Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos referatai
Ekologijos referatai

(478 darbai)

Šiltnamio efektas (3)Šiltnamio efektas. Svarbiausios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Pagrindiniai gamtiniai ir žmogaus veiklos teršalai. Išvados. Skaityti daugiau
Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problemaŠiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio plonėjimas. Rūgštūs lietūs. Vandens tarša. Tekinių eutrofikacija. Vandens tarša toksinais. Litosferos tarša. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Antropogeninis poveikis miškams ir augalijai. Miestų problemos. Triukšmas. Vibracija. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Saulės energija. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. Hidroenergija. Upių tekėjimo energija. Atliekų problema. Atliekų perdirbimas. Skaityti daugiau
ŠiukšlynaiAtliekų skirstymas. Atliekų poveikis gamtai. Sąvartynai Lietuvoje. Antrinių žaliavų sudėtis. Statybinių medžiagų sudėtis. Degintinos atliekos. Fiziniais-cheminiais metodais tvarkytinos pavojingos atliekos. Schemos (11). Skaityti daugiau
Šiukšlių rūšiavimas ir tvarkymas Šiaulių regioneĮvadas. Atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimas. Plastikų ciklas. Organinių atliekų kompostavimas. Atliekų sąvoka ir klasifikavimas. Komercinės atliekos. Institucijose susidarančios atliekos. Municipalinių tarnybų atliekos. Statybos ir griovimo atliekos. Gamybos atliekos. Žemės ūkio atliekos. Buitinės atliekos. Buitinės pavojingos atliekos. Atliekų skirstymas pagal jas sudarančias medžiagas. Atliekų savybės. Fizinės atliekų savybės. Cheminės atliekų savybės. Atliekų perdirbimas. Atliekų deponavimas. Beatliekės technologijos. Atliekų perdirbimo reikšmė. Išteklių perdirbimo pagrindinės kryptys. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymas Šiaulių regione. Kairių sąvartynas. Aukštrakių sąvartynas. Pagrindinės Šiaulių rajone esančių sąvartynų problemos. Atliekų srautai Šiaulių regione. Pavojingų atliekų tvarkymas. Biodegraduojamų atliekų tvarkymas. Pakuočių atliekos. Stambiagabaričių atliekų tvarkymas. Antrinės žaliavos. Antrinių žaliavų rūšys. Šiukšlių rūšiavimas. Šiauliuose ir Šiaulių regione atliekas tvarkančios įmonės. Išvados. Skaityti daugiau
Šventosios upės pavasario potvynio debitaiĮvadas. Tikslas apskaičiuoti Šventosios upės ties Anykščiais maksimalius pavasario potvynio debitus, turint ilgalaikius (22 metų) stebėjimo duomenis, ir neturint stebėjimo duomenų. Maksimalaus momentinio pavasario potvynio debito skaičiavimas, turint ilgalaikių hidrologinių stebėjimų duomenis. Tikimybės kreivės parametrų skaičiavimas. Statistinių parametrų skaičiavimas. Empirinės tikimybės kreivės parametrų paklaidų skaičiavimas. Teorinės tikimybės kreivės skaičiavimas. Lietaus-liūčių poplūdžio maksimalaus debito skaičiavimas neturint stebėjimo duomenų. Gautų skaičiavimo rezultatų perkėlimas į projektuojamojo statinio vietą. Išvados. Skaityti daugiau
Šviesa kaip ekologinis reiškinys, šviesos reikšmė įvairiems organizmams ir jų prisitaikymas prie šviesos režimoŠviesa kaip ekologinis reiškinys, šviesos reikšmė įvairiems organizmams ir jų prisitaikymas prie šviesos režimo. Saulės spinduliuotė. Jos skaidymas. Fotosintezė. Matomoji šviesa. Infraraudonieji spinduliai. Šviesamėgiai ir ūksminiai augalai. Eurofotai ir stenofotai. Šviesos reikšmė gyvūnams. Skaityti daugiau
Tabakas ir ekologijaTabakas kaip ekologinė nelaimė. Tabako auginimas. Tabako gamyba. Tabako vartojimas. Šiukšlinimas. Gaisro pavojai. Skaityti daugiau
Tabako poveikis aplinkai ir žmoguiTabakas kaip ekologinė nelaimė. Tabako auginimas. Miškų kirtimas. Pesticidai, insekticidai, herbicidai ir trąšos. Vandenynų tarša. Klimato kaitą švelninančios priemonės. Tarptautinių vandenų tarša – aktuali Lietuvai problema. Šiltnamio efektas. Skaityti daugiau
Talšos ežero ir jo apylinkių ekosistemaBendroji informacija. Ekosistema. Šiaulių rajono parkai. Medžiai. Skaityti daugiau
Tarprūšinė konkurencija: modelis su vėlavimuĮvadas. Populiacijos samprata. Populiacijų dinamika. Skirtingų rūšių populiacijų tarpusavio santykiai. Ekologinių lygčių atsiradimas. Konkurencijos lygtys. Konkurencijos modelis su vėlavimu. Išvada. Skaityti daugiau
Taršos įtaka žmoguiĮvadas. Atmosferos oro taršos poveikis žmogaus sveikatai. Dirvos taršos poveikis žmogaus sveikatai. Vandens taršos poveikis žmogaus sveikatai. Išvados. Skaityti daugiau
Taršos prevencijos strategijosĮvadas. Aplinkos apsaugos tikslai. Aplinkos apsaugos investicijų rūšys. Teršalų išmetimas į atmosferą. Aplinkos apsaugos mokesčiai. Skaityti daugiau
Taršos problemos: UAB "Mažeikių vandenys""Mažeikių vandenys". Vandenviečių sanitarinės apsaugos zona ir jos paskirtis. Geriamasis vanduo. Geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai. Pagrindinės vandentiekos ir vandenvalos sistemos Mažeikių rajone problemos. Skaityti daugiau
Teisinė aplinkosaugaĮvadas. Aplinkos(ekologinė) teisė. Aplinkos teisės samprata. Aplinkos teisės šaltiniai. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Valstybinės organizacijos. Aplinkos ministerija. Nevalstybinės organizacijos. Gamtos išteklių nuosavybės ir naudojimo teisė. Gamtos ištekliai. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių nuosavybės teisės sąvoka. Gamtos išteklių naudojimo teisė. Teisinis žemės gelmių naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Žemės gelmių įstatymas. Pagrindinės sąvokos. Žemės gelmių naudojimo, apsaugos ir kontrolės valstybinis valdymas. Žemės gelmių tyrimas. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas. Žemės gelmių išteklių naudojimo sąlygos. Žemės gelmių apsauga. Laukinės augalijos teisinis reguliavimas. Laukinės augalijos naudojimas ir apsauga. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas. Teisinis miškų reguliavimas. Miškų naudojimas ir apsauga. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Valstybinis miškų valdymas. Teisinis gyvūnijos naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Laukinės gyvūnijos Įstatymas. Aplinkos apsaugos prioritetai. Aplinkos kokybės, gamtos išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimas. Už aplinkos teisės pažeidimus taikomos teisinės atsakomybės rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Tekstilės pramonėĮvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su tekstilės pramonėje susidarančiais teršalais ir jų valymo būdais. Teršalų susidarymo būdai gamybos procese. Oro emisijų sumažinimo technikos. Oro valymo įrengimai. Filtras su užpildu nordfabnmpf 325. Fizinės absorbcijos ir rekuperacijos sistema. Teisiniai reikalavimai tekstilės pramonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Teršalai gamtoje. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikataiKas tie teršalai? Oras. "Šiltnamio efektas". Sunkieji metalai. "Rūgštūs lietūs". Nitratai. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Pesticidai. Skaityti daugiau
Teršalų poveikisĮvadas. Teršalų poveikis augalams. Jūsų indėlis. Poveikis augalams, dirvožemiui. Išvados. Skaityti daugiau
The soil pollutionDarbas anglų kalba. Ekologinės dirvožemio problemos. The main means to prevent the soil pollution. Summary. Glossary. Skaityti daugiau
Tolimosios užterštojo oro pernašos, rūgštieji lietūs ir jų daroma žalaĮvadas. Bendros žinios apie rūgščiuosius lietus. Kaip susidaro rūgštieji lietūs? Neigiamas poveikis vandens telkiniams. Neigiamas poveikis dirvai. Neigiamas poveikis orui. Neigiamas poveikis miškam. Ką žinome apie tolimojo užterštojo oro pernašas? Tolimų oro teršalų pernašų konvencija. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto poveikis aplinkai miesteĮvadas. Eismo saugumo problemos. Transporto poveikis aplinkai. Tarša. Triukšmas mieste. Išvados. Skaityti daugiau
......