Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija>Ekologijos namų darbai

Ekologijos namų darbai (56 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekologija ir gamtos apsauga: dabartis ir perspektyvos

  Aplinkosauga. Vandens apsauga. Oro apsauga. Dirvožemio apsauga. Buitinių atliekų tvarkymas. Apsauga nuo fizikinės taršos. Gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsauga. Kokia turėtų būti aplinkos apsaugos ir ekologijos ateitis.
  Ekologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-05
 • Ekologijos reikšmė ir tarša žemėje

  Ekologijos reikšmė ir tarša žemėje. Oro tarša. Vandens tarša.
  Ekologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-01-16
 • Ekologinė niša. Atmosferos oro teršimas transportu ir priemonės jam mažinti. Biomai: drėgnieji tropiniai ir mangrų miškai

  Ekologinė niša. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. Vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Biologinis monitoringas. Atmosferos oro teršimas transportu ir priemonės jam mažinti. Biomai: drėgnieji tropiniai ir mangrų miškai.
  Ekologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-12-16
 • Ekologinis takas po Dvarašilio mišką

  Įvadas. Pirmoji stotelė. Paprastoji eglė. Šilinis viržis. Paprastoji avietė. Sėleninė briedragūnė. Antroji stotelė. Paprastoji pušis. Mėlynė. Vaivoras. Paprastoji spanguolė. Trečioji stotelė. Paprastasis kadagys. Bruknė. Elninė šiurė. Vaistinis pataisas. Ketvirtoji stotelė. Mažalapė liepa. Paprastasis šermukšnis. Sieninė geltonkerpė. Penktoji stotelė. Paprastasis klevas. Miškinis erškėtis. Taurinis platkežis. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(16 puslapių)
  2008-03-21
 • Ekologinių žemės ūkio produktų pasiūla ir paklausa: Klaipėdos rajonas

  Įvadas. Ekologinio žemės ūkio produkto atsiradimas. Plėtra. Mažmeninės prekybos tinklo "Rimi Lietuva" naujausio tyrimo duomenimis ekologiškų produktų paklausa Lietuvoje auga. Individualios apklausos suvestinė dėl ekologinių ž. ū. produktų paklausos ir pasiūlos. apklaustųjų diagramą pagal jų pasiskirstymą amžiaus grupėse. Ekologiškų žemės ūkio produktų perkamumas pagal amžiaus grupes. Ekologiškų žemės ūkio produktų pasiskirstymas pagal jų kilmę. Apklaustųjų ekologiškų prekių įsigijimo vietos. Iš kur apklaustieji sužino apie ekologiškus produktus Lietuvoje. Dažniausiai naudojamos ekologiškų žemės ūkio produktų rūšys. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-10-29
 • Energetinio objekto aplinkos apteršimo skaičiavimas

  Užduotis. Skaičiavimai. Apskaičiuojame energetinio objekto šiluminį našumą. Apskaičiuojame energetinio objekto išmetamų teršalų kiekį. Apskaičiuojame išmetamų teršalų koncentraciją ir ją palyginame su leistinosiomis. Apskaičiuojame mokesčio dydį už energetinio objekto taršą. Apskaičiuojame baudą už nuslėptą teršalų kiekį. Skaičiavimai.
  Ekologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-14
 • Fire and wildland interface

  Darbas anglų kalba. Dabartiniai katastrofiški laukinių gaisrų sezonai: susiję faktoriai. Recent catastrophic fire seasons: contributing factors. United States and Canada. British Columbia. Weather and climate. Fuels. Fire suppression. Expansion of human development into wildlands. The special position of British Columbia parks in relation to fire. The ecological effects of fire and fire exclusion. The ecological benefits fire. The damage done by fire exclusion. Summary.
  Ekologija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-05-10
 • Gamtos apsauga: viešbučiai "Reval Hotel Lietuva" ir "Reval Hotel Klaipėda"

  Įvadas. "Reval" viešbučiai. "Reval Hotel Lietuva". "Reval Inn Klaipėda". Žaliojo rakto programa. "Žaliojo rakto" diplomai. Kaip viešbutis vykdo "Žaliojo rakto" programą. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-06
 • Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Būdviečių kaimas

  Įvadas. Būdviečių kaimo bendra charakteristika. Būdviečių kaimo aplinka. Oro kokybė. Hidrosferos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija mūsų namuose. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-02-04
 • Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Pajevonio kaimas

  Pajevonio kaimo bendra charakteristika. Pajevonio aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai (paminklai). Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(10 puslapių)
  2010-02-04
 • Gyvūnija, jos nykimo priežastys ir apsauga

  Įvadas. Nuo ko viskas prasidėjo – ledinmečio įtaka. Kai kurių gyvūnų rūšių nykimas ir jų priežastys. Nykstančios rūšys. Padėtis įvairiose srityse. Kai kurios nykstančios rūšys. Kanadinė audinė. Bebras. Mangutas. Stumbras. Šikšnosparniai. Rudoji meška. Lūšis. Nykstančių gyvūnų rūšių apsauga. Ištraukos iš Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymo. Laukinės gyvūnijos apsaugos priemonės. Laukinių gyvūnų gyvenamosios aplinkos, veisimosi sąlygų ir migracijos kelių apsauga. Retų ir nykstančių rūšių gyvūnijos apsauga. Lietuvos raudonoji knyga. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(15 puslapių)
  2007-03-16
 • Jonavos miesto įvertinimas ekologiniu aspektu

  Geografinė padėtis. Jonavos miesto svarbiausios ekosistemos. Gaižiūnų miškas. Biotopas. Biocenozė. Neries upė. Biotopas. Biocenozė. Aplinkosauga Jonavos mieste.
  Ekologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Joniškio rajonas ekologiniu ir rekreaciniu aspektu

  Joniškio rajono geografinė padėtis. Joniškio rajono svarbiausios ekosistemos. Žagarės regioninis parkas. Biotopas. Biocenozė. Mūšos – Tyrelio kraštovaizdžio draustinis. Biotopas. Biocenozė. Švėtės slėnio botaninis draustinis. Biotopas. Joniškio rajono nykstančios rūšys ir gamtos paminklai. Žagarės dolomito atodanga. Raudonosios knygos gyvūnai. Raudonosios knygos augalai. Žagarės regioninis parkas. Žagarės miškai. Augmenija. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-04
 • Joniškio rajono žagarės botaninis–zoologinis draustinis: ekologiniu ir rekreaciniu aspektu

  Įvadas. Joniškio rajono geografinė padėtis. Žagarės botaninis – zoologinis draustinis. Biotopai ir jų pasiskirstymas. Biocenozė. Biotechninės priemonės. Miško apsaugos priemonės.
  Ekologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-03-30
 • Kačerginės miestelio aplinkos ekologinės būklės įvertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti Kačerginės aplinkos ekologinę būklę. Bendra Kačerginės charakteristika. Kačerginės aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-13
 • Lietuvos vandenys

  Būklė. Upės. Ežerai. Kuršių marios ir Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Vandens ciklas
  Ekologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Lietuvos vandens telkinių būklė ir tarša

  Valstybinis upių monitoringas. Valstybinis ežerų monitoringas. Vandens telkinių kokybės lygiai (pagal saprobiškumą). Oligosaprobinė zona. β-mezosaprobinė zona. α-mezosaprobinė zona. Polisaprobinė zona. Lietuvoje naudojama vandens užterštumo klasifikacija. Fluoras ir vandens dezinfekcija. Maudyklų vandenų kokybės gerinimas. Upės. Ežerai. Baltijos jūra. Kuršių marios. Kauno marios. Požeminiai vandenys. Projekto "Sunkiųjų metalų kaupimasis žuvyse ir dugno nuosėdose" rezultatų apžvalga. Nutekamųjų vandenų valymo būdai. Vandens išteklių vartojimo ir apsaugos strategijos nuostatos.
  Ekologija, namų darbas(20 puslapių)
  2005-09-26
 • Makulatūros perdirbimas

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Darbo planas. Sąmata. Darbo eiga. Laukiami rezultatai.
  Ekologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-04-04
 • Mikrobiologija (14)

  Mikrobiologijos objektas. Bakterijų vystymosi ciklai. Bakterijų judėjimas. Mikrobų kvėpavimas bei jo reikšmė. Vandenilio jonų (ph) koncentracijos poveikis mikrobams. Daržovių rauginimo mikrobiologija. Gumbelinės bakterijos, jų rūšys. Gumbelinių bakterijų virulentiškumas, efektyvumas ir vystymosi ciklas. Dalinis dirvos sterilizavimas. Oro mikrobiologija.
  Ekologija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-23
 • Oro tarša Lietuvoje (4)

  Įvadas. Oro tarša Lietuvoje nemažėja. Azoto oksidas ir azoto dioksidas. Sieros dioksidas. Dulkės. Anglies monoksidas. Bendrai apie pirmos grupės medžiagas. Autotransporto teršalai. Anglies dioksidas. Išvada.
  Ekologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-25
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po