Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(830 darbai)

Žmogus ir gamta. Laisvalaikis gamtojeRašinys apie gamtą ir žmogų. Švarus oras. Kova su aplinkos teršimu. Skaityti daugiau
Žmogus ir medžiaginiai srautai: link darnaus medžiagų valdymoĮvadas. Žmogus ir medžiaginiai srautai. Gamtos išteklių kaita. Žmogaus sukeltas medžiagų srautas. Link darnaus medžiagų valdymo. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonės patys teršia ir patys saugoPolimerai. Monomerai. Katalizatoriai, iniciatoriai. Plastifikatoriai. Užpildai. Tirpikliai. Pesticidai. Herbicidai. Insekticidai. Vandens teršimas. Maisto gamybos didinimas. Žalingi šalutiniai poveikiai. Skaityti daugiau
Žmonių populiacijos poveikis gamtaiĮvadas. Oro tarša. Žmogaus aplaidumo pasekmės. Černobylio vaikai. Vandens svarba. Mikrobiniai rodikliai ir vandens dezinfekcija. XXI amžiaus naujovė. Augalų ir gyvūnų rūšių nykimo problemos, nykstančios rūšys. Augalijos pokyčiai dėl ekosistemose atliekamų pertvarkymų. Lietuvos ekologinės problemos. Saugomos teritorijos. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Skaityti daugiau
Žmonių poveikis aplinkai. Globalinės problemos. Ekologinė situacija Lietuvoje (Baltijos jūra)Ekologinių išteklių vertės nustatymo metodai. Atmosferos teršimo žalos įvertinimai. Baltijos jūros ekologinės problemos. Kai kurie šalutiniai Baltijos jūros cheminiai elementai. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Skaityti daugiau
Žmonių skaičiaus augimo, išteklių naudojimo ir aplinkos teršimo sąveikaPowerPoint pristatymas. Visi trys procesai yra neatsiejami vienas nuo kito ir kiekvienas jų skirtingai veikia likusius du. Galimi šeši šių visų procesų tarpusavio ryšiai. Žmonių skaičiaus augimo poveikis gamtos išteklių naudojimui. Gamtos išteklių naudojimo poveikis žmonių skaičiaus augimui. Gamtos ištekliu naudojimo poveikis aplinkos teršimui. Aplinkos teršimo poveikis gamtos išteklių naudojimui. Žmonių skaičiaus augimo poveikis aplinkos teršimui. Aplinkos teršimo poveikis žmonių skaičiaus augimui. Formulė siejanti žmonių skaičiaus augimo, išteklių naudojimo ir teršimo poveikį. Skaityti daugiau
Žmonių veiklos įtaka faunos ir floros nykimui bei mažėjimuiĮvadas. Aplinkos tarša. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai. Žmogaus poveikio aplinkos komponentams pasekmės. Informacija apie gresiantį dalies faunos išnykimą. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių veiklos įtaka floros nykimui ir mažėjimuiAugalijos būklė. Floros klasifikavimas ir pasiskirstymas. Saugomų bendrijų skirstymas kategorijomis. Sparčiai nykstančios augalų rūšys. Kitos nykstančios augalų rūšys. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai, sukeliantys floros nykimą ir mažėjimą. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Окружающая среда и здоровье человекаReferatas rusų kalba apie antropogeninį poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai. Антропогенное воздействие на среду обитания и здоровье человека. И стала мачехой Земля. Самосознание человечества и самосознание природы. Охрана природы. Литература (2). Каунасский технологический университет, Ценрт иностранных языков. Skaityti daugiau
Экологическое загрязнениеReferatas rusų kalba. Žmogus ir aplinka. Užterštumas. Введение. Пригодные земли исчерпаны. Продукты моря. Изменение среды обитания. Загрязнение атмосферы. Лес. Гибель всего живого во внутренних водах. Угроза животному миру. Что делают в нашей стране, чтобы уменьшить экологическое загрязнение? Skaityti daugiau
...