Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos namų darbai
Ekologijos namų darbai

(56 darbai)

Ekologija ir gamtos apsauga: dabartis ir perspektyvosAplinkosauga. Vandens apsauga. Oro apsauga. Dirvožemio apsauga. Buitinių atliekų tvarkymas. Apsauga nuo fizikinės taršos. Gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsauga. Kokia turėtų būti aplinkos apsaugos ir ekologijos ateitis. Skaityti daugiau
Ekologijos reikšmė ir tarša žemėjeEkologijos reikšmė ir tarša žemėje. Oro tarša. Vandens tarša. Skaityti daugiau
Ekologinė niša. Atmosferos oro teršimas transportu ir priemonės jam mažinti. Biomai: drėgnieji tropiniai ir mangrų miškaiEkologinė niša. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. Vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Biologinis monitoringas. Atmosferos oro teršimas transportu ir priemonės jam mažinti. Biomai: drėgnieji tropiniai ir mangrų miškai. Skaityti daugiau
Ekologinis takas po Dvarašilio miškąĮvadas. Pirmoji stotelė. Paprastoji eglė. Šilinis viržis. Paprastoji avietė. Sėleninė briedragūnė. Antroji stotelė. Paprastoji pušis. Mėlynė. Vaivoras. Paprastoji spanguolė. Trečioji stotelė. Paprastasis kadagys. Bruknė. Elninė šiurė. Vaistinis pataisas. Ketvirtoji stotelė. Mažalapė liepa. Paprastasis šermukšnis. Sieninė geltonkerpė. Penktoji stotelė. Paprastasis klevas. Miškinis erškėtis. Taurinis platkežis. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinių žemės ūkio produktų pasiūla ir paklausa: Klaipėdos rajonasĮvadas. Ekologinio žemės ūkio produkto atsiradimas. Plėtra. Mažmeninės prekybos tinklo "Rimi Lietuva" naujausio tyrimo duomenimis ekologiškų produktų paklausa Lietuvoje auga. Individualios apklausos suvestinė dėl ekologinių ž. ū. produktų paklausos ir pasiūlos. apklaustųjų diagramą pagal jų pasiskirstymą amžiaus grupėse. Ekologiškų žemės ūkio produktų perkamumas pagal amžiaus grupes. Ekologiškų žemės ūkio produktų pasiskirstymas pagal jų kilmę. Apklaustųjų ekologiškų prekių įsigijimo vietos. Iš kur apklaustieji sužino apie ekologiškus produktus Lietuvoje. Dažniausiai naudojamos ekologiškų žemės ūkio produktų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Energetinio objekto aplinkos apteršimo skaičiavimasUžduotis. Skaičiavimai. Apskaičiuojame energetinio objekto šiluminį našumą. Apskaičiuojame energetinio objekto išmetamų teršalų kiekį. Apskaičiuojame išmetamų teršalų koncentraciją ir ją palyginame su leistinosiomis. Apskaičiuojame mokesčio dydį už energetinio objekto taršą. Apskaičiuojame baudą už nuslėptą teršalų kiekį. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Fire and wildland interfaceDarbas anglų kalba. Dabartiniai katastrofiški laukinių gaisrų sezonai: susiję faktoriai. Recent catastrophic fire seasons: contributing factors. United States and Canada. British Columbia. Weather and climate. Fuels. Fire suppression. Expansion of human development into wildlands. The special position of British Columbia parks in relation to fire. The ecological effects of fire and fire exclusion. The ecological benefits fire. The damage done by fire exclusion. Summary. Skaityti daugiau
Gamtos apsauga: viešbučiai "Reval Hotel Lietuva" ir "Reval Hotel Klaipėda"Įvadas. "Reval" viešbučiai. "Reval Hotel Lietuva". "Reval Inn Klaipėda". Žaliojo rakto programa. "Žaliojo rakto" diplomai. Kaip viešbutis vykdo "Žaliojo rakto" programą. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Būdviečių kaimasĮvadas. Būdviečių kaimo bendra charakteristika. Būdviečių kaimo aplinka. Oro kokybė. Hidrosferos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija mūsų namuose. Išvados. Skaityti daugiau
Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Pajevonio kaimasPajevonio kaimo bendra charakteristika. Pajevonio aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai (paminklai). Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvūnija, jos nykimo priežastys ir apsaugaĮvadas. Nuo ko viskas prasidėjo – ledinmečio įtaka. Kai kurių gyvūnų rūšių nykimas ir jų priežastys. Nykstančios rūšys. Padėtis įvairiose srityse. Kai kurios nykstančios rūšys. Kanadinė audinė. Bebras. Mangutas. Stumbras. Šikšnosparniai. Rudoji meška. Lūšis. Nykstančių gyvūnų rūšių apsauga. Ištraukos iš Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymo. Laukinės gyvūnijos apsaugos priemonės. Laukinių gyvūnų gyvenamosios aplinkos, veisimosi sąlygų ir migracijos kelių apsauga. Retų ir nykstančių rūšių gyvūnijos apsauga. Lietuvos raudonoji knyga. Išvados. Skaityti daugiau
Jonavos miesto įvertinimas ekologiniu aspektuGeografinė padėtis. Jonavos miesto svarbiausios ekosistemos. Gaižiūnų miškas. Biotopas. Biocenozė. Neries upė. Biotopas. Biocenozė. Aplinkosauga Jonavos mieste. Skaityti daugiau
Joniškio rajonas ekologiniu ir rekreaciniu aspektuJoniškio rajono geografinė padėtis. Joniškio rajono svarbiausios ekosistemos. Žagarės regioninis parkas. Biotopas. Biocenozė. Mūšos – Tyrelio kraštovaizdžio draustinis. Biotopas. Biocenozė. Švėtės slėnio botaninis draustinis. Biotopas. Joniškio rajono nykstančios rūšys ir gamtos paminklai. Žagarės dolomito atodanga. Raudonosios knygos gyvūnai. Raudonosios knygos augalai. Žagarės regioninis parkas. Žagarės miškai. Augmenija. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Joniškio rajono žagarės botaninis–zoologinis draustinis: ekologiniu ir rekreaciniu aspektuĮvadas. Joniškio rajono geografinė padėtis. Žagarės botaninis – zoologinis draustinis. Biotopai ir jų pasiskirstymas. Biocenozė. Biotechninės priemonės. Miško apsaugos priemonės. Skaityti daugiau
Kačerginės miestelio aplinkos ekologinės būklės įvertinimasĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti Kačerginės aplinkos ekologinę būklę. Bendra Kačerginės charakteristika. Kačerginės aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vandenysBūklė. Upės. Ežerai. Kuršių marios ir Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Vandens ciklas Skaityti daugiau
Lietuvos vandens telkinių būklė ir taršaValstybinis upių monitoringas. Valstybinis ežerų monitoringas. Vandens telkinių kokybės lygiai (pagal saprobiškumą). Oligosaprobinė zona. β-mezosaprobinė zona. α-mezosaprobinė zona. Polisaprobinė zona. Lietuvoje naudojama vandens užterštumo klasifikacija. Fluoras ir vandens dezinfekcija. Maudyklų vandenų kokybės gerinimas. Upės. Ežerai. Baltijos jūra. Kuršių marios. Kauno marios. Požeminiai vandenys. Projekto "Sunkiųjų metalų kaupimasis žuvyse ir dugno nuosėdose" rezultatų apžvalga. Nutekamųjų vandenų valymo būdai. Vandens išteklių vartojimo ir apsaugos strategijos nuostatos. Skaityti daugiau
Makulatūros perdirbimasĮvadas. Tikslas. Uždaviniai. Darbo planas. Sąmata. Darbo eiga. Laukiami rezultatai. Skaityti daugiau
Mikrobiologija (14)Mikrobiologijos objektas. Bakterijų vystymosi ciklai. Bakterijų judėjimas. Mikrobų kvėpavimas bei jo reikšmė. Vandenilio jonų (ph) koncentracijos poveikis mikrobams. Daržovių rauginimo mikrobiologija. Gumbelinės bakterijos, jų rūšys. Gumbelinių bakterijų virulentiškumas, efektyvumas ir vystymosi ciklas. Dalinis dirvos sterilizavimas. Oro mikrobiologija. Skaityti daugiau
Oro tarša Lietuvoje (4)Įvadas. Oro tarša Lietuvoje nemažėja. Azoto oksidas ir azoto dioksidas. Sieros dioksidas. Dulkės. Anglies monoksidas. Bendrai apie pirmos grupės medžiagas. Autotransporto teršalai. Anglies dioksidas. Išvada. Skaityti daugiau