Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos pristatymai
Ekologijos pristatymai

(136 darbai)

Smėliagaudės. Debito matavimo mazgasPowerPoint pristatymas. Smėliagaudės. Debito matavimo mazgas. Debito matavimo mazgo paskirtis. Atvirų latakų tipai. Venturi latakas. Plonasienė užtvanka su trikampe išpjova. Paršalo latakas. Skaityti daugiau
Smogas (2)PowerPoint pristatymas. Smogas. Smogo susidarymas. Fotocheminis smogas. Skaityti daugiau
Sunkiųjų metalų poveikis žmogaus organizmuiPowerPoint pristatymas. Sunkieji metalai. Sunkiųjų metalų patekimas į aplinką. Sunkiųjų metalų patekimas į žmogaus organizmą. Baterijos - viena iš pavojingiausių atliekų. Dirvožemio poveikis žmogaus organizmui. Žmogaus organizmą nuodija automobilių išmetamas švinas. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Gyvsidabrio poveikis žmogaus organizmui.Geležies poveikis organizmui. Vario poveikis žmogaus organizmui. Chromo poveikis organizmui. Skaityti daugiau
Svorio analizės metodo taikymas aplinkos tyrimamsPowerPoint pristatymas. Metodo principai ir esmė. Indai ir prietaisai. Eksikatorius. Džiovinimo spinta. Svorio analizės pagrindinės operacijos. Vidutinio pavyzdžio paėmimas. Tirpinimas. Nusodinimas. Filtravimas ir nuosėdų perplovimas. Džiovinimas arba kaitinimas. Aušinimas ir svėrimas. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto oro taršos problemaPowerPoint pristatymas. Šiaulių miesto oro taršos problemos bei galimi sprendimai. Skaityti daugiau
Šiltnamio efektas (2)PowerPoint pristatymas. Šiltnamio efektas. Problemos formulavimas. Pagrindiniai faktoriai. Priežastinių ryšių diagrama. Diagramos komentavimas. Visuotinio atšilimo padariniai. Pragaras Žemėje. Visuotinis atšilimas gilioje senovėje. Skaityti daugiau
Šiltnamio efektas (4)PowerPoint pristatymas. Kas tai? Kaip tai vyksta. Pagrindinė to priežastis. Kokias pasekmes sukels Šiltnamio efektas? Pasekmės nesibaigia. Temperatūros kaita. Šiltnamio efekto "kaltininkai". Kaip išvengti šiltnamio efekto. Skaityti daugiau
Šiltnamio efektas (5)Šiltnamio efektas. Kas tai yra? Kaip tai vyksta? Šiltnamio dujos. Vandens garai. Anglies dvideginis. Kaip tai nustatė? Metanas. Azoto suboksidas N2O. Ozonas. Fluoruotos dujos. Veiklos išskiriančios žalingas dujas. Trukmė. Darbas iliustruotas paveikslėliais (23). Skaityti daugiau
Šiltnamio efektas. Dujos griaunančios gamtos pusiausvyrąPowerPoint pristatymas. Vandens garai. Anglies dvideginis. Metanas. Azoto suboksidas. Fluoruotos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Išvados. Skaityti daugiau
Šiltnamio efektas. Priežastinių ryšių diagramaPowerPoint pristatymas. Problemos formulavimas. Pagrindiniai faktoriai. Priežastinių ryšių diagrama. Diagramos komentavimas. Esminiai faktoriai. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos. Cheminės medžiagos ir jų sukeliami procesai ekologiniu požiūriuPowerPoint pristatymas. Įvadas. Rūgštieji lietūs. Žalingas rūgščiųjų lietų poveikis augalams. Automobiliu tarša ir jų žala gamtai. Kaip sumažinti oro taršą, kad nekiltų ekologinė katastrofa? Skaityti daugiau
Šiukšlių rūšiavimo reikšmė namų ūkiui ir aplinkaiPowerPoint pristatymas. Problemos. Atliekų tvarkymo problemos Kėdainių rajone. Atliekų klasifikavimas. Atliekų susidarymas namų ūkyje. Atliekų rūšiavimo konteineriai. Tyrimas. Skaityti daugiau
Tauragės miesto gatvių teršimo automobilių išmetamosiomis medžiagomis vertinimasPowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Projekto įgyvendinimo etapai. Situacija. Medžiagos išsiskiriančios sunaudojus 1kg degalų. Rezultatai. Eiga. Triukšmo intensyvumas kelkraštyje. Piko valandos. Ne piko valandos. Išvados. Skaityti daugiau
Telšių miesto ir apskrities užterštumasPowerPoint pristatymas. Oro užterštumas. Mieste tarša didėja dėl. Telšių apskrityje yra 2 monitoringo stotys. Dujinių ir skystų teršalų emisija į atmosferą 2003 m. Telšių apskrityje. Vanduo. Vandens kokybė. Pagrindinės vandentiekos ir vandenvalos sistemos problemos apskrityje yra... Masčio ežeras. Numatyta. Atliekos. Taršos priežastys. Kitos problemos. Skaityti daugiau
Temperatūra ir spinduliuotė kaip ekologiniai veiksniaiPowerPoint pristatymas. Ekologiniai veiksniai. Temperatūra. Temperatūra: ledynų tirpimas. Spinduliuotė. Radioaktyvios medžiagos gali būti suskirstytos į grupes. Radiacijos šaltiniai. Radioaktyvių spindulių žmogus gauna 2 būdais. Projektas "Radono tyrimas". Radonas statybinėse medžiagose. Radono kiekis iš skirtingų šaltinių tipiniuose namuose. Radonas vandenyje. Kiti radiacijos šaltiniai. Skaityti daugiau
Transporto taršaTransporto taršos sukeltos problemos. Atmosferos oro užteršimo šaltiniai. Pagrindiniai aplinkos teršimo šaltiniai. Transportas. Kitos kenksmingos medžiagos. Kenksmingų medžiagų normos automobilių su Otto varikliais išmetamosiose dujose. Dumingumo normos automobiliams su Dyzelio varikliais. Atmosferos oro užteršimo profilaktika. Transporto taršos mažinimas. Skaityti daugiau
Useness of RainforestsPowerPoint pristatymas (anglų kalba). Do you know? Andiroba. Amargo. Balsam. Brazilian peppertree. Cat’s claw. Jurubeba. Jatoba. Passionflower. Scarlet bush. Velvet bean. 7 things you can do to save the rainforest. Skaityti daugiau
Vandenilio energetika ekologiniu požiūriuPowerPoint pristatymas. Ekologinės problemos ir jų sprendimo būdai. Aplinkos neteršiantys energijos gavimo būdai. Vandenilis – alternatyva senkantiems energijos resursams. Vandenilio šaltiniai. Vandenilio energijos generavimas. Vandenilio kuro celės privalumai. Vandenilio kuro celių vystymosi etapai. Vandenilio kuro celių klasifikacija. SOFC privalumai. SOFC galimos panaudojimo sritys. Vandenilis ar vidaus degimo variklis? Dideli energijos ištekliai ir minimali radiacijos rizika. Skaityti daugiau
Vandenilio energijaPowerPoint pristatymas. Vandenilis. Truputis istorijos. Galingiausias žmonijos ginklas. Termobranduolinė energija iš svajonės į tikrovę. ITER. Kodėl taip ilgai? Lietuva ir termobranduolinė energija. Vandenilis ir automobiliai. Vandenilis ir vidaus degimo variklis. Laukia netolimoje ateityje? Pabaigai. Skaityti daugiau
Vandens apytaka, antropogeninis poveikis ir gamtinių išteklių panaudojimasPowerPoint pristatymas. Vandens apytaka. Hidrosfera. Pasaulio vandens ištekliai. Vandens buvimo telkiniuose trukmė. Saulė – vandens apytakos pagrindas. Trys vandens apytakos ciklai, vykstantys gamtoje. Mažasis ciklas. Didysis ciklas. Žemyninis ciklas. Vandens apytakoje vykstantys procesai. Garavimas. Transpiracija. Sublimacija. Kritulių intercepcija. Paviršinis nuotėkis. Infiltracija. Požeminis nuotėkis. Advekcija. Kondensacija. Vandens balansas - kiekybiška vandens apytaka gamtoje. Antropogeninis poveikis vandens ciklui. Gamtos išteklių panaudojimas. Gamtos išteklių klasifikacija. Sąlygiškai pastovūs gamtos ištekliai. Atsikuriantys gamtos ištekliai. Neatsikuriantys gamtos ištekliai. Sąlygiškai pastovių gamtos išteklių naudojimas. Atsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Neatsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Skaityti daugiau
...