Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(830 darbai)

Biomasės energijos panaudojimasBiomasės energijos panaudojimas. Biomasė. Medienos pavidalo biomasė. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Biomasės naudojimas energijos gamybai Lietuvoje. Medienos kuro ištekliai. Skaityti daugiau
Biosferos apsaugaAplinkos tarša. Pagrindinės aplinkos taršos priežastys. Aplinkos taršos mažinimas. Chemikalų toksiškumas. Chemikalų toksiškumo priklausomybė nuo jų dozės. Chemikalų grupės poveikis. Sisteminis ir vietinis cheminių medžiagų poveikis. Veiksniai, veikiantys medžiagos toksiškumą. Toksiškų medžiagų poveikis embrionams ir vaikams. Atmosferos tarša. Tarša rūgštimi. Ozono sluoksnio ardymas. Klimato kaita. Šiltnamio dujos ir jų šaltiniai. Vandens tarša. Vandens taršos mažinimas. Taršos poveikis vandens telkiniams. Kietosios atliekos. Kietųjų atliekų atsikratymas. Energija. Akmens anglis. Nafta. Gamtinės dujos. Elektros energijos gamyba atominėse elektrinėse. Taršos mažinimas deginant iškastinį kurą. Elektros energija iš atsinaujinančių elektros šaltinių. Skaityti daugiau
Biosferos apsauga (2)Užduotis: Energetiniam objektui, kuriame sumontuoti 3 garo katilai, atlikti parenkamąjį kamino skaičiavimą; Atlikti patikrinamąjį skaičiavimą energetiniame objekte sumontavus dar vieną tokį katilą; Apskaičiuoti metinius mokesčius, kuriuos turės mokėti energetinis objektas. Individualios užduoties duomenys. Skaityti daugiau
Biosferos poligonaiĮvadas. Saugomos teritorijos ir biosferos poligono sąvokos. Biosferos poligonai ir jų paskirtis. Būdos – Pravieniškių miškų poligonas. Balbieriškio miško poligonas. Babtų- Varluvos poligonas. Padauguvos miško poligonas. Nauji Kauno apskrities biosferos poligonai. Labūnavos miško biosferos poligonas. Donuvos – Josvainių miškų biosferos poligonas. Lančiūvos miško biosferos poligonas. Blinstrubiškio miško biosferinis poligonas. Poligonų apsauga ir tvarkymas. Trumpa Kauno apskrities biosferos poligonų plotų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Biotiniai veiksniaiĮvadas. Samprata. Gyvūnų mityba. Santykiai tarp rūšių ir rūšies viduje. Skaityti daugiau
Branduolinė energetika (3)Įvadas. Branduolinė energetika. Branduolinė energetikos pradžia. Atominė elektrinės principinė schema. Branduolinis reaktorius. Branduolinių reaktorių tipai. Reaktoriaus valdymo pagrindai. Reaktoriaus apsinuodijimas ir šlakavimasis. Branduolinių reaktorių sauga. Ignalinos atominė elektrinė. Apie Ignalinos atominę elektrinę. AE skleidžiama radiacija1. Ar gali Ignalinos AE įvykti avariją tokia kaip Černobylio AE. Branduolinės energetikos pozicija Lietuvoje. Atominių elektrinių avarijos. Černobylio AE katastrofa. Černobylio AE avarijos pasekmės Lietuvai. Išvados. Skaityti daugiau
Branduolinė energetika. Europos Sąjungos energetikos politikaBranduolinė energetika Vakarų pasaulyje. Branduolinė energetika buvusiose socialistinėse šalyse. Europos Sąjungos energetikos politika. Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos AE skleidžiama radiacija. Ignalinos AE avarijos tikimybė kaip Černobylyje. Ignalinos AE avarijų tikimybės ir jų pasekmės. Ignalinos AE uždarymas ir jo pasekmės. Naujas atominis energetinis blokas Ignalinos AE. Ar gali Lietuvos elektrinė pakeisti Ignalinos AE. Saulės energija. Vėjo energija. Vandens energija. Hidroelektrinių privalumai. Geoterminė energija. Vyriausybės požiūris į atsinaujinančią energiją. Energetikos plėtros tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Branduolinė tarša LietuvojeNagrinėjamosios problemos kilimas. Branduolinės taršos atsiradimas. Ežeras aušintuvas. Ignalinos atominės elektrinės palikimas. Černobilio patirtis. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Buities ekologijaĮvadas. Chemija buityje. Skalbimo ir skalavimo priemonės. Balikliai. Valymo priemonės. Patalpų valymo būdai. Aerozoliai buityje. Elektromagnetinė tarša buityje. Elektromagnetinių bangų įtaka sveikatai. Kompiuteris ir sveikata. Televizorius ir sveikata. Mikrobanginė krosnelė ir sveikata. Butų ekologinės problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Buitinės atliekosĮžanga. Atliekos. Atliekų apskaita ir tvarkymas. Nepavojingos atliekos. Buitinės atliekos. Antrinės žaliavos. Statybinių medžiagų atliekos. Pavojingos atliekos. Išvada. Skaityti daugiau
Buitinės atliekos. Buitinių atliekų rūšiavimasPowerPoint pristatymas. "Buitines atliekas rūšiuok ir tu". Buitinės atliekos. Kodėl reikia rinkti ir rūšiuoti elektronikos atliekas? Produkto gyvavimo ciklas. Elektros ir elektroninės įrangos rūšys. Galvaniniai elementai, baterijos ir akumuliatoriai. Iš kokių medžiagų yra kuriamos baterijos? Sunkieji metalai. Poveikis aplinkai. Stenkitės nenaudoti baterijų. Atliekos. Tausokime gamtą ir save. Baterijų ženklinimas ir ką jie reiškia. Ypač pavojingos medžiagos. Daugkartinis panaudojimas. Kaip apsaugoti aplinką naudojant baterijas. Pagrindinės taisyklės. Europos direktyvos. Europos Sąjungos reikalavimai. Kaip tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas? Skaityti daugiau
Buitinių-higieninių sąlygų gerinimas, aplinkos taršos mažinimas: Gudelių gyvenvietėĮvadas. Darbo tikslas - pagerinti buitines-higienines sąlygas bei sumažinti juos supančios aplinkos taršą ir užtikrinti tinkamą Gudelių gyvenvietės nuotekų tvarkymą. Informacijos šaltinių analizė. Lietuvos gyvenviečių nuotekų valymo situacija. Nuotekų tvarkymas Nuropos sąjungos valstybėse. Nuotekų tvarkymo teisinė bazė. Lietuvos respublikos įstatymų, reglamentų apžvalga. Statybos reglamentai. Kiti normatyviniai reikalavimai ir dokumentai. Pagrindinės nuotekų tvarkymo technologijos ir jų klasifikacija. Nuotekų surinkimo sistemos ir tinklai. Sanitarinės apsaugos zonos ir nuotekų valyklų priėmimas. Mechaninio ir biologinio nuotekų valymo technologijos. Mechaninio valymo įrenginiai. Biologinio ir cheminio valymo įrenginiai. Projektinis skyrius. gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas. įrenginių aprašymas ir veikimo principas. Nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo instrukcija. Eksploatacijos taisyklės. Saugos taisyklės. Rezultatų vertinimas. Nuotekų valymo įrenginių ekonominis vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Causes of faminesPowerPoint pristatymas anglų kalba. Ecological problems. Dictionary. I will tell you. Schould be. Couses of famine. In future. Conclusion. Skaityti daugiau
Chemijos pramonė ir ekologinės problemosPramonės įmonės: Spalvotosios metalurgijos, Chemijos ir naftos perdirbimo įmonės, Cemento gamyklos ir kt. Oro tarša Lietuvoje. "Šiltnamio efektas". "Rūgštūs lietūs". Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Skaityti daugiau
Chemijos pramonės įtaka gamtai. Teršalai gamtojeBendrieji gamtosaugos aspektai. Oro tarša: "Šiltnamio efektas", "Rūgštūs lietūs", Poveikis žmogaus sveikatai. Vandens tarša: Lietuvos vandenų būklė, Sunkieji metalai, Poveikis žmogaus sveikatai. Chemizavimas. Nitratai. Pesticidai. Skaityti daugiau
Cheminė maisto taršaĮvadas. Maisto priedai. Toksinį poveikį sukeliantys metalai. Kadmis. Švinas. Gyvsidabris. Polichlorbifenilai. Pesticidai. Nitratai. Cheminės maisto taršos sukeliami sveikatos sutrikimai. Maisto kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Cheminių apsaugos priemonių augalų atžvilgiu naudojimo problemos ir tendencijosAugalų apsaugos apibrėžimas ir apsaugos metodai. Cheminis metodas ir jo priemonės. Pesticidų klasifikacija. Pesticidų ir kitų priemonių panaudojimo būdai, jų reikšmė augalų apsaugai. Augalų apsaugos priemonių naudojimo tendencijos . Integruota augalų apsauga ir priemonių tikslingumas. Skaityti daugiau
Cheminių teršalų koncentracija oreĮžanga. Cheminių teršalų koncentracijos ore nustatymo metodai. Fiziniai analizės metodai. Cheminiai analizės metodai. Fiziniai cheminiai analizės metodai. Pastabos. Išvados. Skaityti daugiau
CiklonaiPowerPoint pristatymas. Ciklonai. Pagrindiniai ciklono elementai. Veikimas. Ciklonų taikymas. Ciklonų efektyvumas. Ciklonų skaičiavimas. Nuoseklaus priartėjimo metodas. Skaityti daugiau
Curonian lagoon ecological problemPowerPoint pristatymas anglų kalba. Kuršių nerijos ekologinės problemos. Curonian lagoon. Hidrometerological and hydrological condition. Bank movement. Biogenic substance. Impurity with petroleum substance. Other problems. Skaityti daugiau
......