Šperos.lt > Ekologija > Aplinkosauga (7)

Aplinkosauga (7)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.8
  (
3
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Kas yra aplinka? Kas yra aplinkos apsauga? Kaip skirstomi aplinkos komponentai? Kokias žinote svarbiausias aplinkosaugos problemas? Kokie yra svarbiausi aplinkosaugos uždaviniai? Svarbiausios aplinkosaugos problemos. Svarbiausi aplinkosaugos uždaviniai. Kokias žinote aplinkosaugos problemas nagrinėjančias pasaulinio lygio organizacijas? Kokias žinote tarptautines programas ir nutarimus aplinkosaugos klausimais? Kokias žinote nacionalines programas ir nutarimus aplinkosaugos klausimais? Kokie aplinkos apsaugą reglamentuojantys nutarimai minimi 1-ame, 2-ame ir 3-čiame Lietuvos Statutuose? Kokias žinote aplinkosaugos organizacijas, įkurtas Lietuvoje sovietų valdymo metais? Kokias žinote visuomenines organizacijas, vykdžiusias ir vykdančias aplinkosauginę veiklą Lietuvoje? Kaip susiformavo šiandieninė LR Aplinkos ministerija: kaip ji vadinosi anksčiau, kada buvo įkurta ir kt.? Kokia yra šiuo metu LR Aplinkos ministerijos struktūra (departamentai, skyriai ir kt.)? Kas yra Aplinkos ministras? Kokios yra pagrindinės LR Aplinkos ministerijos veiklos kryptys? Kas yra aplinkos tarša? Kaip klasifikuojamos aplinką teršiančios medžiagos? Kokius žinote dažniausiai pasitaikančius cheminius teršalus? Kaip skirstomi fiziniai teršalai? Kokius žinote gamtinio pobūdžio taršos šaltinius? Įvertinkite svarbiausius socialinės ir ūkinės veiklos faktorius, įtakojančius aplinkos būklę Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo intensyvumas Lietuvoje. Klimatas ir jo kaita Lietuvoje. Kokie teršalai paprastai matuojami aplinkos ore? Kokia yra pagrindinių į atmosferą išmestų teršalų kiekio dinamika Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį? Įvertinkite anglies dioksido emisijos pasaulyje dinamiką pagal ūkio sektorius. Įvertinkite bendrą atmosferos oro kokybę užterštumo atžvilgiu Lietuvoje 2008 metais. Kokia būklė fiksuojama didžiuosiuose Lietuvos miestuose oro užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD) atžvilgiu? Kokie tikslai ir uždaviniai numatyti aplinkos oro būklės stebėjimo srityje Lietuvoje? Kaip vykdomas aplinkos oro monitoringas Lietuvoje: kada pradėtas vykdyti, kaip suformuotas monitoringo stočių tinklas ir kt.? Išvardinkite pagrindinius oro taršos šaltinius Lietuvoje. Apibūdinkite. Kaip oro užterštumas įtakoja žmonių sveikatą? Kokios priemonės taikomos aplinkos oro kokybei gerinti valstybiniu lygiu Lietuvoje? Kokius žinote teisinius dokumentus, skirtus vandens apsaugai? Koks yra vandens išteklių naudojimo ir nuotekų susidarymo intensyvumas Lietuvoje pastaruoju metu? Kaip organizuojamas vandens monitoringas Lietuvoje? Kokias žinote prioritetines nuostatas vandens išteklių apsaugos srityje? Apibūdinkite Lietuvos upių vandens kokybę. Apibūdinkite Lietuvos ežerų vandens kokybę. Įvertinkite bendrojo azoto, bendrojo fosforo, naftos angliavandenilių koncentracijos pokyčių dinamiką Baltijos jūroje ir Kuršių mariose per pastaruosius 10 metų. Apibūdinkite požeminio vandens kokybę. Šio vandens naudojimo sritys Lietuvoje. Dėl kokių priežasčių nyksta biologinė įvairovė Žemėje? Kas sudaro Lietuvos biologinę įvairovę? Įvertinkite biologinės įvairovės išteklius Lietuvos miškuose, pelkėse, pievose, vandens telkiniuose, agroekosistemose. Kokius žinote nacionalinius ir tarptautinius teisinius dokumentus, skirtus biologinės įvairovės apsaugai? Kokius žinote Lietuvos kraštovaizdį formuojančius technogeninius veiksnius? Kas sudaro saugomų teritorijų sistemą Lietuvoje? Pateikite pavyzdžių. "Natura 2000" tinklo raida Lietuvoje. Kokį plotą Lietuvoje užima saugomos teritorijos? Palyginkite su kitomis ES (Europos Sąjungos) šalimis. Kokias žinote saugomas teritorijas Klaipėdos apskrityje? Kokius žinote Lietuvoje įkurtų draustinių tipus? Koks vidutinis Lietuvos miškingumas? Kokia jo dinamika? Palyginti su kitomis ES šalimis. Kurie Lietuvos rajonai yra miškingiausi? Kokia bendra padėtis Lietuvoje ir pasaulyje atliekų tvarkymo atžvilgiu, kokie yra atliekų susidarymo mastai? Įvertinkite atliekų perdirbimo mastus? Kokius žinote įstatymus ir kitus teisinius dokumentus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą? Kokius žinote atliekų tipus? Pateikite pavyzdžių. Įvardinkite keletą svarbiausių Valstybinio strateginio aplinkos tvarkymo plano tikslų, susijusių su atliekų tvarkymu. Kokius žinote atliekų tvarkymo prioritetus? Įvertinkite atliekų tvarkymo organizavimą Klaipėdoje. Kur talpinamos iš Klaipėdos regiono surinktos atliekos? Apibūdinkite tą objektą. Urbanizacijos intensyvumas pasaulyje. Nuo ko priklauso miestų aplinkos kokybė? Kaip pasireiškia akustinė tarša miestuose? Kokia yra želdynų reikšmė urbanizuotos aplinkos optimizavimui? Kokios yra želdynų funkcijos? Kaip pasiskirstę žalieji plotai didžiuosiuose Lietuvos miestuose? Palyginkite su kitais pasaulio miestais. Koks įstatymas reglamentuoja želdynų apsaugą, tvarkymą ir kt.? Kada jis priimtas? Žemės gelmių išteklių tausojimo ir apsaugos pagrindinės priemonės. Naudingųjų išteklių gavybą sąlygojantys veiksniai. Kokius žinote svarbiausius aplinkosauginio švietimo principus? Kas tai yra subalansuota plėtra? Kokie yra svarbiausi subalansuotos plėtros aspektai?
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

9 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Klaipėdos Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 31.25 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą