Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(830 darbai)

Aplinkos apsaugos teisės samprata ir šaltiniaiĮvadas. Tikslas yra išanalizuoti aplinkos apsaugos teisės sampratą ir šaltinius. Aplinkos apsaugos teisė. Aplinkos apsaugos teisės įvadas. Aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos teisė. Aplinkos apsaugos teisės samprata. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisė. Tarptautinės aplinkos apsaugos teisės raida. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisės šaltiniai. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisė. Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Lietuvos aplinkos apsaugos teisė. Lietuvos aplinkos apsaugos teisės raida. Aplinkos apsaugos įstatymas - pagrindinis aplinkos teisės aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos vadybos sistemosĮvadas. Pagrindiniai aplinkos apsaugos politiko aspektai. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos principai ir raida. Aplinkos apsaugos vadybos sistemą reglamentuojantys standartai bei teisės aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos valdymas: turinys ir principaiAplinkos apsaugos valdymo samprata, tikslai ir uždaviniai. Aplinkos apsaugos valdymo turinys. Ekologinių santykių reguliavimas. Aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo planavimas. Aplinkos apsaugos priemonių koordinavimas. Vastybinio gamtos išteklių kadastro tvarkymas. Aplinkos monitoringas. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė. Aplinkos apsaugos valdymo principai. Skaityti daugiau
Aplinkos būklės bioindikacijaMiesto želdinių monitoringas prie mobilių intensyvios taršos šaltinių – lapuočių medžių morfologinių indikatorinių rodiklių vertinimas; aplinkos būklės vertinimas pagal indikatorinius rodiklius. Darbo tikslas: išmokti vertinti lapuočių medžių būklę pagal morfologinius indikatorinius rodiklius. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Duomenų sutvarkymas. Išvados. Spyglių išsilaikymo amžiaus nustatymas užterštoje ir santykinai švarioje aplinkoje. Darbo tikslas: Išmokti nustatyti paprastosios eglės (Picea abies Karst.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) spyglių išsilaikymo amžių užterštoje ir santykinai švarioje aplinkoje. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo užduotys. Darbo eiga. Išvados. Regioninio miškų monitoringo nuolatinio stebėjimo plotelio (NSP) uždėjimas. Spygliuočių medžių būklės vertinimas apskaitos aikštelėse pagal jų lajos morfologinius rodiklius. Darbo tikslas: įgyti praktinius medžių būklės vertinimo pagal regioninio miškų monitoringo programą įgūdžius. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados. Eksperimentinės medžiagos surinkimas dendrochronologinei indikacijai. Darbo tikslas: išmokti naudotis Presslerio grąžtu; paimti gręžinį iš paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medžio dendrochronologiniai indikacijai. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo metodika. Išvados. Dendroekologinė analizė, naudojant LINTAB aparatūrą ir TSAP programų komplektą. Darbo tikslas: Naudojant LINTAB aparatūrą išmokti matuoti medžio gręžinio metinį radialųjį prieaugį ir atlikti dendroekologinę analizę. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Išvados. Epifitinių kerpių morfologinių formų ir indikacinių savybių tyrimas, rūšių identifikavimas pagal antrinių metabolitų chemines reakcijas. Darbo tikslas: išmokti pažinti epifitinių kerpių morfologines formas ir nustatyti jų rūšį pagal gniužulo morfologinius požymius bei identifikacines chemines reakcijas su reagentais K, C, P. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados. Aplinkos kokybės diagnostika pagal kerpių rūšis; kerpių bendrijų poleotolerantiškumo indekso skaičiavimas. Darbo tikslas. Susipažinti su pasyviosios ir aktyviosios lichenoindikacijos metodais, įvertinti aplinkos būklę pagal epifitinių kerpių rūšis bei jų bendrijas. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo metodika. Darbo rezultatai ir skaičiavimai. Išvados. Vandens lašo sąlyčio kampo su spygliuočių spyglio paviršiumi matavimas tikslu įvertinti tiriamo spyglio amžių ir aplinkos kokybę. Darbo tikslas: Naudojant ankstyvosios diagnostikos testą – vandens lašo sąlyčio su spyglio paviršiumi kampo matavimus – apibūdinti paprastosios pušies paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) spyglių amžių ir jų augavietės aplinkos būklę. Darbo objektas. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Išvados. Sunkiųjų metalų toksiškumo tyrimas, naudojant biotestinį augalą sėjamąją pipirnę (Lepidium sativum L.). Darbo tikslas. Įvertinti sunkiųjų metalų (Cr, Cd) tirpalų toksiškumą, naudojant aktyvios bioindikacijos metodą – biotestavimą sėjamąja pipirne (Lepidium sativum L.). Darbo objektas. Metodika, priemonės. Darbo užduotys. Rodiklis kontrolinėje terpėje. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos cheminės taršos medžiagų poveikis organizmuiĮvadas. Tikslas. Uždaviniai. Teršalų klasifikacija. Toksiškumas. Neorganinės ir organinės medžiagos. Neorganinės medžiagos. Organinės medžiagos. Teršalų patekimo į organizmą keliai. Aplinkos cheminės taršos medžiagų poveikis organizmui. Teršalų pasiskirstymas ir metabolizmas. Sisteminis ir organospecifinis toksiškumas. Genotoksiškumas ir reprodukcijos sutrikimai. Genotoksiškumas ir kancerogeniškumas. Toksinių medžiagų poveikio sveikatai tyrimais. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos oro apsaugaĮvadas. Dėstymas. Aplinkos apsaugos įstatymas. Įsakymai. Aplinkos oro kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos oro kokybė. Kairių sąvartynasĮvadas. Apsaugos ministerija. Istorija. Apsaugos ministerija. Istorija. Oro sudėtis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Šiaulių miesto aplinkos oro kokybė. Kairių sąvartynas. Sąvartyno grėsmė aplinkai. Sąvartyno ateitis, tvarkymo planai. Gyventojų nuomonės apie sąvartyno užterštumo ryšys. Skaityti daugiau
Aplinkos oro taršaĮvadas. Gamtiniai procesai teršiantys orą. Antropogeninė tarša. Teršalų poveikis atmosferai. Leistinos teršalų normos. Miesto teršalų šaltiniai. Transporto variklių tarša. Energetikos tarša. Pramonės tarša. Fizikinė tarša. Toksinų įtaka atmosferai. Oro taršos poveikis žmogaus sveikatai. Kvėpavimo takų infekcijos. Oro taršos mažinimo būdai. Planavimo priemonės. Augalija. Išmetamųjų dujų valymo įranga. Skaityti daugiau
Aplinkos oro tarša (2)Įvadas. Oro kokybė. Oro priemaišų koncentracija kai kuriuose Lietuvos miestuose DLK dalimis. Dulkių koncentracija Lietuvos miestuose ir pramonės centruose. Sieros dioksido (SO2) koncentracijos kaita didžiausiuose Lietuvos miestuose. Vilniaus miesto oro kokybės kontrolės automatizuotų stočių tinklas. Pagrindinių teršalų emisija tūkst.t per metus į atmosferą Vilniuje iš autotransporto ir stacionarių teršimo šaltinių. Bendra pagrindinių teršalų emisija į atmosferą Vilniuje. NO2 koncentracijų kitimas per parą. Automobilių paros eismo dinamika darbo dienomis pagrindinėse Vilniaus gatvėse. Pagrindinių oro teršalų koncentracijų kitimas. Išvados ir siūlymai. Teršalų emisijos pasiskirstymas atskiruose regionuose. Skaityti daugiau
Aplinkos oro tarša (3)Įvadas. Oro kokybė. Oro priemaišų koncentracija kai kuriuose Lietuvos miestuose DLK dalimis. Dulkių koncentracija Lietuvos miestuose ir pramonės centruose. SO2 koncentracijos kaita didžiausiuose Lietuvos miestuose. Automatizuoti Vilniaus miesto oro kokybės tyrimai. Vilniaus miesto oro kokybės kontrolės automatizuotų stočių tinklas. Pagrindinių teršalų emisija tūkst. t. per metus į atmosferą Vilniuje iš autotransporto ir stacionarių teršimo šaltinių. Bendra pagrindinių teršalų emisija į atmosfera Vilniuje. NO2 koncentracijų kitimas per parą. Automobilių paros eismo dinamika darbo dienomis pagrindinėse Vilniaus gatvėse. Pagrindinių oro teršalų koncentracijų kitimas 2000 m. Pagrindinių oro teršalų koncentracijos ir kiti rodikliai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Aplinkos samprata, veiksniai ir ypatybėsAplinka. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviems organizmams. Aplinkos samprata ir ypatybės. Aplinka. Ekosfera. Biosfera. Litosfera. Hidrosfera. Atmosfera. Terasfera ir pedosfera. Dirvožemis. Pedobiontai. Dirvožemių tipai. Dirvožemio susiformavimas ant silikatų. Miško dirvožemis ir gyvūnai skaidytojai. Svarbūs dirvožemio organizmai. Sausumos humuso formos. Hidrosfera. Mezopelaginėje zonoje. Atmosfera. Troposfera. Stratosfera. Atmosferos reikšmė. Darbas iliustruotas paveikslėliais (15). Skaityti daugiau
Aplinkos sveikataAtmosferos struktūra ir oro sudėtis. Atmosferos oro sudėtis. Fizinės oro savybės. Oro temperatūra, drėgmės ir judėjimo greičio kompleksinio poveikio įvertinimas. Padidinto ir sumažinto atmosferos slėgio įtaka sveikatai, poveikio profilaktika. Užterštumo šaltiniai. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka sveikatai. Elektromagnetiniai spinduliai. Saulės radiacija, jos komponentai ir įtaka sveikatai. Klimato apibūdinimas ir klasifikacija. Meteotropinės organizmo reakcijos ir sindromai, jų profilaktika. Lietuvos klimato higieninis - fiziologinis įvertinimas. Skaityti daugiau
Aplinkos taršaTeršalų migracija aplinkoje. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Atmosfera ir jos tarša. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Rūgštieji lietūs. Oro taršos sukeliamos globalinės problemos. Vandens (hidrosferos) tarša. Dirvožemio tarša. Teršalų koncentracijos nustatymo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos tarša (2)Tikslai. Aplinkos tarša. Teršalų migracija aplinkoje. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Atmosfera ir jos tarša. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Rūgštieji lietūs. Smogas. Oro taršos sukeliamos globalinės problemos. Vandens (hidrosferos) tarša. Dirvožemio tarša. Teršalų koncentracijos nustatymo metodai. Skaityti daugiau
Aplinkos tarša (3)Aplinkos tarša. Pagrindinės aplinkos taršos priežastys. Aplinkos taršos mažinimas. Chemikalų toksiškumas. Oro tarša. Anglies monoksidas. Ozonas. Sieros dioksidas. Azoto dioksidas. Ozono sluoksnio ardymas. Ozono sluoksnį ardantys teršalai. Klimato kaita. Šiltnamio dujos ir jų šaltiniai. Teršalų skirstymas. Vandens teršalai. Vandens taršos mažinimas. Kietosios atliekos. Kietųjų atliekų atsikratymas. Tarša susidaranti elektros energijos gavybos ir vartojimo metu. Skaityti daugiau
Aplinkos tarša (4)Anotacija vokiečių kalba. Įvadas. Svarbiausios XX amžiaus aplinkos problemos. Aplinkos taršos istorinė raida. Aplinkos tarša. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Oro tarša. Vietinės regioninės ir pasaulinės oro taršos problemos. Stratosferos ozono sluoksnio nykimas. Pasaulinis klimato atšilimas. Tolimosios užteršto oro pernašos. Rūgštieji lietūs. Vandens tarša. Dirvožemio erozija. Biologinė įvairovė. Aplinkos taršos problemos sprendimas – aplinkos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos tarša ir žmogaus sveikataĮžanga. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Oro tarša ir jos keliamas pavojus sveikatai. Miško užterštumas ir rūgštieji lietūs. Vandens tarša ir poveikis sveikatai. Dirvožemio tarša ir poveikis sveikatai. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Aplinkos tarša Kauno rajoneĮvadas ir teorinė apžvalga. Lapių sąvartyno aplinkos ekologiniai tyrimai. Hidrologiniai tyrimai. Ozono skylė virš Lapių. Atliekų tvarkymo pasiekimai. Atliekų tvarkymas 1995-1996 metais. Nauji valymo įrenginiai. Komunalinių atliekų tvarkymas. Kiti Lapių sąvartyno aplinkos taršos stabdymo metodai. Aplinkos tarša, tvarkant panaudotus produktus. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Ekonominiai instrumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos tarša nafta ir naftos produktaisPowerPoint pristatymas. Nafta. Naftos ištekliai ir vartojimas. Aplinkos tarša. Žemės tarša nafta ir jos produktais. Nafta žemėje. Žemės teršimo nafta židiniai. Nafta užteršto grunto valymo būdai. Nafta užteršto grunto valymo aikštelės. Vandens tarša nafta ir jos produktais. Naftos šaltiniai pasaulio vandenyne. Naftos šaltiniai vandenyne. Tanklaivių avarijų skaičius. Naftos išsiliejimai nuo 1970 iki 2009. Didžiausios tanklaivių avarijos. GLOBE ASSIMI. Žalingas poveikis I. Žalingas poveikis II. Didžiausi naftos išsiliejimai. Naftos išsiliejimas Meksikos įlankoje. Naftos išsiliejimų valymas. Kanados naftingieji smėliai. Kanados naftingieji smėliai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9 skaidrės). Skaityti daugiau
Aplinkos taršos reguliavimo metodaiĮvadas. Aplinkos tarša. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Aplinkos taršos kontrolė. Taršos reguliavimo metodai. Ekologiniai mokesčiai. Subsidijos. Taršos leidimų sistema. Aplinkos teršalų leidimų pranašumai. Taršos reguliavimas Lietuvoje. Mokesčiai už aplinkos taršą Lietuvoje. Prekyba aplinkos teršalų emisijomis. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
......