Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos referatai
Ekologijos referatai

(478 darbai)

Aplinkos oro taršaĮvadas. Gamtiniai procesai teršiantys orą. Antropogeninė tarša. Teršalų poveikis atmosferai. Leistinos teršalų normos. Miesto teršalų šaltiniai. Transporto variklių tarša. Energetikos tarša. Pramonės tarša. Fizikinė tarša. Toksinų įtaka atmosferai. Oro taršos poveikis žmogaus sveikatai. Kvėpavimo takų infekcijos. Oro taršos mažinimo būdai. Planavimo priemonės. Augalija. Išmetamųjų dujų valymo įranga. Skaityti daugiau
Aplinkos oro tarša (2)Įvadas. Oro kokybė. Oro priemaišų koncentracija kai kuriuose Lietuvos miestuose DLK dalimis. Dulkių koncentracija Lietuvos miestuose ir pramonės centruose. Sieros dioksido (SO2) koncentracijos kaita didžiausiuose Lietuvos miestuose. Vilniaus miesto oro kokybės kontrolės automatizuotų stočių tinklas. Pagrindinių teršalų emisija tūkst.t per metus į atmosferą Vilniuje iš autotransporto ir stacionarių teršimo šaltinių. Bendra pagrindinių teršalų emisija į atmosferą Vilniuje. NO2 koncentracijų kitimas per parą. Automobilių paros eismo dinamika darbo dienomis pagrindinėse Vilniaus gatvėse. Pagrindinių oro teršalų koncentracijų kitimas. Išvados ir siūlymai. Teršalų emisijos pasiskirstymas atskiruose regionuose. Skaityti daugiau
Aplinkos oro tarša (3)Įvadas. Oro kokybė. Oro priemaišų koncentracija kai kuriuose Lietuvos miestuose DLK dalimis. Dulkių koncentracija Lietuvos miestuose ir pramonės centruose. SO2 koncentracijos kaita didžiausiuose Lietuvos miestuose. Automatizuoti Vilniaus miesto oro kokybės tyrimai. Vilniaus miesto oro kokybės kontrolės automatizuotų stočių tinklas. Pagrindinių teršalų emisija tūkst. t. per metus į atmosferą Vilniuje iš autotransporto ir stacionarių teršimo šaltinių. Bendra pagrindinių teršalų emisija į atmosfera Vilniuje. NO2 koncentracijų kitimas per parą. Automobilių paros eismo dinamika darbo dienomis pagrindinėse Vilniaus gatvėse. Pagrindinių oro teršalų koncentracijų kitimas 2000 m. Pagrindinių oro teršalų koncentracijos ir kiti rodikliai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Aplinkos taršaTeršalų migracija aplinkoje. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Atmosfera ir jos tarša. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Rūgštieji lietūs. Oro taršos sukeliamos globalinės problemos. Vandens (hidrosferos) tarša. Dirvožemio tarša. Teršalų koncentracijos nustatymo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos tarša (2)Tikslai. Aplinkos tarša. Teršalų migracija aplinkoje. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Atmosfera ir jos tarša. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Rūgštieji lietūs. Smogas. Oro taršos sukeliamos globalinės problemos. Vandens (hidrosferos) tarša. Dirvožemio tarša. Teršalų koncentracijos nustatymo metodai. Skaityti daugiau
Aplinkos tarša (4)Anotacija vokiečių kalba. Įvadas. Svarbiausios XX amžiaus aplinkos problemos. Aplinkos taršos istorinė raida. Aplinkos tarša. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Oro tarša. Vietinės regioninės ir pasaulinės oro taršos problemos. Stratosferos ozono sluoksnio nykimas. Pasaulinis klimato atšilimas. Tolimosios užteršto oro pernašos. Rūgštieji lietūs. Vandens tarša. Dirvožemio erozija. Biologinė įvairovė. Aplinkos taršos problemos sprendimas – aplinkos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos tarša ir žmogaus sveikataĮžanga. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Oro tarša ir jos keliamas pavojus sveikatai. Miško užterštumas ir rūgštieji lietūs. Vandens tarša ir poveikis sveikatai. Dirvožemio tarša ir poveikis sveikatai. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Aplinkos tarša Kauno rajoneĮvadas ir teorinė apžvalga. Lapių sąvartyno aplinkos ekologiniai tyrimai. Hidrologiniai tyrimai. Ozono skylė virš Lapių. Atliekų tvarkymo pasiekimai. Atliekų tvarkymas 1995-1996 metais. Nauji valymo įrenginiai. Komunalinių atliekų tvarkymas. Kiti Lapių sąvartyno aplinkos taršos stabdymo metodai. Aplinkos tarša, tvarkant panaudotus produktus. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Ekonominiai instrumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos taršos reguliavimo metodaiĮvadas. Aplinkos tarša. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Aplinkos taršos kontrolė. Taršos reguliavimo metodai. Ekologiniai mokesčiai. Subsidijos. Taršos leidimų sistema. Aplinkos teršalų leidimų pranašumai. Taršos reguliavimas Lietuvoje. Mokesčiai už aplinkos taršą Lietuvoje. Prekyba aplinkos teršalų emisijomis. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Aplinkos technologijaĮvadas. Aplinka ir sveikata. Elektromagnetinė spinduliuotė, jos įtaka sveikatai. Saulės radiacija, jos komponentai, įtaka sveikatai. Jonizuojančios spinduliuotės įtaka sveikatai. Vandens reikšmė. Vandens užterštumo šaltiniai. Vandens užteršimas Lietuvoje. Geriamojo vandens kokybės standartas. Aplinkos tarša. Teršalų migracija aplinkoje. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Atmosfera ir jos tarša. Ozonas. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais, diagramomis. Skaityti daugiau
Aplinkos technologija. Užterštumo kontrolėAnotacija. Įvadas. Biosfera. Dirvožemio biota. Jos reikšmė gamtai ir žmogui. Neigiamos dirvožemio naudojimo pasekmės. Dirvožemio gerinimas. Užterštumo kontrolė. Vanduo. Jo reikšmė gamtai ir žmogui. Vandens tarša ir jos pasekmės. Nuotekų valymas. Apsauginės vandens juostos ir zonos. Apsauginiai želdiniai. Geriamojo vandens kokybės gerinimo būda. Užterštumo kontrolė. Atmosfera. Jos sandara. Oro reikšmė gamtai ir žmogui. Bendroji atmosferos tarša. Antropogeninė atmosferos tarša. Mechaniniai oro teršalai. Mechaninių teršalų iš oro valymas. Oro cheminiai teršalai. Cheminių teršalų iš oro valymas. Technogeninė aplinkos tarša. Radiacinė aplinkos tarša. Radiacijos kontrolė. Elektromagnetinė spinduliuotė. Oro užterštumo kontrolė. Atliekos. Atliekų perdirbimas, deponavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos teršimas ir teršalų rūšysAplinkos teršimas ir teršalų rūšys. Oro užterštumas Šiauliuose. Azoto oksidas ir azoto dioksidas. Sieros dioksidas. Dulkės. Anglies monoksidas. Bendrai apie 1 grupės medžiagas. Autotransporto teršalai. Anglies dioksidas. Tyrimų išvados. Pavojingiausių medžiagų pavojingumo. Šiauliuose klasės. Skaityti daugiau
Aplinkos teršimas. Atmosferos taršos sukeliamos globalinės problemosAplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Atmosferos tarša. Transporto priemonių tarša. Priemonės prieš pramonės taršą. Rūgštieji lietūs. Atmosferos taršos sukeliamos globalinės problemos. Vandens tarša. Dirvožemio tarša. Tiesioginis dirvožemio sunaikinimas. Energija ir technologinė aplinkos tarša. Radiacinė aplinkos tarša. Triukšmas. Vibracija. Elektromagnetinis spinduliavimas. Šiluminė tarša. Pagrindinės aplinkos taršos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Pagrindinės aplinkos teršimo tendencijosDarbo tikslas: Susipažinti su aplinkos taršos šaltiniais, jų veikimo būdais bei poveikiu žmogaus sveikatai. Aplinkos teršimo tendencijos. Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Dirvožemio tarša. Pesticidai. Oro tarša. Vandens (hidrosferos) tarša. Rūgštieji lietūs. Atliekos. Elektrosmogas kompiuterizuotoje darbo vietoje. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos tyrimo metodaiĮvadas. Fizikiniai analizės metodai. Cheminiai analizės metodai. Fizikiniai – cheminiai analizės metodai. Biologiniai kontrolės metodai. Reikalavimai skirti bioindikatoriams. Antžeminių ekosistemų taršos bioindikacija. Žinduoliai – bioindikatoriai. Dirvožemio mezofauna. Augmenijos bioindikatoriai. Bioindikacija gėlavandenėse ekosistemose. Jūrinės ekosistemos. Biotestas ir bioidentifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos užterštumas LietuvojeĮvadas. Aplinkos tarša. Aplinkos taršos šaltiniai. Taršos šaltinių klasifikacija. Energetikos objektų tarša. Toksogenų poveikis biosferai. Mokesčiai ir baudos už oro teršimą. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos užterštumas Lietuvoje (2)Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti užterštumo problemą Lietuvoje. Aplinkos apsaugos būtinumas. Užterštumo kontroliavimo išlaidos. Kodėl užterštumo kontrolės nevykdymas yra susijęs su ekonomikos augimu? Aplinkos apsaugos politika. Išorinių efektų sprendimas rinkos metodais. Administracinės ir teisinės aplinkos apsaugos priemonės. Ekonominiai aplinkos apsaugos metodai. Tiesioginis teršėjų apmokestinimas. Ekologinės licencijos. Subsidijos už taršos mažinimą. Oro kokybė ir klimato kaita. Vandens kokybė. Atliekų tvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos vaidmuo žmogaus gyvenimeĮvadas. Socializacija ir jos tarpininkai įvairiuose žmogaus gyvenimo tarpsniuose. Aplinkos poveikis vaikui. Šeimos vaidmuo žmogaus socializacijai. Nepilnamečių nusikalstamumas ir šeima. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos veiksniai ir stresoriaiAplinkos veiksniai ir stresoriai, jų poveikis biologinėms sistemoms. Įvadas. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviesiems organizmams. Abiotiniai aplinkos veiksniai. Biotiniai aplinkos veiksniai. Antropogeniniai aplinkos veiksniai. Organizmų tolerancija aplinkos veiksniams. Stresoriai ir jų poveikis organizmams. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
AplinkosaugaĮvadas. Aplinkosaugos samprata ir strategija. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje. Aplinkosaugos teisinio reguliavimo svarba. Globalinės aplinkosaugos problemos. Aplinkos būklė Lietuvoje. Atmosfera. Radiacija. Vanduo. Dirvožemis. Atliekos. Europos institucijos. Europos Sąjungos aplinkosaugos direktyvos. Oro kokybė. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje, teisinis aplinkosaugos reguliavimas. Valstybinis aplinkosaugos valdymas Lietuvoje. Aplinkosaugos ministerijos struktūra. Svarbiausieji ministerijos uždaviniai. Aplinkos teisinio reguliavimo svarba. Kiti svarbiausi aplinkosaugą reguliuojantys įstatymai ir aktai. Kietos atliekos, jų tvarkymas. Atliekų susidarymas, šaltiniai, rūšys ir apskaita. Atliekų surinkimo sistema. Technologijų be atliekų kūrimas. Mechaninis nutekamųjų vandenų valymas. Cheminis nutekamųjų vandenų valymas. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Skaityti daugiau
...