morfogenai pasiskleidžia, sudarydami koncentracijos gradientą. Morfogenai. Sąryšis tarp ankstyvų vystymosi stadijų ir suaugusio organizmo sandaros. Sąryšis tarp ankstyvų vystymosi stadijų ir suaugusio organizmo sandaros. Drozofilos vystymąsi. Segmentacijos genai. Segmentacijos genai (2). Motininiai genai. Segmentų poliškumo genai. Segmentų poliškumo genai (2). Gap genai. Homeotiniai genai. Homeotiniai genai (2). Homeotiniai stuburinių gyvūnų genai. Homologiniai ir ortologiniai genai. Homologiniai ir ortologiniai genai (2). Hox kompleksas. Pelės Hox lokusų raiškos vietos. Hox kompleksas. Hox kompleksas (3).
  Ekologija, pristatymas(35 skaidrės)
  2011-04-13
 • Visuotinis atšilimas

  PowerPoint pristatymas. Šiltnamio efektas. Kas tos šiltnamio dujos. Kiek CO2 išmetama. Lietuvoje. Kokios prognozės. Pasekmės. Kaip atsilieps Lietuvai. Kaip sustabdyti. Kaip gali prisidėti kiekvienas. Tai įdomu. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-01-15
 • Waste sorting facilities and waste deposit in landfills

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Šiukšlių rūšiavimo būdai. Waste sorting. Sorting facilities and landfills. Waste sorting methods. Automated Vacuum Collection. Kerbside collection. Material recovery facility. Mechanical biological treatment. Waste collection. Solid and biodegradable waste landfills. Sources used. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5).
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-03-17
 • Žmogaus įtaka aplinkai ir grįžtamas aplinkos poveikis žmogui

  PowerPoint pristatymas. Atmosfera. Ozono problemos. SO3. CO2. Šiukšlinimas. Poveikis. Statistika. Sprendimai.
  Ekologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-05-17
 • Žmogaus populiacijos augimo ir gyvųjų resursų eikvojimo problemos

  PowerPoint pristatymas. Žmonių populiacija. Pusiausvyra populiacijoje. Veiksniai, kurie stabdė populiacijos augimo greitį. Populiacijos augimo greitis. Yra galimos trys hipotezės. Gyventojų pasiskirstymas. Populiacijos augimo problemos. Gamtos išteklių klasifikavimas. Gyvieji žemės resursai. Išteklių taupymas. Planetos miškai. Miškų naudojimo rūšys. Augalų ir gyvūnų rūšių nykimo problemos. Planetos vandenynai. Vandens išteklių naudojimas.
  Ekologija, pristatymas(31 skaidrė)
  2008-01-07
 • Žmogaus veiklos įtaka ekosistemoms

  PowerPoint pristatymas. Tema. Tikslas. Uždaviniai. Neigiamas žmogaus poveikis gamtai. Teršalai gali būti... Tarša. Atmosferoje taršą mažinti galima. Gamtai žalą daro. Oro tarša. Miškų kirtimas. Vandens tarša. Ozono sluoksnis. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas. Biocidai. Teigiamas žmogaus poveikis gamtai. Žodynas. Dirvos erozija. Dūlėjimas. Eutrofikacija. Ozonas. Ozono sluoksnis. Rūgštūs lietūs. Smogas.
  Ekologija, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-09-29
 • Žmonių skaičiaus augimo, išteklių naudojimo ir aplinkos teršimo sąveika

  PowerPoint pristatymas. Visi trys procesai yra neatsiejami vienas nuo kito ir kiekvienas jų skirtingai veikia likusius du. Galimi šeši šių visų procesų tarpusavio ryšiai. Žmonių skaičiaus augimo poveikis gamtos išteklių naudojimui. Gamtos išteklių naudojimo poveikis žmonių skaičiaus augimui. Gamtos ištekliu naudojimo poveikis aplinkos teršimui. Aplinkos teršimo poveikis gamtos išteklių naudojimui. Žmonių skaičiaus augimo poveikis aplinkos teršimui. Aplinkos teršimo poveikis žmonių skaičiaus augimui. Formulė siejanti žmonių skaičiaus augimo, išteklių naudojimo ir teršimo poveikį.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-10-28
Puslapyje rodyti po