Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos pristatymai

Ekologijos pristatymai (137 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Oksidacinis ir biotechnologinis dujų valymo metodas

  PowerPoint pristatymas. Cheminiai teršalai. Du dujų nuo cheminių teršalų valymo būdai. Žematemperatūrinis katalizinis oksidavimas. Metodo trūkumai. Aukštatemperatūris deginimas. Biotechnologijos. Biotechnologinio valymo esmė. Biologinio valymo privalumas.
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-02-23
 • Oras

  PowerPoint pristatymas. Oras. Teršalų koncentracijos Lietuvos miestuose. KD10 koncentracijos padidėjimo priežastys. Šiltnamio dujų kiekio ir Bendro vidaus produkto (BVP) kaita. Pagrindinės šiltnamio dujos. Pramonės, energetikos ir transporto sektorių išmetamų į atmosferą teršalų kiekio ir BVP kaita. Dominuojantys teršalai. Atsinaujinantys energetiniai šaltiniai (AEŠ). Atsinaujinančios energijos naudojimas. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2009-06-04
 • Oro kokybė ir apsauga

  PowerPoint pristatymas. Oro apsauga. Kenksmingos oro dalelės. Dalelių poveikis mirtingumui. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl patvarių organinių teršalų. Geteborgo protokolas. Europos Sąjungos oro apsaugos politika. Svarbesni Europos Sąjungos aplinkos oro kokybę reglamentuojantys teisės aktai. Direktyvos. Kioto protokolas. Kioto protokolas numato tris mechanizmus. Teršalų nacionaliniai limitai. Direktyva 2001/81/EB. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos sistema. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarų taršos šaltinių tarifai. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai. Europos Sąjungos (ES) aplinkos oro apsaugos direktyvų nuostatos yra perkeltos į šiuos Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinės teisės aktus.
  Ekologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-09-16
 • Oro tarša (14)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įvadas. Švaraus oro sudėtis. Oro taršos šaltiniai. Antropogeninės veiklos tarša. Natūralių šaltinių tarša. Neigiamas oro taršos poveikis. Oro kokybė Kaune. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2009-11-06
 • Oro tarša (15)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Oro tarša. Ignalinos atominė elektrinė. Oro tarša transportu Oro tarša transportu. Rūgštūs lietūs. Poveikis aplinkai. Ozonas. Ozono problema. Pasekmės. Testas. Kas tai yra rūgštūs lietūs? Kokiame aukštyje susiformavęs ozonas? Koks yra rūgščiojo lietaus pH? Dėl ko atsiranda ozono problema? Kur esantis miškas buvo pažeistas rūgštaus lietaus? Kuriose vietose labiausiai plonėja ozono sluoksnis? Ozono sluoksnis virš Lietuvos yra? Kokie pagrindinei atmosferos teršalų šaltiniai? Darbas iliustruotas nuotraukomis (3skaidrės).
  Ekologija, pristatymas(33 skaidrės)
  2011-03-28
 • Oro tarša (16)

  Powerpoint pristatymas. Oro sudėtis. Oro teršalai. smogas. Taršos šaltiniai. Antropogeniniai taršos šaltiniai. Natūralūs taršos šaltiniai. Oro tarša. Aplinkos oro užterštumo kenksmingosiomis dujomis ir garais tyrimas. Oro taršos poveikis sveikatai. Oro taršos poveikis sveikatai. Kovojant su oro tarša. Mažiau teršiančios priemonės. Rūgštieji lietūs. Darbas iliustruotas paveiksliukais (5 skaidrės).
  Ekologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2011-05-18
 • Ozono sluoksnis (2)

  PowerPoint pristatymas. Ozonas. Antarktidos ozono skylė. Ozono sluoksnis Lietuvoje.
  Ekologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-06-12
 • Ozono sluoksnis. Jo irimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Kas yra ozonas? Kas yra ozono sluoksnis? Kas atrado ozono sluoksnį? Gerasis ozonas. Blogasis ozonas. Ozono sluoksnis virš Lietuvos. Kas ardo ozono sluoksnį? Ozono sluoksnio nykimo priežastys (hipotezės). Ozono sluoksnio nykimo priežastys (hipotezės)2. Ozono sluoksnio nykimo priežastys (hipotezės)3. Ozono molekulės skilimo priežastys. Didžiausia ozono skylė. Ozono sluoksnio skylė virš Antarkties. UV spindulių poveikis žmogaus organizmui. Politika. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-05-28
 • Pasaulio gamtinės katastrofos

  Gamtinės katastrofos – įprastas reiškinys ar gamtos kerštas? Cunamio padariniai. Šalys, nukentėjusios nuo cunamio. Uraganas. Uraganas Ervinas Lietuvoje - Klaipėdos mieste sausio 08-09 dienomis. Atogrąžų audra "Beta". Apie Betos uragano veiklą. Uragano nusiaubtas Biloksio miestas Misisipės valstijoje. Kas žmonijai gresia ateityje? Gamtos alinimas. Šiltnamio efektas. Problemos formulavimas. Pagrindiniai faktoriai. Priežastinių ryšių diagrama. Esminiai faktoriai. Kaip sumažinti šiltnamio efekto didėjimą.
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2005-11-28
 • Pasaulio problemos

  PowerPoint pristatymas. Aplinkos tarša. Globalinis klimato atšilimas. Rūgštiniai lietūs. Miškų kirtimas. Gaisrai. Terorizmas. Karai. Badas.
  Ekologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-05-30
 • Pasaulio problemos ir jų padariniai

  PowerPoint pristatymas. Aplinkos tarša. Globalinis klimato atšilimas. Rūgštiniai lietūs. Miškų kirtimas. Gaisrai. Terorizmas. Karai. Badas.
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-05-14
 • Pirminiai nusodintuvai. Antriniai nusodintuvai

  PowerPoint pristatymas. Pirminiai nusodintuvai. Pirminio nusodinimo tikslas. Vertikalus nusodintuvas. Antriniai nusodintuvai.
  Ekologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-02-23
 • Populiacijų tipai

  PowerPoint pristatymas. Populiacijos samprata. Geografinės populiacijos. Ekologinės populiacijos. Elementariosios arba mikropopuliacijos. Pagal gebėjimą savarankiškai daugintis populiacijos skirstomos. Nepriklausomos arba pastovios populiacijos. Iš dalies priklausomos. Priklausomos populiacijos. Pseudopopuliacijos. Laikinos arba periodiškos. Kiekvieną populiaciją apibūdina šie rodikliai. Populiacijos gausumas. Populiacijos tankumas. Populiacijos struktūra.
  Ekologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2012-07-09
 • Radioaktyvumo poveikis gyvajam organizmui

  PowerPoint pristatymas. Žalingas poveikis. Alfa spinduliai. Beta spinduliai. Gama spinduliai. Radioaktyvumo taikymas. Radioaktyvumo tyrimai.
  Ekologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-05-23
 • Radioaktyvumo poveikis gyvajam organizmui (2)

  PowerPoint pristatymas. Žalingas radioaktyviosios spinduliuotės poveikis. Radioaktyvumo poveikis žmogaus organizmui priklauso nuo. Alfa spinduliuotė. Beta spinduliuotė. Gama spinduliuotė. Radioaktyvumo taikymas.
  Ekologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-05-26
 • Rankoviniai filtrai

  PowerPoint pristatymas. Rankoviniai filtrai. Rankovinių filtrų pavyzdžiai. Eksploatavimo reikalavimai. Rankoviniai filtrai Auto M. Rankoviniai filtrai MJB. Panaudojimo sritys. Remonto reikalavimai.
  Ekologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-02-23
 • Rūgštus lietus (2)

  PowerPoint pristatymas. Rūgštaus lietaus susidarymas. Istorija ir tendencijos. Poveikis aplinkai. Poveikis ežerams. Poveikis dirvožemiui. Kita žala.
  Ekologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-06-01
 • Rūgštūs lietūs, kaip globalinio aplinkos taršos problema

  PowerPoint pristatymas. Rūgštusis lietus. Rūgščiojo lietaus susidarymas. Istorija ir tendencijos. Poveikis aplinkai. Poveikis ežerams. Poveikis dirvožemiui. Kita žala. 5 įstatymai kaip sustabdyti rūgščius lietus.
  Ekologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-03-09
 • Saulės energetika

  PowerPoint pristatymas. Saulės energetikos raidos istorija. Archimedo legenda. Romenų pirtys. Būstai uolose atsukti į pietus. Didėjantis susidomėjimas alternatyviais energijos šaltiniais. Saulės šiluminė energetika. Patalpų šildymo sistemos. Saulės kolektoriai yra dviejų tipų. Fotoelektra Lietuvoje. Fotoelementai. Fotoelektros technologijos. Perspektyvi alternatyvios energetikos konkurentė. Hermetiškos talpyklos. NASA sukurtas nuotolinio valdymo saulės energija varomas lėktuvas. Saulės neregijos technologijos. Saulės energija aprūpinamas miestas. Saulės spindulių energiją kosmose.
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-04-06
 • Sieros oksidai ore

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Darbo rezultatai. Pietų kryptimi. Rytų kryptimi. Vakarų kryptimi. Užterštumo SO2 skalė pagal Rhytisma acerinum LDR. Atmosferos priemaišų DLK. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-04-05
Puslapyje rodyti po