Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos pristatymai

Ekologijos pristatymai (137 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai: Saulės ir vėjo energija (2)

  PowerPoint pristatymas. Atsinaujinančių energijos šaltinių pasauliniai ištekliai per metus. Saulės energija. Saulės energijos versmas į šiluminę. Kolektoriaus sudėtinės dalys. Investicijos. Saulės energiją naudojanti vandens šildymo sistema. Saulės energija industrijoje. Prognozuojama fotoelektros plėtros pasaulyje dinamika. Vėjo energija. Ekonomiškiausias vėjo energijos panaudojimas – elektros energijos gamyba. Vėjo energijos išteklių (VEI) įvertinimas. Mikroelektrinė. Potencialas. Vėjo energetikos plėtros zonos ir galios kvotos. Poveikis aplinkai. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-05-16
 • Atsinaujinantys Saulės energijos šaltiniai

  PowerPoint pristatymas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai yra pranašesni už tradicinį kurą, nes... Saulės reikšmė. Saulės energijos vertimo būdai į elektros energiją. Saulės elementai. Saulės elementai yra pranašesni už šilumos siurblius. Planai. Numatoma taip pat įrengti įvairios paskirties fotoelektrines Saulės jėgaines. Įdomybės.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-06-05
 • Azoto oksidų kiekio kaita atmosferoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo uždaviniai. Azoto oksidai. Pagrindiniai teršimo azoto oksidais šaltiniai. Autotransporto teršalų emisijos priklauso nuo. Pagrindinės aplinkos teršimo tendencijos Lietuvoje ir Europoje. Azoto perteklius aplinkoje. Priemonės taršai aplinkos taršai mažinti. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-01-01
 • Azoto oksidų kiekis atmosferoje

  PowerPoint pristatymas. Azoto oksidai. Pagrindinių teršalų išmetimai į atmosferą. Pagrindiniai teršimo azoto oksidais šaltiniai. Azoto oksidų kiekiai iš teršiančių šaltinių. Autotransporto teršalų emisijos. Pagrindinės aplinkos teršimo tendencijos Lietuvoje ir Europoje. Pagrindiniai faktoriai, lemiantys visų azoto oksidų išmetimą į atmosferą. Priemonės aplinkos taršai mažinti. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-01-21
 • Barbotavimo ir putų aparatai. Venturio skruberiai

  PowerPoint pristatymas. Barbotavimo ir putų aparatai. Gaudytuvų korpusas. Trūkumas. Venturio skruberiai.
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-02-23
 • Biologinės įvairovės apžvalga Utenos rajone

  PowerPoint pristatymas. Kertinės miško buveinės. Natura 2000 teritorijos. Pliaušio ežeras. Užpaliai. Jaciškės, Šventosios upė. Svirplinė. Milašiūnų miškas. Laumėnų miškas. Dukstyna, Vaizgeliškis. Vaisgeliškis.
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-02-14
 • Biologinės įvairovės apžvalga. Jonavos rajonas

  PowerPoint pristatymas. Rūšys įtrauktos į Raudonąją knygą Jonavos rajone. Kertinės miško buveinės. Natura 2000 teritorijos.
  Ekologija, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-03-20
 • Biologinio oro valymo ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Oro sudėtis. Energetikos poveikis aplinkai. Energetikos sektorius. Suodžių susidarymas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys išmetamų teršalų kontrolę Lietuvoje. Bendrosios klimato kaitos konvencija. Europos Sąjungos oro apsaugos politika. Oro valymo filtrai. Filtrų klasės. Filtras labiausiai skvarbioms dalelėms. Elektrostatinis oro valymas. Elektrostatiniai filtrai. Oro valymo įrengimai, valantys šlapiuoju metodu. Privalumai. Neigiamos ypatybės.
  Ekologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-03-29
 • Buitinės atliekos. Buitinių atliekų rūšiavimas

  PowerPoint pristatymas. "Buitines atliekas rūšiuok ir tu". Buitinės atliekos. Kodėl reikia rinkti ir rūšiuoti elektronikos atliekas? Produkto gyvavimo ciklas. Elektros ir elektroninės įrangos rūšys. Galvaniniai elementai, baterijos ir akumuliatoriai. Iš kokių medžiagų yra kuriamos baterijos? Sunkieji metalai. Poveikis aplinkai. Stenkitės nenaudoti baterijų. Atliekos. Tausokime gamtą ir save. Baterijų ženklinimas ir ką jie reiškia. Ypač pavojingos medžiagos. Daugkartinis panaudojimas. Kaip apsaugoti aplinką naudojant baterijas. Pagrindinės taisyklės. Europos direktyvos. Europos Sąjungos reikalavimai. Kaip tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas?
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-04-28
 • Causes of famines

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Ecological problems. Dictionary. I will tell you. Schould be. Couses of famine. In future. Conclusion.
  Ekologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2011-06-29
 • Ciklonai

  PowerPoint pristatymas. Ciklonai. Pagrindiniai ciklono elementai. Veikimas. Ciklonų taikymas. Ciklonų efektyvumas. Ciklonų skaičiavimas. Nuoseklaus priartėjimo metodas.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-02-23
 • Curonian lagoon ecological problem

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Kuršių nerijos ekologinės problemos. Curonian lagoon. Hidrometerological and hydrological condition. Bank movement. Biogenic substance. Impurity with petroleum substance. Other problems.
  Ekologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-01-10
 • Demografija. Aplinka ir visuomenė. Taršos įtaka visuomenei ir žmogaus sveikatai

  PowerPoint pristatymas. Demografija. Natūralusis prieaugis. Lietuvos demografija. Lietuvos gyventojai. Depopuliacijos priežastys Lietuvoje. Pasaulio demografija. Depopuliacijos pasaulyje priežastys. Aplinka ir visuomenė. Žmogaus įtaka aplinkai gali būti. Teigiami veiksniai. Neigiami veiksniai. Aplinkos įtaka visuomenei. Teigiami veiksniai. Neigiami veiksniai. Taršos įtaka visuomenei ir žmogaus sveikatai. Aplinkos tarša. Oro tarša. Dirvožemio tarša. Vidaus vandenų tarša. Vandenynų tarša. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-10-10
 • Dirvos erozija

  PowerPoint pristatymas. Dirvožemio sąvoka. Pesticidai, mineralinės trąšos. Erozijos sąvoka. Erozija (gamtinė ir sukelta žmogaus veiklos). Apsaugos nuo erozijos būdai.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-17
 • Dirvožemio sudėtis ir pagrindinės savybės

  PowerPoint pristatymas. Dirvožemis susideda iš kietosios, skystosios, dujinės ir gyvosios fazių. Terminai. Granulometrinė sudėtis. Poringumas. Aktyvios poros. Dirvožemio hidrofizikinės savybės. Dirvožemio vandens rūšys. Chemiškai sujungtas vanduo. Higroskopinis vanduo. Plėvelinis vanduo. Kapiliarinis vanduo. Gravitacinis vanduo. Vandens judėjimas dirvožemyje. Kapiliarinio vandens judėjimas. Gravitacinio vandens judėjimas. Darsi dėsnis. Vandens balansas. Dirvožemio vandens balansas. Vandens maitinimo šaltiniai. Vandens nuostoliai. Paviršinio ir požeminio vandens srovių sąsajos. Šlapynės. Požeminio vandens ir ežerų sąveika. Vandens tėkmių formavimasis. Jei gruntinis vanduo naudojamas paviršiuje. Požeminio vandens judėjimo schema.
  Ekologija, pristatymas(48 skaidrės)
  2007-05-23
 • Dirvožemio tarša

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Užteršto dirvožemio įtaka augalams, gyvūnams ir žmogui. Sunkieji metalai. Sunkiųjų metalų poveikis žmogui. Žmogaus išmatos. Trąšos. Pagrindinės dirvožemio apsaugos priemonės.
  Ekologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-09-12
 • Dirvožemis (8)

  PowerPoint pristatymas. Dirvožemis. Dirvožemio teminė strategija. Dirvožemio erozija. Pirmaeilės erozijos išplėtimo priežastys yra. Jautrumas dykumėjimui Viduržemio jūros valstybėse. Ateities prognozės. Dirvožemio užterštumas. Vietiniai šaltiniai. Pagrindinių teršalų sudėtyje randama nemažai sunkusiųjų metalų, atsiradusių. Nacionalinės metinės išlaidos teritorijų rekultivavimui. Išsisklaidytieji taršos šaltiniai. Ūkio/dirbamoji žemė. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais. Dirvožemio sandarinimas (suspaudimas). Urbanizuotų žemės plotų ir gyventojų skaičiaus augimo tendencijos. Dirvožemio druskėjimas. Europos biologinė įvairovė: fonas. Biologinė įvairovės apsauga. Šalies perspektyvos. Dalyvavimas organiniame ūkininkavime. Gėlavandenių išteklių naudojimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Ekologija, pristatymas(24 skaidrės)
  2008-09-16
 • Dujų sieros teršalai jų koncentracijos, taršos šaltiniai, pavojingumas, leidžiamos normos pasaulyje ir Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. SOx teršalai, jų koncentracijos, taršos šaltiniai, pavojingumas, leidžiamos normos pasaulyje ir Lietuvoje. SOx. Sieros dioksidas SO2. Sieros trioksidas SO3. Pagrindiniai užteršimo sieros oksidais šaltiniai (ES šalyse). SO2 didžiausios leidžiamos koncentracijos stacionarių degimo šaltinių išmetamosiose dujose (deginiuose). Leidimais kontroliuojamų stacionarių taršos šaltinių išmestas SO2 kiekis 20002m. Sieros dioksido vidutinė metinė koncentracija Lietuvos miestuose. Sieros dioksido emisijų pokyčiai Europoje. Rūgštūs krituliai. Vidutinis kritulių rūgštumas įvairiuose Europos šalyse. SO2 ribinės vertės. Poveikis aplinkai. Įtaka sveikatai. Profilaktika.
  Ekologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-08-06
 • Dulkių ir aerozolių savybės, jų klasifikavimas ir nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Oro valymo įrenginių projektavimas. Fizinės dulkių savybės. Mechaninės savybės. Elektrinės savybės. Cheminės savybės. Dispersiškumas. Autohezija. Andrijanovo metodas. Išcentrinis metodas. Abrazyvumas.
  Ekologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-02-23
 • Ekoagros ūkininkavimo taisyklės

  Ekologinis ūkis, jo tikslai. Sertifikavimas, ekologinio ūkininkavimo taisyklės. Ekologinis žemės ūkis. Pagrindiniai ekologinio ūkininkavimo tikslai. Lietuviškų ekologiškų produktų sertifikavimo ženklas. Kodėl verta sertifikuoti savo ūkį? Ekologinės žemės ūkio taisyklės.
  Ekologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-12-08
Puslapyje rodyti po