Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija

Ekologija (831 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vandens tarša Lietuvoje ir poveikis visuomenės sveikatai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Sužinoti, kuriuose Lietuvos miestuose vanduo yra užterštas. Kuriuose Lietuvos miestuose tinkamas vartoti. Kokią vandens reikšmė žmogui. Kokią žalą žmogui daro užterštas vanduo. Svarbiausi ilgo gyvenimo veiksniai.
  Ekologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-01-12
 • Vandens tausojimas

  Tiriamojo darbo tikslai: Suprasti, kad tausojimas padeda spręsti vandens tiekimo ir valymo problemas; Paskatinti mokinius ir jų šeimos narius tausoti vandenį; Ugdyti taupaus vandens vartojimo įgūdžius. Vandens suvartojimas. Anketa.
  Ekologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-10-27
 • Vandens telkinių eutrofikacija

  Eutrofikacija (vandens žydėjimas). Išskiriamos šios vandens telkinių trofiškumo stadijos. Eutrofikacijos priežastys. Esminiai - tiesioginiai šaltiniai. Šalutiniai – netiesioginiai šaltiniai. Eutrofikaciją sukeliantys pagrindiniai šaltiniai. Eutrofikacijos reiškinio indikatoriai. Ežerai.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-09
 • Vandens telkinių teršimas

  Įvadas. Atliekų šalinimas į jūrą. Buitinės nuotėkos. Pramoninės atliekos. Teršimas nafta ir naftos produktais. Gruntiniai vandenys. Nitratų problema. Srutų problema. Vandens telkinių sanavimas. Apsauga nuo nuotekų. Ežerų regeneravimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-01
 • Vandens ūkio statiniai ir aplinka

  Jūros baseino gamtinės sąlygos ir hidrografinis tinklas. Paviršinio vandens ir jų pasiskirstymas per metus. Gamtosauginis upės debitas. Požeminio vandens ištekliai. Nagrinėjamo upės baseino vandens vartojimas ir nuotėkų kiekiai. Upių vandens kokybė.
  Ekologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-16
 • Vandens užterštumas

  Vanduo. Vandens užterštumo vertinimas. Netinkamas trąšų naudojimas. Teršimas nafta ir jos produktais. Radioaktyvios medžiagos. Buitinė ir pramoninė tarša. Vandens valymas. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Darbas iliustruotas nuotraukomis bei grafikais.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-03
 • Vandens užterštumas (2)

  Įvadas. Vandens užterštumas vertinamas pagal. Mikrobiologinių ir cheminių teršalų poveikis sveikatai. Cheminio vandens užterštumo padariniai. Išvados.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-11
 • Vandens užterštumas (3)

  PowerPoint pristatymas. Apie vandenį. Dažniausios vandens problemos. Vandens valymas. Kas teršia vandenį? Šulinių vanduo.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-31
 • Vandens užterštumas (4)

  Vandens tarša. Geriamasis vanduo. Vandens telkiniai. Vandens teršalai. Rūgštieji lietūs. Rūgščiųjų lietų padariniai. Vandens taršos mažinimo būdai. Nutekamieji vandenys. Aplinkos bioindikatoriai. Vanduo - Dievo dovana ar žmonių rūpestis.
  Ekologija, namų darbas(13 puslapių)
  2008-05-20
 • Vandens užterštumas (4)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas ir uždaviniai. Vandens tarša. Įtaka žmogaus sveikatai. Vandens taršos sprendimo būdai. Šulinių vanduo. Užteršti vandens telkiniai. Švariausi telkiniai.
  Ekologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-05-17
 • Vandens užterštumo problemos

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) teisės aktai, reglamentuojantys vandens naudojimą ir taršos prevenciją. Kai kurių teisės aktų sąvokos ir straipsniai, susiję su vandens tarša. Lietuvos respublikos vandens įstatymas. Paviršinių vandens telkinių klasifikavimo tvarka ir kokybės normos. Lietuvos higienos norma HN 44: 2006. "Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra". Geriamasis vanduo. Būdingiausios geriamojo vandens problemos. Šulinių vanduo. Vandens filtrai. Šulinį kasti tik ekologiškoje aplinkoje. Vandentiekio vanduo. Šiaulių miesto geriamojo vandens būklė. Požeminis vanduo - vienintelis geriamojo vandens šaltinis mieste. Visą vandens tiekimo sistemą sąlyginai galima suskirstyti taip: renginiai skirti Šiaulių miesto vandens taršos prevencijai. Nuotekos. Paviršiniai vandens telkiniai. Upės. Ežerai. Kuršių marios. Baltijos jūra. Paplūdimių maudyklų vandens kokybė Lietuvos rekreacinėse zonose. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(26 puslapiai)
  2006-10-10
 • Vandens valdymo technologijos

  Tikslas. Surinkta informacija. Kasetiniai kombinuoti filtrai. Membraniniai kombinuoti filtrai. Atbulinė osmosė. Atbulinės osmosės membrana. Buitiniai baktericidiniai vandens filtrų privalumai. Pramoniniai vandens filtrai. Membraniniai geriamo vandens filtrai. Analizė. Išvada.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-07-03
 • Vandens valymas

  Įvadas. Vandens šaltiniai. Vandens užterštumo padariniai. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Vandens valymas. Mechaninis filtravimas. Vandens suminkštinimas. Geležies ir mangano šalinimas oksidacijos ir jonų mainų reakcijos būdu. Distiliavimas. Membraninė filtracija. Ultravioletiniai vandens filtrai. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-29
 • Vandenų apsauga

  Laboratoriniai darbai. Permanganatinės oksidacijos nustatymas vandenyje. Sulfatų koncentracijos nustatymas vandenyje turbidimetriniu metodu. Amoniako koncentracijos nustatymas neslerio metodu vandenyje. Chloridų koncentracijos nustatymas vandenyje argentometriniu metodu. Nitratų koncentracijos nustatymas vandenyje su natrio salicilatu. Bendrojo vandens kietumo nustatymas.
  Ekologija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2006-10-18
 • Vanduo - gyvybės šaltinis

  Gyvybės šaltinis. Gryno vandens problema. Gresiant pavojui. Vidaus vandens telkinių teršimas. Vandenynas prašo apsaugos. Naftinis maras. Delsti negalima. Ekologijos dėsniai - biologinis aplinkos pagrindas. Rūpinimasis vandens šaltinių "sveikata". Vanduo, atitinkantis standartą. Švaraus vandens fabrikai. Žvilgtelėkime į ateitį.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2005-05-26
 • Vanduo (2)

  Vanduo. Jo paplitimas. Vandens tarša. Vandens užterštumo padariniai. Vanduo vandens telkiniuose. Vandens kokybės rodikliai. Vandens ciklas. Vanduo Lietuvoje. Upės. Ežerai. Kuršių marios ir Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Vanduo iš cheminės, geografinės, biologinės, medicininės pusės.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2005-05-14
 • Vanduo (3)

  Įvadas. Vanduo. Vanduo organizme. Išvados.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-16
 • Vanduo (4)

  Vanduo. Vandens būsenos. Pasaulinis vandenynas. Rūgštusis lietus. Jūros teršimas. Nafta vandenyne. Užterštumas ir sausros. Tekantys vandenys. Upių tarša. Uždruskėjimas. Buitinės nuotėkos. Nuodingi dumbliai. Pramoninės atliekos. Teršimas nafta ir jos produktais. Mirties pavojus jūroje. Uždaros sistemos. Išvada.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-11
 • Vanduo ir žmogus

  Vanduo iš cheminės pusės. Vanduo iš biologinės pusės. Vanduo iš geografinės pusės. Vanduo iš medicininės pusės. Mikrobiologinių ir cheminių teršalų poveikis sveikata. Vandens tarša. Lietuvos vandenų būklė: Upės, Ežerai, Kuršių marios, Baltijos jūra, Požeminiai vandenys. Vandens ciklas.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2005-06-08
 • Vanduo ir žmogus (3)

  Vandens užterštumas. Vandens užterštumo padariniai. Sveika mityba. Vanduo upėse. Vandens kokybės rodikliai. Temperatūra. Skaidrumas. Vandenilio rodiklis (pH). Ištirpęs deguonis. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS). Azotas. Fosforas.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2006-01-10
Puslapyje rodyti po